คำตอบ คอร์ด Basket Band

คอร์ดเพลง คำตอบ ของ Basket Band และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ว่านี่คือรัก ๆ ๆ หรือแค่หลง ๆ ๆ ก็ยังคงค้นหาคำตอบ ก็อยากแค่รอ ๆ ๆ แต่ไม่ใช่มาร้องขอให้เธอนั้นหันมาเห็นใจ ก็เพราะรัก อีกนานแค่ไหนที่เราจะได้พูดคุยกัน
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • G#mChord Guitar Abm
 • G#m7Chord Guitar Abm7
 • B7Chord Guitar B7
 • B7sus4Chord Guitar B7sus4
 • CChord Guitar C
 • Dm7Chord Guitar Dm7
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • Em7Chord Guitar Em7
 • FChord Guitar F
 • F#m7Chord Guitar F#m7
 • G7Chord Guitar G7
 • G7sus4Chord Guitar G7sus4
คอร์ดเพลง คำตอบ Basket Band. And lyrics with chords guitar E,G#m7,F#m7,B7sus4,G#m,A,B7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :EG#m7F#m7B7sus4(2 Times)อีกEนานแค่ไหนG#m ที่ใจของเราเปิF#m7ดรับกัน    B7sus4            
ในEสิ่งที่ฉัน G#m7ทุ่มเทให้เธอหมดหัF#m7วใจ         B7sus4                
AพราะในG#m7วันนี้ ฉันรู้ว่า เAมื่อรักเธอG#m7แล้วเริ่มไหวหวั่น
A  คงเหG#m7ลือเพียง ฉันกับคF#m7ำถาม     ที่B7ค้างในB7sus4ใจ         ------------------------
* ว่านี่คือE รัก ๆ ๆ หรือแค่G#m7 หลง ๆ ๆ
  ก็ยังF#m7คงค้นหาคำB7sus4ตอบ ก็อยากแค่Eรอ ๆ ๆ
แต่ไม่ใG#m7ช่มาร้องขอให้เธอF#m7นั้นหันมาเห็B7sus4นใจ ก็เพราะรัก
Instru :EG#m7F#m7B7sus4Eอีกนานแค่ไหน ที่G#mเราจะได้พูดF#m7คุยกัน     B7sus4            
ไม่Eใช่แค่ฝัน แG#mต่มีเรื่องราวเล่าใF#m7ห้ฟัง        B7sus4                  
Aพราะ ทุก ๆ G#m7 ครั้งที่พบหน้า แAละทุกค่ำG#m7คืนยามนิทรา
Aมื่อฉันหลับG#m7ตา แต่ในหัF#m7วใจ     ยังB7คิดถึงB7sus4เธอ      
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :EG#m7F#m7B7sus4(2 Times)Aหากเธอได้รู้ G#m7ว่าไม่เคยมีใคร F#m7ทำให้ฉันวุ่นวEายใจ
ก็มีแต่ เAธอ ๆ ๆ ทำให้G#m7ฉันพร่ำเพ้อด้วยเหตุผลAนานา
ไม่อยาG#m7กหา  ถ้อยAคำใด อธิG#m7บาย    
   บอF#m7กเล่าใคร ให้เข้าB7ใจ รึช่วยB7sus4บอกกับฉัน
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Outro :EG#m7F#m7B7sus4(3 Times)
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง คำตอบ คอร์ด Basket Band

อีกนานแค่ไหนที่ใจของเราเปิดรับกัน
ในสิ่งที่ฉัน ทุ่มเทให้เธอหมดหัวใจ
เพราะในวันนี้ฉันรู้ว่า เมื่อรักเธอแล้วเริ่มไหวหวั่น
คงเหลือเพียงฉันกับคำถาม ที่ค้างในใจ

* ว่านี่คือรัก ๆ ๆ หรือแค่หลง ๆ ๆ
ก็ยังคงค้นหาคำตอบ ก็อยากแค่รอ ๆ ๆ
แต่ไม่ใช่มาร้องขอให้เธอนั้นหันมาเห็นใจ ก็เพราะรัก

อีกนานแค่ไหนที่เราจะได้พูดคุยกัน
ไม่ใช่แค่ฝัน แต่มีเรื่องราวเล่าให้ฟัง
เพราะทุก ๆครั้งที่พบหน้า และทุกค่ำคืนยามนิทรา
เมื่อฉันหลับตาแต่ในหัวใจ ยังคิดถึงเธอ

(*)

หากเธอได้รู้ว่าไม่เคยมีใคร ทำให้ฉันวุ่นวายใจ
ก็มีแต่เธอ ๆ ๆ ทำให้ฉันพร่ำเพ้อด้วยเหตุผลนานา
ไม่อยากหา ถ้อยคำใด อธิบาย
บอกเล่าใคร ให้เข้าใจ รึช่วยบอกกับฉัน

(*)