ถ้าหากโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์ คอร์ด Illslick

คอร์ดเพลง ถ้าหากโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์ ของ Illslick และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

อยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์ จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงเธอทุกวัน วอนให้สายลมช่วยพัดพาไป พัดเอาความคิดถึงฉันลอยล่องไป

Dark / Light
 • G#Chord Guitar Ab
 • G#maj7Chord Guitar Abmaj7
 • AmChord Guitar Am
 • Am7Chord Guitar Am7
 • B7Chord Guitar B7
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • Bm7Chord Guitar Bm7
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • Cm7Chord Guitar Cm7
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • Dm7b5Chord Guitar Dm7b5
 • EmChord Guitar Em
 • Em7Chord Guitar Em7
 • F#m7b5Chord Guitar F#m7b5
 • FmChord Guitar Fm
 • Fm7Chord Guitar Fm7
 • G7Chord Guitar G7
 • GmChord Guitar Gm
 • Gm7Chord Guitar Gm7
คอร์ดเพลง ถ้าหากโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์ Illslick. And lyrics with chords guitar G#maj7,Cm,Gm,Fm,G#,Bb,Dm7b5,G7,Cm7,Gm7,Fm7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
G#maj7มองดวงจันทร์บนCmฟ้า   น้ำGmตาก็  
Fmหลขึ้นมา เห็นภาพGmเธออยู่G#maj7บนนภา  
คงCmไม่มีทGmาง จะไFmด้เธอมา ก็เรามันไม่มีGmวาสนา
G#maj7ดวงจันทร์จันทร์เจ้าCmเอ๋ย ฉันควรจะGmทำเช่นFmไร
ฟ้าจะช่วยกระซิบ ถึงคนที่Gmอยู่แสนG#maj7ไกล
ก็ในเมื่อความCmจริง ฉันไม่มีGmวันได้ครอบFmครอง
ฟังฉันหน่อยได้ไหมโอ้ดวงGmจันทร์ฉันขG#maj7อวอน
ทำได้เพียงอิจCmฉาคนที่ได้GmนอนกอดFmเธอ
ก็คงจะมีพร้อมทั้งเงินGmทองและเลิG#maj7ศเลอ
ยิ้มทั้งน้ำCmตาที่เห็นเธอGmมีความFmสุข
เหมือนฝันในยามนิทรา อย่าได้มีGmใครมาG#maj7ปลุก
ได้รักเธอในความCmฝันก็  Gmพอ
ถึงแม้ว่าFmฉันต้องปวดร้าวอีกสักเท่าไรก็Gmยอม   G#maj7               
แม้เนิ่นCmนานแต่จะไม่เปGmลี่ยนไป
  Fmนั่งมองดวงจันทGmร์    ไม่ไG#ป   ไหBb------------------------
* อยากให้โG#maj7ลกนี้ไม่มีดวงCmจันทร์
  จGmะได้ไม่ต้องมาFmนั่งคิดถึงเธอทุกวัน
Gmวอนให้G#maj7สายลมช่วยพัดพCmาไป
   GmพัดเอาความคิFmดถึงฉันลอยล่องGmไป
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
G#maj7ดวงเดือนช่างสาดแCmสงแววGmวาวระยับFmตา
ทุกวันฉันอธิษฐานขอให้Gmแสงนั้นG#maj7ลับลา
เธอก็เหมาะCmสมกับคนที่Gmควร  คู่Fmเธอ
ได้แต่บอกตัวเองกับความGmจริงที่ต้องG#maj7เจอ
เป็นแค่คนเดินดินกินข้าวCmแกง
ไม่มีปัญญาไปGmหาแหวนFmเพชรให้ใคร
มีเพียงความจริงใจเท่าGmนั่น ที่มอบใG#maj7ห้ไป
เกิดใหม่กี่คCmรั้งก็คงไม่GmดีเหมือนFmเขา
จะมีบางไหมละใครซักคน
ที่จะรู้GmสึกเหมือนG#maj7เรา
แล้วจะเป็นไปได้Cmไหมถ้าหากGmไม่มีดวงFmจันทร์
เพราะฉันคิดถึงเธอในทุก ๆ Gmครั้งที่เห็นมัน
พยายามจะลืมแต่มันก็ทำไม่ได้
ให้ร้องไห้ซักกี่ครั้งแต่มันก็ยังไG#maj7ม่หาย
ได้รักเธอในความCmฝันก็   Gmพอ ถึงแม้ว่าFmฉัน
  ต้องปวดร้าวอีกซักเท่าไหร่Gmก็ยอมG#maj7
แม้เนิ่นCmนานแต่จะไม่เปGmลี่ยนไป
Fmนั่งมองดวงจันทGmร์ไม่    ไG#ปไหน Bb
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. *
 4.  )
Dm7b5ทุกครั้งที่    G7มอง ฉันเฝ้านึCm7กถึง       Bbแต่เธG#maj7อ                 
Dm7b5ยามที่เห็นดวงจัG7นทร์มันทรG#มาน   เGmหลือเกิBb
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. *
 4.  )
Outro :G#maj7Cm7 Gm7Fm7 Gm7(2 Times)
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ถ้าหากโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์ คอร์ด Illslick

มองดวงจันทร์บนฟ้าน้ำตาก็ไหลขึ้นมา
เห็นภาพเธออยู่บนนภา คงไม่มีทางจะได้เธอมา
ก็เรามันไม่มีวาสนา ดวงจันทร์จันทร์เจ้าเอ๋ย
ฉันควรจะทำเช่นไร ฟ้าจะช่วยกระซิบ
ถึงคนที่อยู่แสนไกล ก็ในเมื่อความจริง
ฉันไม่มีวันได้ครอบครอง
ฟังฉันหน่อยได้ไหมโอ้ดวงจันทร์ฉันขอวอน
ทำได้เพียงอิจฉาคนที่ได้นอนกอดเธอ
ก็คงจะมีพร้อมทั้งเงินทองและเลิศเลอ
ยิ้มทั้งน้ำตาที่เห็นเธอมีความสุข
เหมือนฝันในยามนิทรา อย่าได้มีใครมาปลุก
ได้รักเธอในความฝันก็พอ
ถึงแม้ว่าฉันต้องปวดร้าวอีกสักเท่าไรก็ยอม
แม้เนิ่นนานแต่จะไม่เปลี่ยนไป
นั่งมองดวงจันทร์ไม่ไปไหน

* อยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์
จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงเธอทุกวัน
วอนให้สายลมช่วยพัดพาไป
พัดเอาความคิดถึงฉันลอยล่องไป

(ซ้ำ *)

ดวงเดือนช่างสาดแสงแวววาวระยับตา
ทุกวันฉันอธิษฐานขอให้แสงนั้นลับลา
เธอก็เหมาะสมกับคนที่ควรคู่เธอ
ได้แต่บอกตัวเองกับความจริงที่ต้องเจอ
เป็นแค่คนเดินดินกินข้าวแกง
ไม่มีปัญญาไปหาแหวนเพชรให้ใคร
มีเพียงความจริงใจเท่านั่น ที่มอบให้ไป
เกิดใหม่กี่ครั้งก็คงไม่ดีเหมือนเขา
จะมีบางไหมละใครซักคนที่จะรู้สึกเหมือนเรา
แล้วจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากไม่มีดวงจันทร์
เพราะฉันคิดถึงเธอในทุก ๆ ครั้งที่เห็นมัน
พยายามจะลืมแต่มันก็ทำไม่ได้
ให้ร้องไห้ซักกี่ครั้งแต่มันก็ยังไม่หาย
ได้รักเธอในความฝันก็พอ
ถึงแม้ว่าฉันต้องปวดร้าวอีกซักเท่าไหร่ก็ยอม
แม้เนิ่นนานแต่จะไม่เปลี่ยนไป
นั่งมองดวงจันทร์ไม่ไปไหน

(ซ้ำ *, *)

ทุกครั้งที่มอง ฉันเฝ้านึกถึง แต่เธอ
ยามที่เห็นดวงจันทร์มันทรมานเหลือเกิน

(ซ้ำ *, *)