เคยรักฉันมั่งหม้าย คอร์ด วง Zoom

คอร์ดเพลง เคยรักฉันมั่งหม้าย ของ วง Zoom และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ไม่รักก็อย่ามาหลอกฉันเลย จะทิ้งยังใงก็บอกตั้งแต่แรกคบ เธอมาทำกับฉันกันได้ลงคอ แล้วฉันอยากจะรู้ ว่าที่ผ่านมา ว่าเธอเคยรักฉันมั่งหม้าย แล้วคำตอบสุดท้าย เป็นฉันที่ต้อง

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • G#mChord Guitar Abm
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง เคยรักฉันมั่งหม้าย วง Zoom. And lyrics with chords guitar E,C#m,A,B,G#m,F#m

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :EC#mAB+A BG#m C#mA BEสะใจแEล้วใช่ไหม มีความC#mสุขใช่ไหม
  ที่เห็นAฉันต้องเสียใจ และทุBรนทุราย
ต่อหEน้าฉัน เธอเC#mป็นของฉัน
  แต่Aลับหลัง เธอเBป็นของใคร------------------------ขอAถามเธอสักคำ ว่าใจเธG#mอนั้นทำด้วยC#mอะไร       
Aเธอทำไมใจร้าย มาทำอย่G#mางนี้ได้ไง
  หลอกให้Aรัก หลอกให้หBลง------------------------
* ไม่รักก็อย่ามาหAลอกฉันเBลย 
จะทิ้งยังใงก็G#mบอกตั้งแต่แรC#mกคบ
F#m เธอมาทำกับBฉันกันได้ลงEคอ
แล้วฉันอAยากจะรู้ ว่าBที่ผ่านมา 
ว่าเธอเG#mคยรักฉันมั่งหC#mม้าย
แล้วคF#mำตอบสุดท้าย เป็นBฉันที่ต้องเEสียใจ
Instru :EA BขอAถามเธอสักคำ ว่าใจเG#mธอนั้นทำด้วยC#mอะไร
Aเธอทำไมใจร้าย มาทำอย่าG#mงนี้ได้ไง
  หลอกให้Aรัก หลอกให้หBลง
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :A BG#m C#mA BE+A BG#m C#mF#m BE
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
แล้วคำF#mตอบสุดท้าย เป็นฉัBนที่ไม่เหลือEใคร
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง เคยรักฉันมั่งหม้าย คอร์ด วง Zoom

สะใจแล้วใช่ไหม มีความสุขใช่ไหม
ที่เห็นฉันต้องเสียใจ และทุรนทุราย
ต่อหน้าฉัน เธอเป็นของฉัน
แต่ลับหลัง เธอเป็นของใคร

ขอถามเธอสักคำ ว่าใจเธอนั้นทำด้วยอะไร
เธอทำไมใจร้าย มาทำอย่างนี้ได้ไง
หลอกให้รัก หลอกให้หลง

* ไม่รักก็อย่ามาหลอกฉันเลย
จะทิ้งยังใงก็บอกตั้งแต่แรกคบ
เธอมาทำกับฉันกันได้ลงคอ
แล้วฉันอยากจะรู้ ว่าที่ผ่านมา
ว่าเธอเคยรักฉันมั่งหม้าย
แล้วคำตอบสุดท้าย เป็นฉันที่ต้องเสียใจ

ขอถามเธอสักคำ ว่าใจเธอนั้นทำด้วยอะไร
เธอทำไมใจร้าย มาทำอย่างนี้ได้ไง
หลอกให้รัก หลอกให้หลง

(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *)

แล้วคำตอบสุดท้าย เป็นฉันที่ไม่เหลือใคร