คำมั่นสัญญา คอร์ด คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด

คอร์ดเพลง คำมั่นสัญญา ของ คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

แม้น เนื้อเย็น เป็นห้วง มหรรณพ พี่ ขอพบ ศรีสวัสดิ์ เป็นมัจฉา แม้ เป็นบัว ตัวพี่ เป็นภุมรา เชย ผกา โกสุม ปทุมทอง   แม้ เป็นถ้ำ อำไพ ใคร่เป็นหงษ์

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#Chord Guitar F#
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง คำมั่นสัญญา คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด. And lyrics with chords guitar Bb,Dm,F,C,A,Gm,Eb

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :BbBbDmDmFถึง ม้วยCดิน สิ้นAฟ้า มหาสDmมุทร  
   Fไม่ สิ้นBbสุด ความGmรัก สมัครCสมาน
Bbแม้ อยู่Dmใน    ใต้Cหล้า สุธาFธาร 
  Dmขอ  พบGmพาน พิCศวาส ไม่คลาดFครา------------------------Fม้น เนื้อเCย็น เป็นAห้วง มหรรDmณพ   
   Fพี่ ขอBbพบ ศรีสGmวัสดิ์ เป็นมัCจฉา
Bbแม้  เป็Dmนบัว   ตัวCพี่ เป็นภุFมรา
  Dmเชย   ผGmกา    โกCสุม ปทุมFทอง------------------------Fม้ เป็นCถ้ำ อำไAพ ใคร่เป็นDmหงษ์  
    Fจะ  ร่Bbอนลง สิงGmสู่ เป็นคู่สCอง   
Bbขอ ติดDmตาม ทรามCสงวน นวลละFออง
  Dmเป็น คู่คGmรอง  พิศCวาส ทุกFชาติไป
Instru :BbBbAABbBbCCFม้ เป็นCถ้ำ อำไAพ ใคร่เป็นDmหงษ์   
   Fจะ  ร่Bbอนลง สิงGmสู่ เป็นคู่สCอง
Bbขอ ติดDmตาม ทรามCสงวน นวลละFออง
  Dmเป็น คู่คGmรอง พิศCวาส ทุกFชาติไปSolo :F EbF EbF
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง คำมั่นสัญญา คอร์ด คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด

ถึง ม้วยดิน สิ้นฟ้า มหาสมุทร
ไม่ สิ้นสุด ความรัก สมัครสมาน
แม้ อยู่ใน ใต้หล้า สุธาธาร
ขอ พบพาน พิศวาส ไม่คลาดครา

แม้น เนื้อเย็น เป็นห้วง มหรรณพ
พี่ ขอพบ ศรีสวัสดิ์ เป็นมัจฉา
แม้ เป็นบัว ตัวพี่ เป็นภุมรา
เชย ผกา โกสุม ปทุมทอง
 
แม้ เป็นถ้ำ อำไพ ใคร่เป็นหงษ์
จะ ร่อนลง สิงสู่ เป็นคู่สอง
ขอ ติดตาม ทรามสงวน นวลละออง
เป็น คู่ครอง พิศวาส ทุกชาติไป

แม้ เป็นถ้ำ อำไพ ใคร่เป็นหงษ์
จะ ร่อนลง สิงสู่ เป็นคู่สอง
ขอ ติดตาม ทรามสงวน นวลละออง
เป็น คู่ครอง พิศวาส ทุกชาติไป