คนกระจอก คอร์ด ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม

คอร์ดเพลง คนกระจอก ของ ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม และเนื้อร้องคำร้อง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี, ทำนอง/เรียบเรียง : อัครินทร์ เกตุมณี

พี่แค่ไอ้คนไม่เจียม ไอ้หัวขโมยแอบมอง ได้เพียงแลแก้มน้อง ก็บุญหนักหนา แอบรักเจ้าหมดหัวใจ แม้รู้ว่ายืนห่างราวดาวกับหมา แก้วตาขวัญใจคนกระจอก
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • Bbmaj7Chord Guitar Bbmaj7
 • CChord Guitar C
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • Fmaj7Chord Guitar Fmaj7
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง คนกระจอก ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม. And lyrics with chords guitar Dm,Gm,Am,Bb,C,F,Bbmaj7,A

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :DmGmAmDm+Bb CFGm CDmรักDmน้องข้างเดียวมานาน
   รักGmนั้นมืดมนเหลือเกิน ได้แต่Amเดิน แลอยู่ข้างหDmลัง
อยากDmชิดเชยชมละออง
  กลิ่นBbน้อง เนื้อนวลจาง จาง
ได้แค่หCวัง แล้วแขวนบนข้าDmงฝา------------------------
* อ่อนปัญGmญา ไม่กล้าเAmอื้อมฝัน
    ไม่Bbหาญปล้นใจเCธอมา
------------------------
** พี่แค่ไอ้คนไม่เBbจียม  ไอ้CหัวขโมยแอบFมอง
  ได้เGmพียงแลแก้มCน้อง ก็บุญหนักหFนา
แอบรักเจ้าหมดหัBbวใจ  แม้Cรู้ว่ายืนห่างAmราว ดาวกับDmหมา
  แก้วGmตา ขวัญใCจคนกระDmจอก
Instru :Dm CBbmaj7 Amต้องDmเห็นหน้าน้องทุกวัน ไม่Gmงั้นมันทรมาน
  ก็เธอหAmวาน ซึ้งกว่าสิ่งDmไหน
ลักDmหยบแววตาน้องนาง  เก็บBbmaj7ฝังไว้ข้างหัวใจ
  พี่เอาไCว้ ใช้ละเมอเหม่อDmหา
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :Bb CDmBb CF ABb CDm
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Outro :Dm CBbmaj7 AmDm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง คนกระจอก คอร์ด ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม

รักน้องข้างเดียวมานาน
รักนั้นมืดมนเหลือเกิน
ได้แต่เดินแลอยู่ข้างหลัง
อยากชิดเชยชมละออง
กลิ่นน้อง เนื้อนวลจาง จาง
ได้แค่หวังแล้วแขวนบนข้างฝา

* อ่อนปัญญาไม่กล้าเอื้อมฝัน
ไม่หาญปล้นใจเธอมา

** พี่แค่ไอ้คนไม่เจียม
ไอ้หัวขโมยแอบมอง
ได้เพียงแลแก้มน้อง ก็บุญหนักหนา
แอบรักเจ้าหมดหัวใจ
แม้รู้ว่ายืนห่างราวดาวกับหมา
แก้วตาขวัญใจคนกระจอก

ต้องเห็นหน้าน้องทุกวัน
ไม่งั้นมันทรมาน
ก็เธอหวานซึ้งกว่าสิ่งไหน
ลักหยบแววตาน้องนาง
เก็บฝังไว้ข้าง หัวใจ
พี่เอาไว้ใช้ละเมอเหม่อหา

(*, **, *, **)