คำขอร้อง คอร์ด Audy

คอร์ดเพลง คำขอร้อง ของ Audy และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ขอให้ เดินจากไปช้า ๆ ตราบที่เวลายังพอมีอยู่ อยากจะเฝ้ามองดูภาพเธอจนนาทีสุดท้าย ขอให้เดินจากไปด้วยดี อยากให้เธอโชคดีมีสุข
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A7Chord Guitar A7
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#Chord Guitar C#
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • F#Chord Guitar F#
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
คอร์ดเพลง คำขอร้อง Audy. And lyrics with chords guitar Bm,E,A,F#m,E/G#,C#m,D,E7/D,C#,A7,F#

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :BmEA(2 Times)เมื่อเAธอจะจากฉัF#mนไป 
  ฉันBmคง ไม่มีทางห้Eามเธอไม่ว่าอย่าAงไร   E/G#
เธอคงต้อF#mงไป 
ไม่ว่าเธอBmนั้นสําคัญเพีC#mยงไร      Bm           E------------------------ก่อนเAธอจะจากฉันF#mไป    
ฉันBmคงต้องอดทนEฝืนยิ้มให้เธออีกAครั้ง   E/G#         
ก่อนจากฉันF#mไป ก็อยากจะBmขอร้องเธอสักคEรั้ง------------------------
* ขอให้ (ว่าให้)Dดินจากไป E7/Dช้า ๆ
  ตราบที่เวC#ลายังพอมีF#mอยู่   
อยากจะBmเฝ้า มองดูภาพเEธอ จนนาทีสุดAท้าย   A7      
ขอให้เDดิน จากไปด้วยEดี อยากให้C#เธอโชคดี มีF#mสุข   
อยากให้Bm ทุก ๆ วันที่Eดี มีเธอที่Aงดงาม
Instru :BmEAF#BmEAเมื่อเAธอเดินจากฉันF#mไป    
  ฉันเBmข้าใจว่าเEธอคงไม่มีวันกลับAมา   E/G#         
กลับมาที่F#mเดิม กลับมาให้Bmขอร้องเธออีกคEรั้ง
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
อยากให้Bm ทุก ๆ วันที่Eดี มีเธอที่งดงAามOutro :BmEA
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง คำขอร้อง คอร์ด Audy

เมื่อเธอจะจากฉันไป
ฉันคงไม่มีทางห้ามเธอไม่ว่าอย่างไร
เธอคงต้องไป ไม่ว่าเธอนั้นสําคัญเพียงไร

ก่อนเธอจะจากฉันไป
ฉันคงต้องอดทนฝืนยิ้มให้เธออีกครั้ง
ก่อนจากฉันไป ก็อยากจะขอร้องเธอสักครั้ง

* ขอให้ (ว่าให้) เดินจากไปช้า ๆ
ตราบที่เวลายังพอมีอยู่
อยากจะเฝ้ามองดูภาพเธอจนนาทีสุดท้าย
ขอให้เดินจากไปด้วยดี อยากให้เธอโชคดีมีสุข
อยากให้ทุก ๆวันที่ดี มีเธอที่งดงาม

เมื่อเธอเดินจากฉันไป
ฉันเข้าใจว่าเธอคงไม่มีวันกลับมา
กลับมาที่เดิม กลับมาให้ขอร้องเธออีกครั้ง

(*)

อยากให้ทุก ๆ วันที่ดี มีเธอที่งดงาม