เท่าที่มี คอร์ด เสือ ธนพล

คอร์ดเพลง เท่าที่มี ของ เสือ ธนพล และเนื้อร้องคำร้อง : ธนพล อินทฤทธิ์, ทำนอง : จิตติพล บัวเนียม, อัลบั้ม: รักคนไทย

จะทำความฝันในใจ ให้กลายเป็นจริงขึ้นมา สัญญาว่าฉันจะดี ให้เหมือนเธอดีกับฉัน อาจมีแค่สองมือ แต่จะยึดถือความรักมั่น แค่มีเธอเคียงข้างกัน ฉันนั้น จะคว้าดาวมาให้เธอ
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BbChord Guitar Bb
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • Dsus4Chord Guitar Dsus4
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F7Chord Guitar F7
 • Fsus4Chord Guitar Fsus4
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง เท่าที่มี เสือ ธนพล. And lyrics with chords guitar Gm,Eb,F,Bb,Cm,D,Fsus4,F7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :GmEbFBbFGmEbFFGmฉันบอกกับEbเธอ วันFนั้นว่าฉันรักBbเธอ    F   
    Gmแม้ผ่านมาEbนาน แต่FมันยังจริงเสBbมอ
อาจCmมีให้เธอไFม่บ่อย แต่Dรักไม่น้อยGmลงเลย
 Ebเพราะว่าเธอ คือคนที่รักFฉันจริง D ที่เกิดมาเพื่GmอฉันInstru :GmEbFsus4 F7Gmเพราะเธอเท่Ebานั้น  อดFทนเมื่อฉันลำBbบาก   F   
   Gm แม้บ่นสัEbกคำ จากFปากไม่มีจากBbเธอ
อดCmทนแม้เราไม่Fค่อยมี  ชีDวิตที่ดีสักเGmท่าไหร่ 
 ไม่เป็Cmนไร หากหัวDใจ เราGmยังสู้------------------------
* จะทำความEbฝันในใจ F   ให้กลายเป็นBbจริงขึ้นมาGm     
สัญCmญาว่าฉันจะDดี ให้เหGmมือนเธอดีกับฉัน
อาจมีแค่EbสองมือF แต่จะยึดBbถือควFาม   Gmรักมั่น
Cmค่มีเธอเคียงข้างกัน ฉันDนั้น จะคว้าดาวGmมาให้เธอ
Instru :GmEbGmEbGmกาย   เท่าEbที่มี กายFนี้ฉันมอบให้Bbเธอ    F     
   Gmใจ   เท่าEbที่มี   ใจFนี้จะมีแต่เBbธอ
เฝ้าCmคอยท้องฟ้าหลังFฝนซา
เมฆDร้ายพ้นหลังคาบ้Gmานเราไป
อดทนCmไว้ ต้องสักDวันเป็นวันขอGmงเรา
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :GmEbFBb FGmEbFBb+Cm FDGmCm DGm
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Outro :GmEbGmGm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง เท่าที่มี คอร์ด เสือ ธนพล

ฉันบอกกับเธอ วันนั้นว่าฉันรักเธอ
แม้ผ่านมานาน แต่มันยังจริงเสมอ
อาจมีให้เธอไม่บ่อย แต่รักไม่น้อยลงเลย
เพราะว่าเธอคือคนที่รักฉันจริง ที่เกิดมาเพื่อฉัน

เพราะเธอเท่านั้น อดทนเมื่อฉันลำบาก
แม้บ่นสักคำ จากปากไม่มีจากเธอ
อดทนแม้เราไม่ค่อยมี ชีวิตที่ดีสักเท่าไหร่
ไม่เป็นไร หากหัวใจ เรายังสู้

* จะทำความฝันในใจ ให้กลายเป็นจริงขึ้นมา
สัญญาว่าฉันจะดี ให้เหมือนเธอดีกับฉัน
อาจมีแค่สองมือ แต่จะยึดถือความรักมั่น
แค่มีเธอเคียงข้างกัน ฉันนั้น จะคว้าดาวมาให้เธอ

กาย เท่าที่มี กายนี้ฉันมอบให้เธอ
ใจ เท่าที่มี ใจนี้จะมีแต่เธอ เฝ้าคอยท้องฟ้าหลังฝนซา
เมฆร้ายพ้นหลังคาบ้านเราไป อดทนไว้
ต้องสักวันเป็นวันของเรา

(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *)