You Will Be คอร์ด The Bottom Blues

คอร์ดเพลง You Will Be ของ The Bottom Blues และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

แม้ว่าเราจะ จะต้องไกลห่าง ฉันก็ยังห่วงแม้จะเนิ่นนาน แม้ว่ายังเจ็บ ฉันก็รู้สึก แต่ลึก ๆ แล้วในใจยังคงคิดถึงไม่รู้ทำไม You will be in my heart always always And I will mi...
Dark / Light
คอร์ดเพลง You Will Be ของ ศิลปิน The Bottom Blues เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::แม้ว่าเราจะ จะต้องไกลห่าง ฉันก็ยังห่วงแม้จะเนิ่นนาน แม้ว่ายังเจ็บ ฉันก็รู้สึก แต

เนื้อเพลง You Will Be คอร์ด The Bottom Blues

แม้ว่าเราจะ จะต้องไกลห่าง ฉันก็ยังห่วงแม้จะเนิ่นนาน แม้ว่ายังเจ็บ ฉันก็รู้สึก แต่ลึก ๆ แล้วในใจยังคงคิดถึงไม่รู้ทำไม * You will be in my heart always always And I will miss you every single day แล้วเธอล่ะ จะคิดถึงฉันรึเปล่าเธอ เพราะบางอย่าง มันทำให้เราไม่อาจเจอ จะอยู่ในใจของฉันเสมอ แม้เธอจะลืมฉันไปแล้วก็ตาม ได้โปรดอย่าคิดกังวล อย่าถามว่าเธอจะอยู่ในใจชั่วนิรันดร์ (ซ้ำ *) แล้วเธอล่ะ จะคิดถึงฉันรึเปล่าเธอ