หน่วง คอร์ด Room 39

คอร์ดเพลง หน่วง ของ Room 39 และเนื้อร้องคำร้อง : บอย โกสิยพงษ์, ทำนอง : ชุติมน วิจิตรทฤษฎี, อิศรา กิจนิตย์ชีว์, โอฬาร ชูใจ, เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

มันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุข เป็นความทุกข์ ที่ไม่ถึงกับเศร้า เป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกัน จึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัด
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • Am7Chord Guitar Am7
 • Asus4Chord Guitar Asus4
 • Bbmaj7Chord Guitar Bbmaj7
 • BmChord Guitar Bm
 • Bm7Chord Guitar Bm7
 • CChord Guitar C
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • Csus2Chord Guitar Csus2
 • DChord Guitar D
 • Dsus4Chord Guitar Dsus4
 • EmChord Guitar Em
 • Em7Chord Guitar Em7
 • FChord Guitar F
 • F#m7Chord Guitar F#m7
 • Fmaj7Chord Guitar Fmaj7
 • GChord Guitar G
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
 • Gsus2Chord Guitar Gsus2
คอร์ดเพลง หน่วง Room 39. And lyrics with chords guitar Csus2,Bm7,Am7,F,Dsus4,Cmaj7,G,D,Bbmaj7,C,Em

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Csus2 Bm7Am7Csus2 Bm7F Dsus4Cmaj7ทุก ๆ ครั้งที่เธอนั้นส่งรอยBm7ยิ้ม เข้ามาทักทาย
Am7 ทุก ๆ ครั้งที่เธอนั้นส่งสายGตา เข้ามาBm7หากัน
Cmaj7ทำให้ฉันนั้นแทบจะขึ้นสวรรBm7ค์ ทั้งที่ยังยืนอยู่Am7ตรงนั้น
  (แBm7ทบจะแตะสวรรค์ทั้งที่ยืนอยู่)
Cmaj7ทุก ๆ ครั้งที่เธอนั้นคอยส่งBm7เสียง และทุกข้อความ
Am7 ทุก ๆ ครั้งที่เธอนั้นคอยเฝ้าถGาม และเป็นBm7ห่วงฉัน
Cmaj7ทำให้ฉันนั้นแทบจะดิ้นBm7 ดิ้นตายอยู่Am7ตรงนั้น    Bm7------------------------
* แต่ติดCmaj7ที่ฉันนั้น   ไBm7ม่ ใช่   เพีAm7ยงคนเดียBm7ว        
ที่ไCmaj7ด้รับ     ท่าBm7ที   ที่แสนFดีเหล่าDsus4นั้น           D
------------------------
** (มัน) จึงเป็นคCmaj7วามรัก ที่ไม่Bm7ถึงกับสุข
  เป็นความAm7ทุกข์ ที่ไม่GถึงกับเศBm7ร้า
เป็นควาCmaj7มรักที่    ทั้งBm7ซึ้งทั้งเหงาอยู่Am7ด้วยกัน 
(เป็นความBm7ซึ้งและความเงียบเหงา อยู่ด้วยกัน)
จึงเป็นควาCmaj7มรักที่มาพร้อมคBm7วามอึดอัด
  และเป็นควาAm7มรักที่ไม่เคยเห็นGภาพชัด Bm7 ๆ ซักวัน
Cmaj7มีแค่    ควาBm7มรู้สึก   คFรึ่ง   (Am7) ๆ   กลาง ๆ
  ข้างใDsus4นใจของฉันเDพียง (คน(G)เดียว) (ผู้เดียว)
------------------------
Cmaj7ทุก ๆ ครั้งที่มือของเรานั้นBm7ได้ มาสัมผัส
Am7 ทุก ๆ ครั้งที่เธอนั้นบอกความGลับ ให้Bm7ฉันฟัง      
Cmaj7รู้ไหมว่าหัวใจของBm7ฉัน นั้นแทบละลายอAm7ยู่  ตรงนั้Bm7
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Bbmaj7ฉันไม่รู้ ระหว่างเราCนั้นคืออะไร
  Bbmaj7และไม่รู้ ต้องเป็นอย่างCนี้
ไปอีกนานแค่Dsus4ไหน         D
 1. ( ซ้ำ  
 2. **, 
 3. **
 4.  )
อึดอัดในใFจของตัEmวฉันเพียงDsus4ผู้เดียว  
    Cmaj7แค่            Bm7คน         Am7เดียว
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง หน่วง คอร์ด Room 39

ทุก ๆ ครั้งที่เธอนั้นส่งรอยยิ้มเข้ามาทักทาย
ทุก ๆ ครั้งที่เธอนั้นส่งสายตาเข้ามาหากัน
ทำให้ฉันนั้นแทบจะขึ้นสวรรค์ ทั้งที่ยังยืนอยู่ตรงนั้น
(แทบจะแตะสวรรค์ทั้งที่ยืนอยู่)
ทุก ๆ ครั้งที่เธอนั้นคอยส่งเสียงและทุกข้อความ
ทุก ๆ ครั้งที่เธอนั้นคอยเฝ้าถามและเป็นห่วงฉัน
ทำให้ฉันนั้นแทบจะดิ้น ดิ้นตายอยู่ตรงนั้น

* แต่ติดที่ฉันนั้นไม่ใช่เพียงคนเดียว
ที่ได้รับท่าที ที่แสนดีเหล่านั้น

** มันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุข
เป็นความทุกข์ ที่ไม่ถึงกับเศร้า
เป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกัน
(เป็นความซึ้งและความเงียบเหงา อยู่ด้วยกัน)
จึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัด
และเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัด ๆ ซักวัน
มีแค่ความรู้สึกครึ่ง ๆ กลาง ๆ
(ข้างในใจของฉันเพียง) (คนเดียว) (ผู้เดียว)

ทุก ๆ ครั้งที่มือของเรานั้นได้มาสัมผัส
ทุก ๆ ครั้งที่เธอนั้นบอกความลับให้ฉันฟัง
รู้ไหมว่าหัวใจของฉัน นั้นแทบละลายอยู่ตรงนั้น

(ซ้ำ *, **)

ฉันไม่รู้ ระหว่างเรานั้นคืออะไร
และไม่รู้ ต้องเป็นอย่างนี้ ไปอีกนานแค่ไหน

(ซ้ำ ** , **)

อึดอัดในใจของตัวฉันเพียงผู้เดียว แค่คนเดียว