โอ้ความรัก คอร์ด Clash

คอร์ดเพลง โอ้ความรัก ของ Clash และเนื้อร้องคำร้อง : คนดี - คนเดิม, ทำนอง/เรียบเรียง : CLASH

โอ้ความรัก เธอคนเดียวที่มองเห็นค่า โอ้ความรัก เคยเป็นเพียงแค่สิ่งลวงตา โอ้ความรัก ทำให้คนที่ดูไร้ค่า ได้กลับมาเกิดมีรัก ขึ้นอีกครั้ง

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • Bm7Chord Guitar Bm7
 • CChord Guitar C
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • Em7Chord Guitar Em7
 • FChord Guitar F
 • Fmaj7Chord Guitar Fmaj7
 • GChord Guitar G
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง โอ้ความรัก Clash. And lyrics with chords guitar Fmaj7,Em7,Am,G,C,Em,F

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Fmaj7Em7AmG(2 Times)Fmaj7ยับยั้ง หัวใจเEm7ท่าไร
ก็ไม่Amอาจ ปัดความรักที่เGกิดขึ้นอีกครั้ง
Fmaj7 จากที่เคยEm7ช้ำใจ 
เธอเข้Amามากวาดความช้ำ ให้Gหมดไป
Fmaj7  ก่อนจะมาEm7พบเธอ  Fmaj7 ดวงตาไม่เคEm7ยสดใส
Fmaj7เธอเปลี่ยนมัน ใEm7ห้ฉันพบรักแท้ ที่Amมีความหมาย
  Gลบวันและคืนที่โหดร้าย------------------------
* โอ้ความCรัก ...Em7     เธอคนเAmดียวที่มองเห็นGค่า 
โอ้ความรัCก ...  Em7   เคยเป็นเAmพียงแค่สิ่งลวงGตา
โอ้ความCรัก ...Em7       ทำใAmห้คนที่ดูไร้Gค่า 
ได้กลับCมาเกิดEmมีรัก ขึ้นAmอีกครั้งG
------------------------
Fmaj7จะเกิดอะไรEm7ก็ตาม ความเปลี่ยนAmแปลงในใจฉัน
ไม่Gอาจจะเปลี่ยนไป
Fmaj7   สิ่งดีงามEm7ของเธอ  จะขอAmบคุณด้วยความรักตGลอดไป
Fmaj7จะตอบแทนเธอEm7ด้วยใจ    Fmaj7 จะคอยดูแลEmห่วงใย 
Fmaj7บอกเลยทั้งชีEm7วิตของฉันนั้น ให้เธAmอหมดแล้ว
Gฉันพร้อมจะอยู่เพื่อเธอ
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :C EmAm G(3 Times)FG
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Outro :Fmaj7Em7(3 Times)AmG+Fmaj7Em7AmG(2 Times)Fmaj7
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง โอ้ความรัก คอร์ด Clash

ยับยั้งหัวใจเท่าไร
ก็ไม่อาจปัดความรักที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
จากที่เคยช้ำใจ
เธอเข้ามากวาดความช้ำให้หมดไป
ก่อนจะมาพบเธอ ดวงตาไม่เคยสดใส
เธอเปลี่ยนมันให้ฉันพบรักแท้ที่มีความหมาย
ลบวันและคืนที่โหดร้าย

โอ้ความรัก เธอคนเดียวที่มองเห็นค่า
โอ้ความรัก เคยเป็นเพียงแค่สิ่งลวงตา
โอ้ความรัก ทำให้คนที่ดูไร้ค่า
ได้กลับมาเกิดมีรัก ขึ้นอีกครั้ง

จะเกิดอะไรก็ตาม
ความเปลี่ยนแปลงในใจฉันไม่อาจจะเปลี่ยนไป
สิ่งดีงามของเธอ
จะขอบคุณด้วยความรักตลอดไป
จะตอบแทนเธอด้วยใจ จะคอยดูแลห่วงใย
บอกเลยทั้งชีวิตของฉันนั้นให้เธอหมดแล้ว
ฉันพร้อมจะอยู่เพื่อเธอ

(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *)