โยโกฮามา คอร์ด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

คอร์ดเพลง โยโกฮามา ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ และเนื้อร้องคำร้อง : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

แต่ตัวนาง อยู่ยิ่งนาน ยิ่งท้อถอย กินนอนอยู่ ในห้องน้อย ความเหงาหงอย มาเยี่ยมทุกวัน ทอดร่างเป็นหุ่น ให้ชายยุ่น กลัดมัน ปล่อยตัณหา สารพัน วิปริต วิตถาร ทุกวันทุกวี่
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • Am9Chord Guitar Am9
 • BChord Guitar B
 • CChord Guitar C
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • Em9Chord Guitar Em9
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง โยโกฮามา พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์. And lyrics with chords guitar Am9,Am,Dm,F,C,E,Gm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Am9AmDmDmFCEDmจดหมายตีGmตรา จ่าหน้าCว่า มาจากแดนไFกล
ประเทศญี่Cปุ่น แดนซามูFไร
เปิดอ่านแล้วGmใจ พี่ร่วงลงAmดิน
ข้อความเนื้อDmใน แทบทำCร้าย พี่ให้แดFดิ้น 
โฉมGmงาม แม่ยอดยุพิน ชีวิตดับCดิ้น ที่เมืองAmโยโก------------------------จำได้วันGmลา เจ้าบอกCว่า จะอดFใจ 
เก็บออม แล้วCใช้ ที่ควรใFช้
ขายบริGmการ อยู่นานหลาAmยปี
ส่งเงินกลับDmมา แม่พ่อชาวCนา กลายเป็นเศรษFฐี
จากGmนา ผืนน้อยผืนนี้ ช่วยชุบชีCวี หลายสิบที่Amบ้าน------------------------
* แต่ตัวFนาง อยู่ยิ่งCนาน ยิ่งท้อDmถอย 
กินนอนAmอยู่ ในห้องDmน้อย
ความเหงาหCงอย มาเยี่ยมDmทุกวัน
ทอดร่างเป็นFหุ่น ให้ชายยุ่น กลัดGmมัน
  ปล่อยตัณCหา สารGmพัน วิปริต วิตCถาร ทุกวันAmทุกวี่
------------------------
** จึงหันหาGmยา ติดสุCรา กับเพื่อนคนไFทย
แมงดาหCนุ่ม ผู้บินไFกล มาพาเจ้าGmไป เข้าบ่อนAmทุกที่
หมดเนื้อ หมดDmตัว แม่ทูนCหัว โดนชิ่งGmหนี
เหยียบใจเCจ้า แบนGmบี้ ดำดิ่งหลายCลี้ เกินใครAmฉุดทัน
Instru :DmDmFCEDmDm
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
เช้าสาย บ่ายGmมา ไม่เห็นหCน้า แม่สาวFน้อย 
เพื่อนเปิดCห้อง ผงะFถอย
ศพเจ้าGmลอย แขวนคอAmกับคาน
ร่างส่งกลับDmมา ห่อเป็นCผ้า กระดูกวิญGmญาณ 
ได้กลับCมา อยู่Gmบ้าน
ที่น้องCนาง เจ้าสFร้างรอGm...        C      F
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง โยโกฮามา คอร์ด พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

จดหมายตีตรา จ่าหน้าว่า มาจากแดนไกล
ประเทศญี่ปุ่น แดนซามูไร เปิดอ่านแล้วใจพี่ร่วงลงดิน
ข้อความเนื้อใน แทบทำร้าย พี่ให้แดดิ้น
โฉมงาม แม่ยอดยุพิน ชีวิตดับดิ้น ที่เมืองโยโก

จำได้วันลา เจ้าบอกว่า จะอดใจ
เก็บออม แล้วใช้ที่ควรใช้ ขายบริการ อยู่นานหลายปี
ส่งเงินกลับมา แม่พ่อชาวนา กลายเป็นเศรษฐี
จากนา ผืนน้อยผืนนี้ ช่วยชุบชีวี หลายสิบที่บ้าน

* แต่ตัวนาง อยู่ยิ่งนาน ยิ่งท้อถอย
กินนอนอยู่ ในห้องน้อย ความเหงาหงอย มาเยี่ยมทุกวัน
ทอดร่างเป็นหุ่น ให้ชายยุ่น กลัดมัน
ปล่อยตัณหา สารพัน วิปริต วิตถาร ทุกวันทุกวี่

** จึงหันหายา ติดสุรา กับเพื่อนคนไทย
แมงดาหนุ่ม ผู้บินไกล มาพาเจ้าไป เข้าบ่อนทุกที่
หมดเนื้อ หมดตัว แม่ทูนหัว โดนชิ่งหนี
เหยียบใจเจ้า แบนบี้ ดำดิ่งหลายลี้ เกินใครฉุดทัน

(*, **)

เช้าสาย บ่ายมา ไม่เห็นหน้า แม่สาวน้อย
เพื่อนเปิดห้อง ผงะถอย ศพเจ้าลอย แขวนคอกับคาน
ร่างส่งกลับมา ห่อเป็นผ้า กระดูกวิญญาณ
ได้กลับมา อยู่บ้าน ที่น้องนาง เจ้าสร้างรอ