ฉันเคย คอร์ด Gliss

คอร์ดเพลง ฉันเคย ของ Gliss และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ฉันรักแม่, เรียบเรียง: ธนาวุธ วิบูลกิจ

ฉันเคยเป็นใครที่เธอรัก ฉันเคยเป็นใครที่เธอรู้จัก คนที่เธอเคยห่วงใย ห่างไกลก็ยังคิดถึงกัน ฉันกลายเป็นใครในวันนี้ ฉันทำอะไรก็ดูไม่ดี ใจเราห่างกันทุกที เบื่อกันแล้วฉันรู้ดี
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C7Chord Guitar C7
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • G/BChord Guitar G/B
 • G7Chord Guitar G7
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ฉันเคย Gliss. And lyrics with chords guitar G,D/F#,Em,D,C,Bm,Am,G7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :G D/F#Em DC BmAm DอาจจะไGม่ง่าย อาจจะเสียD/F#ดาย 
 ช่วงเวลาEmที่รัก ที่เคยผูDกพันธ์
เคยฝันกันเท่Cาไหร่ รักกันมาBmกมาย
  แต่สิ่งเหAmล่านั้น กลับหายDไป
แอบไปร้องGไห้ แอบไปเสียใจD/F#  
อยากจะกอดเธอEmไว้ ให้นานเท่านDาน
ยิ่งรักก็ยิ่งCปวด ยื้อก็ยิ่งเBmจ็บ
เฝ้าแต่เAmก็บเรื่องราวเหล่านั้D
ในวันแรกรัGกกัน  G7            D------------------------
* ฉันเคยเป็นใGคร ที่เธอD/F#รัก 
ฉันเคยเป็Emนใคร ที่เธอรู้Dจัก
คนที่เCธอเคยห่วงBmใย ห่างไกล ก็AmยังคิดถึงกัD
ฉันกลายเป็นใGคร ในวันD/F#นี้  ฉันทำอะEmไร ก็ดูไม่Dดี
ใจเราCห่างกันทุBmกที เบื่อกันAmแล้ว ฉันBmรู้ดี 
  และCเธอคนเดิมไDม่มีอีกแล้ว
Instru :G D/F#Em DC BmAm Dได้ไปทั้Gงตัว หมดทั้งหัD/F#วใจ 
สิ่งที่ในชีEmวิต ฉันมอบให้เธD
เธอได้ยินหรือเปCล่า ฟังฉันหรือเปBmล่า  
หมดหนAmทางกันแล้วใช่ไหDม 
ให้เรานั้นเหมือนเGดิม     G7          D
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. *
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ฉันเคย คอร์ด Gliss

อาจจะไม่ง่ายอาจจะเสียดาย
ช่วงเวลาที่รักที่เคยผูกพันธ์
เคยฝันกันเท่าไหร่รักกันมากมาย
แต่สิ่งเหล่านั้นกลับหายไป
แอบไปร้องไห้ แอบไปเสียใจ
อยากจะกอดเธอไว้ให้นานเท่านาน
ยิ่งรักก็ยิ่งปวดยื้อก็ยิ่งเจ็บ
เฝ้าแต่เก็บเรื่องราวเหล่านั้นในวันแรกรักกัน

* ฉันเคยเป็นใครที่เธอรัก ฉันเคยเป็นใครที่เธอรู้จัก
คนที่เธอเคยห่วงใย ห่างไกลก็ยังคิดถึงกัน
ฉันกลายเป็นใครในวันนี้ ฉันทำอะไรก็ดูไม่ดี
ใจเราห่างกันทุกที เบื่อกันแล้วฉันรู้ดี
และเธอคนเดิมไม่มีอีกแล้ว

ได้ไปทั้งตัว หมดทั้งหัวใจ สิ่งที่ในชีวิตฉันมอบให้เธอ
เธอได้ยินหรือเปล่า ฟังฉันหรือเปล่า
หมดหนทางกันแล้วใช่ไหม ให้เรานั้นเหมือนเดิม

(ซ้ำ *, *)