กอดเสาเถียง คอร์ด ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดเพลง กอดเสาเถียง ของ ปรีชา ปัดภัย และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย, เรียบเรียง : จินนี่ภูไท

น้ำตาตก ลงโจก จักโบกมันจั่งสิพอ พอสิฆ่าคนจั่งมึง ให้ตายไปจากใจ เคียดให้คัก ๆ เบิ่ดเหล้าจักว่าจักไห กะยังบ่ไป.. ยังบ่ตายไปจากใจ จักเทื่อ โอ... มาเมื่อยแท้เบื่อสิคิดฮอด
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง กอดเสาเถียง ปรีชา ปัดภัย. And lyrics with chords guitar Am,Em,G,C,F

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :AmEmAmGฮะโอ ฮ่ะโอ ฮะโอ่ ฮ่Amะโอ้ ฮะโอ้ ฮ่ะโอ ฮะโอ ฮ่Emะโอ่
ฮะโอ้ ฮ่ะโอ ฮะโอ่ ฮ่Amะโอ ฮะโอ้ ฮ่ะโอ ฮะโอ ฮ่ะGโอ่------------------------สิใCห้ไปยินดีอีEmหยังกำลังสิตาย มึAmงฮู้บ่
  บ่ได้Cสนมื้อสันวันดี ไผสิมีแEmฮงกะส่างเถาะ
Amบ่ไปเหยียบ ตามระเFบียบเสร็จเขาจนGได้ 
 ญาติผู้ใEmหญ่คือสิหน้าบาน ปานกAmระด้ง
กะฮักสิFตาย แต่สุดท้ายยังหลุดโค้ง
  มันอยู่บ่ได้ อยากGอายเขา โอ...------------------------
* น้ำตAmาตก ลงโจก จักEmโบก มันจั่งสิพอ 
 พอสิFฆ่า คนจั่งมึง ให้Gตายไปจากใจ
Am เคียดให้ คัก ๆ เบิ่ดEmเหล้าจักว่าจักไห
  กะยังบ่ไFป... ยังบ่ตายไปจากใจ Gจักเทื่อ โอ...โอ้ย
------------------------
** มาเมื่อยแท้เบื่อสิคิดFฮอด เฮ็ดได้แต่กอดเสาเGถียง
แนมไปกองEmเฟียงกะเห็นแต่หน้า ขAmาว ๆ
เมากะเมาพอFตาย ยังเห็นแต่ภาพ เGก่า ๆ
  กูคิดฮอดเขา Amโอ... โอ้ย...
มันเจ็บพอปานสิใจFขาด พัดไปกับสายลมGส่า
  ลิ่วหลุดไปคือEmว่าว ที่เอาคืนAmบ่ได้
ห่ายเหล้าเข้าFปาก สะมักจนน้ำตาไGหล
  ฮ้องเอิ่นใส่เสียง... Amมาเด้อขวัญเอย โอ...
Instru :F GEm AmF GAmF GEm AmF GC G
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :F GEm AmF GAm( มาเด้อขวัญเอย )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง กอดเสาเถียง คอร์ด ปรีชา ปัดภัย

ฮะโอ้ ฮ่ะโอ ฮะโอ่ ฮ่ะโอ้ ฮะโอ ฮ่ะโอ ฮะโอ ฮ่ะโอ่
ฮะโอ้ ฮ่ะโอ ฮะโอ่ ฮ่ะโอ้ ฮะโอ ฮ่ะโอ ฮะโอ ฮ่ะโอ่

สิให้ไปยินดี อีหยังกำลังสิตาย มึงฮู้บ่
บ่ได้สนมื้อสันวันดี ไผสิมีแฮงกะส่างเถาะ
บ่ไปเหยียบ ตามระเบียบเสร็จเขาจนได้
ญาติผู้ใหญ่คือสิหน้าบาน ปานกระด้ง
กะฮักสิตายแต่สุดท้ายยังหลุดโค้ง
มันอยู่บ่ได้ อยากอายเขา โอ...

* น้ำตาตก ลงโจก จักโบกมันจั่งสิพอ
พอสิฆ่าคนจั่งมึง ให้ตายไปจากใจ
เคียดให้คัก ๆ เบิ่ดเหล้าจักว่าจักไห
กะยังบ่ไป.. ยังบ่ตายไปจากใจ จักเทื่อ โอ...โอ้ย

** มาเมื่อยแท้เบื่อสิคิดฮอด เฮ็ดได้แต่กอดเสาเถียง
แนมไปกองเฟียงกะเห็นแต่หน้าขาว ๆ
เมากะเมาพอตายยังเห็นแต่ภาพเก่า ๆ
กูคิดฮอดเขา โอ้ย...
มันเจ็บพอปานสิใจขาดพัดไปกับสายลมส่า
ลิ่วหลุดไปคือว่าวที่เอาคืนบ่ได้
ห่ายเหล้าเข้าปากสะมักจนน้ำตาไหล
ฮ้องเอิ่นใส่เสียง... มาเด้อขวัญเอย โอ...

(มาเด้อขวัญเอย)