เจ็บหนักวิทยา คอร์ด เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง เจ็บหนักวิทยา ของ เบลล์ นิภาดา และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา, เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท

เสียงเพลงชาติ จบลงไป เสียงฮ้องไห้ ดังขึ้นแทนตอนนั้น เบิ่งตารางเรียน คาบแรกเป็นพลศึกษา แต่ต้องได้เรียนเจ็บหนักวิทยา กะย้อนว่าอ้ายมาตั๋วกัน เทิงเรียนเทิงฮ้องไห้ไป

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A/C#Chord Guitar A/C#
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง เจ็บหนักวิทยา เบลล์ นิภาดา. And lyrics with chords guitar D,A/C#,Bm,A,G,Am,Em,F#m,Gm,E/G#

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :D A/C#Bm AGA+D A/C#Bm AmG ADBmยืน  ปาดGน้ำตา เข้าAแถวเคารพธงBmชาติ
  ย้อนว่าเGห็น ภาพAที่มันบาดหัDวใจ
อ้ายมาEmสายบ่ทันแAถว แล้วกะมีF#mเขากอดแอวBmซ้อนท้าย
แล้วเป็นหGยัง ตอนน้องไลน์ไป 
 ให้Aมาฮับ คือบอกว่า ย่านมาBmบ่ทัน------------------------
* BmเสียงเพลงAชาติ GจบลงDไป  
  Emเสียงฮ้องGไห้  ดังขึ้นแAทนตอนนั้น
------------------------
** เบิ่งตารางเรีDยน คาบแรA/C#กเป็นพลศึBmกษา
แต่ต้องไAmด้เรียนเจ็บหนักวิGทยา
กะย้อนAว่าอ้ายมาตั๋Dวกัน
เทิงเGรียนเทิงฮ้องไGmห้ไป วิชาF#mนี้จั่งแม่นทรBmมาน
แนมบ่Emเห็นเลยทางสิผ่าน
A อ้ายกะจั่งแม่นเฮ็ดกันเจ็Dบคัก
------------------------
Em ฟิสิกส์เคมีชีวะ คณิตBmศาสตร์ที่ว่ามันยาก
  บ่ได้Gใกล้วิชาเจ็บหนักเลยAจักอัน
G อ้ายเฮ็ดน้องเจ็บคัก D ตั๋วให้ฮักแล้วกะจากลา
G อ้ายเตะใจน้องเข้าป่าต่อหE/G#น้าหมู่ 
 ต่อหน้าครูประAจำชั้นInstru :D A/C#Bm AGA+D A/C#Bm AmG AD
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **, 
 4. **
 5.  )
บ่Emมีติวิชาอ้ายฮัก น้องบ่อAยากเรียน เจ็บหนักวิDทยา
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง เจ็บหนักวิทยา คอร์ด เบลล์ นิภาดา

ยืนปาดน้ำตาเข้าแถวเคารพธงชาติ
ย้อนว่าเห็นภาพที่มันบาดหัวใจ
อ้ายมาสายบ่ทันแถว แล้วกะมีเขากอดแอวซ้อนท้าย
แล้วเป็นหยัง ตอนน้องไลน์ไป
ให้มาฮับ คือบอกว่า ย่านมาบ่ทัน

* เสียงเพลงชาติ จบลงไป เสียงฮ้องไห้
ดังขึ้นแทนตอนนั้น

** เบิ่งตารางเรียน คาบแรกเป็นพลศึกษา
แต่ต้องได้เรียนเจ็บหนักวิทยา กะย้อนว่าอ้ายมาตั๋วกัน
เทิงเรียนเทิงฮ้องไห้ไป วิชานี้จั่งแม่นทรมาน
แนมบ่เห็นเลยทางสิผ่าน อ้ายกะจั่งแม่นเฮ็ดกันเจ็บคัก

ฟิสิกส์เคมีชีวะ คณิตศาสตร์ที่ว่ามันยาก
บ่ได้ใกล้วิชาเจ็บหนักเลยจักอัน
อ้ายเฮ็ดน้องเจ็บคัก ตั๋วให้ฮักแล้วกะจากลา
อ้ายเตะใจน้องเข้าป่าต่อหน้าหมู่ ต่อหน้าครูประจำชั้น

(ซ้ำ *, **, **)

บ่มีติวิชาอ้ายฮัก น้องบ่อยากเรียน เจ็บหนักวิทยา