จ้างมาสบตาทั้งชีวิตคิดเท่าไหร่ คอร์ด หนามเตย สะแบงบิน

คอร์ดเพลง จ้างมาสบตาทั้งชีวิตคิดเท่าไหร่ ของ หนามเตย สะแบงบิน และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : หนามเตย สะแบงบิน, เรียบเรียง : ภาคิน DL Studio / เปรม สะแบงบิน

จ้างมาสบตาทั้งชีวิต น้องจะคิดเท่าไร ตัวพี่มีแค่หัวใจ ที่ให้น้องไปก็มีแต่ใจทั้งนั้น ถ้าได้เป็นแฟนตอนนี้ แถมฟรีนามสกุลแล้วกัน แล้วเธอจะเจออะไรมันส์ ๆ แล้วเรา จะมาสนุกด้วยกัน

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A7Chord Guitar A7
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
คอร์ดเพลง จ้างมาสบตาทั้งชีวิตคิดเท่าไหร่ หนามเตย สะแบงบิน. And lyrics with chords guitar D,E,C#m,F#m,Bm,A,A7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :DEC#mF#mBmEAAAหนู รู้ไหม ว่ามีใครแอบF#mมองหนูอยู่ทุกวัน
และคนDนั้น    Bmคือพี่คนEนี้
อยากสบDตา ก็ทำได้แค่Eมองไง
เพราะC#mน้อง ไม่เคยมองมาF#mสักที     
ก็Bmทำ ได้เพียงแEค่นี้    Aไง      A7------------------------ก็เธDอน่ารัก ขEนาดนี้ โถคนC#mดี หยุดน่ารักสักทีF#mได้ไหม
หัวBmใจก็แทบลDะลาย เมื่อหนูสบEตามันก็เขินทุกที------------------------
* จ้างมาสบตาทั้งDชีวิต E น้อง (จะ) คิดเท่C#mาไหร่    
F#mตัวพี่มีแค่หัBmวใจ ที่ให้น้องEไปก็มีแต่ใจทั้Aงนั้น  A7
ถ้าได้เป็นแฟนตอDนนี้    EแถมC#mฟรี นามสกุลแF#mล้วกัน
แล้Bmวเธอจะเจออะไร C#mมันส์ ๆ น่ะ
แล้วเรา Dจะมาสนุกด้วยEกัน...  
(นะคะAคนดี) (เป็นแฟนกันนะคนดี)
Instru :DEC#mF#mBmEAA+DEC#mF#mBmEAAก็หนูDน่ารัก ขนาดEนี้  โถคC#mนดี หยุดน่ารักสักที F#mได้ไหม
หัBmวใจ ก็แทบละDลาย  เมื่อหนูสบEตามันก็เขินทุกที
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. *
 4.  )
Instru :DEC#mF#mBmEAAA
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง จ้างมาสบตาทั้งชีวิตคิดเท่าไหร่ คอร์ด หนามเตย สะแบงบิน

หนูรู้ไหม ว่ามีใครแอบมองหนูอยู่ทุกวัน
และคนนั้น คือพี่คนนี้
อยากสบตา ก็ทำได้แค่มองไง
เพราะน้องไม่เคยมองมาสักที
ก็ทำได้เพียงแค่นี้ไง

ก็เธอน่ารัก ขนาดนี้
โถ คนดีหยุดน่ารักสักทีได้ไหม
หัวใจก็แทบละลาย
เมื่อหนูสบตามันก็เขินทุกที

* จ้างมาสบตาทั้งชีวิต น้องจะคิดเท่าไร
ตัวพี่มีแค่หัวใจ ที่ให้น้องไปก็มีแต่ใจทั้งนั้น
ถ้าได้เป็นแฟนตอนนี้ แถมฟรีนามสกุลแล้วกัน
แล้วเธอจะเจออะไรมันส์ ๆ
แล้วเรา จะมาสนุกด้วยกัน
นะคะคนดี (เป็นแฟนกันนะคนดี)

ก็หนูน่ารัก ขนาดนี้
โถคนดีหยุดน่ารักสักทีได้ไหม
หัวใจก็แทบละลาย
เมื่อหนูสบตามันก็เขินทุกที

(ซ้ำ *, *)