รถบ่มีน้ำมัน คอร์ด จ๊อบ เสกสันต์

คอร์ดเพลง รถบ่มีน้ำมัน ของ จ๊อบ เสกสันต์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : จอร์น ขวัญชัย, เรียบเรียง : เธค คอนสาร

รถบ่มีน้ำมัน อันที่เฮานัดกัน อย่าว่าจังซี่จังซั่น อ้ายขอโทษหลายๆ รถบ่มีน้ำมัน อ้ายหาเงินบ่ทัน ขั่นสิขออีแม่กะย้านตั้งแต่เลาฮ้าย รถบ่มีน้ำมัน บ่แม่นอ้ายเซาฮัก

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง รถบ่มีน้ำมัน จ๊อบ เสกสันต์. And lyrics with chords guitar Em,G,D,C,B

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
รถบ่มีน้ำEmมัน อันที่เฮานัดGกัน
  อย่าว่าจังซี่จังDซั่น อ้ายขอโทษ หEmลาย ๆ
รถบ่มีน้ำEmมัน อ้ายหาเงินบ่Gทัน 
 ขั่นสิขออีDแม่ กะย้านตั้งแต่เEmลาฮ้ายInstru :Em(5 Times)บ่แม่นอ้ายบ่Emฮัก น้องหล่าคนGงาม
  เข้าใจอ้ายDนำ แต่มันไปบ่Emได้
เงินที่แม่เอEmาให้ ไว้ไปโรงเรีGยน 
 ถ้าซื้อกระดาษวาดเDขียน กะแทบสิบ่พEmอใช้
อินเตอร์เน็ตกะEmยัง ให้หมู่แชร์วายGไฟ 
 ให้เข้าDใจ แหน่เด้อน้องEmหล่า------------------------
* วันเสาCร์นี้ ขอเลื่อนไปDก่อน 
 อย่าฟ้าวงCอล ให้เข้าใจตรงBกัน
------------------------
** รถบ่มีน้ำEmมัน อันที่เฮานัดGกัน 
 อย่าว่าจังซี่จังDซั่น อ้ายขอโทษหEmลาย ๆ
รถบ่มีน้ำEmมัน อ้ายหาเงินบ่Gทัน
  ขั่นสิขออีแDม่ กะย้านตั้งแต่เลEmาฮ้าย
รถบ่มีน้ำEmมัน บ่แม่นอ้ายเซาGฮัก
  อ้ายคิดฮอดบักDคัก แต่มันไปบ่Emได้
ปัญหาระดับEmชาติ น้ำมันจังแม่นแพงหGลาย
โอ้ยเว้าแล้วอยากDอ้าย ผู้สาวน้อยสาวใEmหญ่
กะไปบ่Cได้... เย้D... เฮ ย้อนรถบ่มีน้ำGมัน
Instru :Em(8 Times)
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Outro :Em(5 Times)
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง รถบ่มีน้ำมัน คอร์ด จ๊อบ เสกสันต์

รถบ่มีน้ำมัน อันที่เฮานัดกัน
อย่าว่าจังซี่จังซั่น อ้ายขอโทษหลาย ๆ
รถบ่มีน้ำมัน อ้ายหาเงินบ่ทัน
ขั่นสิขออีแม่กะย้านตั้งแต่เลาฮ้าย

บ่แม่นอ้ายบ่ฮักน้องหล่าคนงาม
เข้าใจอ้ายนำแต่มันไปบ่ได้
เงินที่แม่เอาให้ไว้ไปโรงเรียน
ถ้าซื้อกระดาษวาดเขียนกะแทบสิบ่พอใช้
อินเตอร์เน็ตกะยังให้หมู่แชร์วายไฟ
ให้เข้าใจแหน่เด้อน้องหล่า

* วันเสาร์นี้ขอเลื่อนไปก่อน
อย่าฟ้าวงอลให้เข้าใจตรงกัน

** รถบ่มีน้ำมัน อันที่เฮานัดกัน
อย่าว่าจังซี่จังซั่น อ้ายขอโทษหลาย ๆ
รถบ่มีน้ำมัน อ้ายหาเงินบ่ทัน
ขั่นสิขออีแม่กะย้านตั้งแต่เลาฮ้าย
รถบ่มีน้ำมัน บ่แม่นอ้ายเซาฮัก
อ้ายคิดฮอดบักคัก แต่มันไปบ่ได้
ปัญหาระดับชาติ น้ำมันจังแม่นแพงหลาย
โอ้ยเว้าแล้วอยากอ้ายผู้สาวน้อยสาวใหญ่
กะไปบ่ได้... เย้... เฮ ย้อนรถบ่มีน้ำมัน