ฝนเทลงมา คอร์ด การ์เนต สะเลอปี้

คอร์ดเพลง ฝนเทลงมา ของ การ์เนต สะเลอปี้ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : (ท่อนA/B) สะเลอปี้, และผู้แต่งท่อนฝนเทลงมา ๆ (ยังไม่พบชื่อผู้แต่ง), เรียบเรียง : ห่มสามสาเร็คคอร์ด

จำเพลงครูสอนตอนเรียนอนุบาลขี้ไก่โป่ ที่เคยร้องเล่นเต้นโชว์ มามาเอิ้นฝนส่อยกัน ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา ให้นาตู้ห่ง นาตูห่ง นาตูห่ง ให้ซ่งข่อยเปียก ซ่งข่อยเปียก
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง ฝนเทลงมา การ์เนต สะเลอปี้. And lyrics with chords guitar Bb,Gm,Eb,F,Dm,Cm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :BbBbGmGmEbEbFF(2 Times)เป็นลูกชาBbวนา พ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดนาแต่Gmน้อย
อยากฟ้าวใหญ่เป็Ebนบ่าว มันจังใดอีซอยอีพ่อไFถนา
ตกมาปีEbนี้ คือแล้งแท้หFนอ
น้ำฝนน้ำDmบ่กะบ่พอใGmส่นา  เฮ็ดจังใEbดหว่า   F ฝนจังสิBbตก------------------------
* จำเพลงครูEbสอน ตอนเรียนอนุบาลขี้Dmไก่โป่
ที่เคยร้องเล่นเCmต้นโชว์ มามาเอิ้นฝนส่อFยกัน
------------------------
** ฝนเทBbลงมา เทลงมา เทลงมา
  ให้นาGmตู้ห่ง นาตูห่ง นาตูห่ง
ให้ซ่งข่Ebอยเปียก ซ่งข่อยเปียก ซ่งข่อยเปียก
ให้เสื้อข่อFยเปียก เสื้อข่อยเปียก เสื้อข่อยเปียก
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
Instru :BbBbGmGmEbEbFF
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :BbBbGmGmEbEbFF
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
Outro :BbBbGmGmEbEbFFBb
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ฝนเทลงมา คอร์ด การ์เนต สะเลอปี้

เป็นลูกชาวนาพ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดนาแต่น้อย
อยากฟ้าวใหญ่เป็นบ่าว มันจังใดอีซอยอีพ่อไถนา
ตกมาปีนี้คือแล้งแท้หนอ น้ำฝนน้ำบ่กะบ่พอใส่นา
เฮ็ดจังใดหว่าฝนจังสิตก

* จำเพลงครูสอนตอนเรียนอนุบาลขี้ไก่โป่
ที่เคยร้องเล่นเต้นโชว์ มามาเอิ้นฝนส่อยกัน

** ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา
ให้นาตู้ห่ง นาตูห่ง นาตูห่ง
ให้ซ่งข่อยเปียก ซ่งข่อยเปียก ซ่งข่อยเปียก
ให้เสื้อข่อยเปียก เสื้อข่อยเปียก เสื้อข่อยเปียก

(ซ้ำ **) ...ดนตรี... (ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **)