ไม่กล้าพอ คอร์ด บางแก้ว

คอร์ดเพลง ไม่กล้าพอ ของ บางแก้ว และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน, อัลบั้ม : บางแก้ว By Heart

อยากบอกว่ารักแต่ก็ยังกล้า ๆ กลัว ๆ ถ้ารอให้ใจหายกลัวก่อนจะดีไหม แต่ก็อยากให้เธอรู้ความใจใจ ว่าฉันคิดยังไงกับเธอ แต่ใจฉันยังไม่กล้าพูดเลย กลัวคำเฉลยไม่ตรงกับหัวใจ

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • BbmChord Guitar Bbm
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ไม่กล้าพอ บางแก้ว. And lyrics with chords guitar C,G,F,Em,Am,Dm,Bb,Gm,Bbm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :CGFGCGตั้งแต่เCจอ  เธอเมื่อวันGนั้น  ใจของFฉัน   Gมันก็เริ่มเปCลื่ยน
ก่อนหลับFตา... นGอน  ภEmาพเธอคอยวAmนเวียน
  เธอมาDmทำ ให้ใจฉันเปGลื่ยน ไปจากเCดิม------------------------
* Dmอยากบอกว่ารัก แต่Amก็ยัง กล้า ๆ กลัว ๆ
  ถ้าBbรอให้ใจ หายกCลัวก่อนจะดีไFหม
Dmแต่ก็อยาก  ให้เธAmอรู้ความในใจ  ว่าฉันBbคิดยังไงกับเCธอ
------------------------
**Bb   แต่ใCจฉัน Amยังไม่กล้าDmพูดเลย
   GmกลัวคำเฉCลย ไม่ตรงกับFหัวใจ
Bb กลัวคำว่าCรัก... Amที่ฉันจะพูดDmไป 
   จะทำGmร้าย  หัวCใจฉันFเอง G
------------------------
แอบดีCใจ เมื่อได้อยู่ใGกล้เธอ 
ใจมันเFพ้อ   GฝันละเมอไปแCสนไกล
เมื่อเธอFยิ้ม ให้Gฉัน    Emก็เป็นสุขAmหัวใจ 
 หวั่นDmไหวคิดว่าเGธอมีใจให้Cกัน
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :BbCAmDmGmCF
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
อยากBbบอกว่าฉันรัBbmกเธอ
แต่มันไม่กล่าFพอ  Bb        C       F
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ไม่กล้าพอ คอร์ด บางแก้ว

ตั้งแต่เจอเธอเมื่อวันนั้น
ใจของฉันมันก็เริ่มเปลื่ยน
ก่อนหลับตานอนภาพเธอคอยวนเวียน
เธอมาทำให้ใจฉันเปลื่ยนไปจากเดิม

* อยากบอกว่ารักแต่ก็ยังกล้า ๆ กลัว ๆ
ถ้ารอให้ใจหายกลัวก่อนจะดีไหม
แต่ก็อยากให้เธอรู้ความใจใจ
ว่าฉันคิดยังไงกับเธอ

** แต่ใจฉันยังไม่กล้าพูดเลย
กลัวคำเฉลยไม่ตรงกับหัวใจ
กลัวคำว่ารักที่ฉันจะพูดไป จะทำร้ายหัวใจฉันเอง

แอบดีใจเมื่อได้อยู่ใกล้เธอ
ใจมันเพ้อฝันละเมอไปแสนไกล
เมื่อเธอยิ้มให้ฉันก็เป็นสุขหัวใจ
หวั่นไหวคิดว่าเธอมีใจให้กัน

(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **)

อยากบอกว่าฉันรักเธอ แต่มันไม่กล่าพอ