ไม่ใช่เธอหรือไง คอร์ด เดอะบิท

คอร์ดเพลง ไม่ใช่เธอหรือไง ของ เดอะบิท และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ไม่ใช่เธอหรือไงที่ให้มาหา ไม่ใช่เธอหรือไงที่โทรให้มาพบกัน ไม่ใช่เธอหรือไงที่ต้องการฉัน ไม่ใช่เธอหรือไงที่ฉันมันรัก แล้วทำไม

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • CChord Guitar C
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • Fmaj7Chord Guitar Fmaj7
 • GChord Guitar G
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง ไม่ใช่เธอหรือไง เดอะบิท. And lyrics with chords guitar Am,Fmaj7,Cmaj7,G,C,F

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
ถึงฝนจAmะตก จะเหน็บFmaj7หนาว 
 ถึงมันจCmaj7ะดึก จะเที่ยงGคืนกว่า
ถึงมันลำAmบาก สักแค่Fmaj7ไหน 
 แค่เธอโทCmaj7รมา จะยังไGงต้องมา------------------------
* แต่พอมาหาเCธอ เธอก็ไม่Gสนใจ
  อย่างกับAmฉันไม่ได้อยู่ตรFmaj7งนี้
เอาแต่ทำเฉCยเมย เป็นอย่างเคยGทุกที 
 ทำอย่างAmนี้ เหมือนเธอไม่อยากเจอGฉัน
------------------------
** ไม่ใช่เธอหรือCไง  ที่ให้มาGหา
  ไม่ใช่เธอหรือAmไง  ที่โทรให้มFmaj7าพบกัน
ไม่ใช่เธอหรือCไง  ที่ต้องการGฉัน 
 ไม่ใช่เธอหรือAmไง  ที่ฉันมัFmaj7นรัก (แล้วทำไม)
------------------------
หลายครั้งที่เAmธอ ทำแบFmaj7บนี้ 
 หลายครั้งที่Cmaj7เธอ  ไม่เคยGไยดี
แล้วฉันก็Amยอม ยอมFmaj7เสมอ 
แล้วฉันก็Cmaj7มา  มาเจอเGธอทุกที
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
แล้วทำไมเธอถึงAmทำแบบนี้  เธอถึงเGป็นอย่างนั้น
ไม่เข้าFใจ เธอเข้าใจไหม
ไม่ใช่เAmธอหรอกหรือ ที่คือGคนที่รักฉัน
  อย่าเป็นแบบFนั้น จะได้ไหม
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ไม่ใช่เธอหรือไง คอร์ด เดอะบิท

ถึงฝนจะตก จะเหน็บหนาว
ถึงมันจะดึก จะเที่ยงคืนกว่า
ถึงมันลำบาก สักแค่ไหน
แค่เธอโทรมา จะยังไงต้องมา

* แต่พอมาหาเธอ เธอก็ไม่สนใจ
อย่างกับฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้
เอาแต่ทำเฉยเมย เป็นอย่างเคยทุกที
ทำอย่างนี้เหมือนเธอไม่อยากเจอฉัน

** ไม่ใช่เธอหรือไงที่ให้มาหา
ไม่ใช่เธอหรือไงที่โทรให้มาพบกัน
ไม่ใช่เธอหรือไงที่ต้องการฉัน
ไม่ใช่เธอหรือไงที่ฉันมันรัก (แล้วทำไม)

หลายครั้งที่เธอ ทำแบบนี้
หลายครั้งที่เธอ ไม่เคยไยดี
แล้วฉันก็ยอม ยอมเสมอ
แล้วฉันก็มา มาเจอเธอทุกที

(ซ้ำ *, **)

แล้วทำไมเธอถึงทำแบบนี้
เธอถึงเป็นอย่างนั้น ไม่เข้าใจ เธอเข้าใจไหม
ไม่ใช่เธอหรอกหรือ ที่คือคนที่รักฉัน
อย่าเป็นแบบนั้น จะได้ไหม

(ซ้ำ **)