ต่อจากนี้ คอร์ด 7 Days Crazy

คอร์ดเพลง ต่อจากนี้ ของ 7 Days Crazy และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : วีรยุทธ ชูลีกร, เรียบเรียง : 7 Days Crazy, ศราวุธ แสงบุตร

ต่อจากนี้เธอจะเป็นความทรงจำที่ดี จะรักเธออย่างนี้ แม้ไม่มี เธออยู่เดินร่วมทาง สิ่งที่เราเคยมีให้กันมาแสนนาน ฉันไม่มีทาง ลบมันจากใจ รู้ไว้ฉันยังห่วงยังและรักเธอ

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • G/BChord Guitar G/B
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ต่อจากนี้ 7 Days Crazy. And lyrics with chords guitar G,D,Em,C,Bm,Am,D/F#

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :G DEm DC BmAm Dต่อจาGกนี้ เธอจะเDป็นความทรงจEmำที่ดี
  จะDรักเธออย่าCงนี้ แม้ไBmม่มี     เAmธออยู่เดินร่วมDทาง------------------------Gฉันรู้แล้วว่าเDราสองคน มาไEmกลได้เพียงเท่Dานี้  
ด้วยเCหตุผล ของBmเธอที่มี จาAmกนี้คงไม่มีDเรา
Gฉันพูดได้แค่Dไม่เป็นไร ปล่อยEmเธอจากไปกับDเค้า
แม้Cจะเหลือแค่Bmความว่างเปล่า Amก็พร้อมที่Dจะเข้าGใจ------------------------ขอกอEmดเธอไว้ให้Bmนานที่สุด  ซึมCซับกลิ่นของอุ่นGไอ
กล่องแห่งEmความรัก  จะBmเก็บเธอไว้
จะเCปิดมันทุกครั้ง ที่คิดถึDงเธอ------------------------
* ต่อจาGกนี้เธอจะD/F#เป็นความทรงEmจำที่ดี 
 จDะรักเธออย่Cางนี้ แม้Bmไม่มี     Am เธออยู่เดินร่วDมทาง
สิ่งที่GเราเคยมีใD/F#ห้กันมาแสEmนนาน Dฉันไม่มีCทาง
  ลบBmมันจากใจ Amรู้ไว้ฉันยังห่วงDยังและรักเGธอ
------------------------Em   ขอให้Bmเธอ   ดูCแลตัวเองGให้ดี อยู่Emกับรัก 
  Bmที่เธอมี  ให้เCธอโชคดี ในวันที่ไม่มีDฉันInstru :Em BmC GEm DCD
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. *
 4.  )
รู้Cไว้ฉันยังห่วงDใยและคิดถึGงเธอ
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ต่อจากนี้ คอร์ด 7 Days Crazy

ต่อจากนี้ เธอจะเป็นความทรงจำที่ดี
จะรักเธออย่างนี้ แม้ไม่มี เธออยู่เดินร่วมทาง

ฉันรู้แล้วว่าเราสองคน มาไกลได้เพียงเท่านี้
ด้วยเหตุผล ของเธอที่มี จากนี้คงไม่มีเรา
ฉันพูดได้แค่ไม่เป็นไร ปล่อยเธอจากไปกับเค้า
แม้จะเหลือแค่ความว่างเปล่า ก็พร้อมที่จะเข้าใจ

ขอกอดเธอไว้ให้นานที่สุด
ซึมซับกลิ่นของอุ่นไอ กล่องแห่งความรัก
จะเก็บเธอไว้ จะเปิดมันทุกครั้ง ที่คิดถึงเธอ

* ต่อจากนี้เธอจะเป็นความทรงจำที่ดี
จะรักเธออย่างนี้ แม้ไม่มี เธออยู่เดินร่วมทาง
สิ่งที่เราเคยมีให้กันมาแสนนาน ฉันไม่มีทาง
ลบมันจากใจ รู้ไว้ฉันยังห่วงยังและรักเธอ

ขอให้เธอ ดูแลตัวเองให้ดี อยู่กับรัก ที่เธอมี
ให้เธอโชคดี ในวันที่ไม่มีฉัน

(ซ้ำ *, *)

รู้ไว้ฉันยังห่วงใยและคิดถึงเธอ