ว่างแล้วช่วยโทรกลับ (Cover) คอร์ด หยาดพิรุณ

คอร์ดเพลง ว่างแล้วช่วยโทรกลับ (Cover) ของ หยาดพิรุณ และเนื้อร้องต้นฉบับ : Lydia, ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ละแมะ... ล่ะ ไม่ว่างจริง ๆ อะหรือ อะหรือ อะหรือว่า อะหรือ อะหรือว่ามีคนอื่น ต่อสายเธอทั้งคืน ก็เจอบริการฝากหมายเลขโทรกลับ Welcome to call back service

Dark / Light
 • A/C#Chord Guitar A/C#
 • AmChord Guitar Am
 • Am7Chord Guitar Am7
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • Em7Chord Guitar Em7
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง ว่างแล้วช่วยโทรกลับ (Cover) หยาดพิรุณ. And lyrics with chords guitar C,Am,Dm,G,F,Em,Gm,AmM7,Am7,D/F#

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Cอะ! ยังAmไง! Check it out! Yo! 
 Check it Dmout! Boom! กรู้วว Gว่าไป!
ไม่Cคิดเข้าไปวุ่นวาย และไม่Amคิดเข้าไปกวนเธอ
  ก็ยังDmเว้นที่ว่างให้เธอ ให้เธอใGช้เวลาส่วนตัว
ไม่Cขออะไรมากมาย แค่วันAmไหนที่ว่างเจอกัน (ซัก 1)
ให้เธอDmใช้เวลากับฉัน อยู่กับGฉัน นาน ๆ ได้ไหม
แต่วันFนี้ทำไม ไม่EmยอมโทรกลับDmหากัน (ซะหน่อย)
อยู่ที่ไFหนทำไมไม่Emบอก ฉันGซักคำ 
 โหน่ว โนว โน้ว โนว โน่วว โอ โว อูโว้ว.------------------------ละแมะ... ล่ะ ไม่ว่าง จCริง ๆ   อะหEmรือ อะหรือ อะหรือว่า
อะหรือ อะหรือว่ามีคนAmอื่น
ต่อGmสายเธอทั้งFคืน ก็เจอบริกEmารฝากหมายเลขโทรกลับ
Welcome to call Dmback service
Gายยยยยย... ไปAmเลย   ไม่AmM7รู้...        
     Am7มีเรื่องอะไรต้อD/F#งทำ ฮื้ม...  
ได้Dmรับไหมข้อความ ว่างไGหมซักนาที โทรหาCกัน   Am------------------------
อะ อะ DmYeah! Come Gon! 
 เธอบCอกที่ไม่ได้รับ เพราะเธอนอนAmหลับ... ว่าซั่น!
เธอDmบอกที่สายไม่ว่าง เพราะคุยเรื่องงGาน... ว่าไป! 
 เมื่อก่Cอนเธอชอบโทรมา  
ตอนนี้หายAmหน้าจะเอายังไง ฉันเหDmนื่อยโทรตามแล้วนะ
จะไปทางไGหนก็ไป ปายย! เCต๊อะหนู------------------------ไปเตอะไปAmแอ่ว จังหวัดเจียงฮาย 
 จังหวัดเจียงฮาย จังหวัดเจียงDmฮาย กรู้วว!
Check it out! Yo!G  Check it out! Boom! อ่ะ!
แต่วันFนี้ทำไม ไม่EmยอมโทรกลับDmหากัน
  อยู่ที่ไFหนทำไมไม่Emบอก ฉันGซักคำ...
โหน่ว โนว โน้ว โนว โน่ววว โอ โว อูโว้วว.------------------------ละแมะ ล่ะ ไม่ว่าง จCริง ๆ อะหรือEmว่ามีคนAmอื่น  
  ต่อGmสายเธอทั้งFคืน ก็เจอEm ตุ๊ด! ตุ๊ด! Dmตุ๊ด...
หายGกันไปAmเลย   ไม่AmM7รู้...             Am7มีเรื่องอะไรต้อD/F#งทำ   
   ไDmด้รับไหมข้อความ ว่างไGหมซักนาที
โทรหา แหน่เCด้อ จำAmเบอร์โทรน้องDmได้บ่
เฮ่ย! คนละเพลง อะ Gไป ๆ ๆ ไม่โทรก็แยกย้ายกัน ไป C ๆ ๆ
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ว่างแล้วช่วยโทรกลับ (Cover) คอร์ด หยาดพิรุณ

อะ! ยังไง! Check it out! Yo!
Check it out! Boom! กรู้วว ว่าไป!
ไม่คิดเข้าไปวุ่นวาย และไม่คิดเข้าไปกวนเธอ
ก็ยังเว้นที่ว่างให้เธอ ให้เธอใช้เวลาส่วนตัว

ไม่ขออะไรมากมาย แค่วันไหนที่ว่างเจอกัน (ซัก 1)
ให้เธอใช้เวลากับฉัน อยู่กับฉันนาน ๆ ได้ไหม

แต่วันนี้ทำไม ไม่ยอมโทรกลับหากัน (ซะหน่อย)
อยู่ที่ไหนทำไมไม่บอก ฉันซักคำ
โหน่ว โนว โน้ว โนว โน่วว โอ โว อูโว้วว

ละแมะ... ล่ะ ไม่ว่างจริง ๆ
อะหรือ อะหรือ อะหรือว่า อะหรือ อะหรือว่ามีคนอื่น
ต่อสายเธอทั้งคืน ก็เจอบริการฝากหมายเลขโทรกลับ
Welcome to call back service
หายยยยยย... ไปเลย ไม่รู้... มีเรื่องอะไรต้องทำ ฮื้ม...
ได้รับไหมข้อความ ว่างไหมซักนาที โทรหากัน

อะ อะ Yeah! Come on!
เธอบอกที่ไม่ได้รับ เพราะเธอนอนหลับ... ว่าซั่น!
เธอบอกที่สายไม่ว่าง เพราะคุยเรื่องงาน... ว่าไป!
เมื่อก่อนเธอชอบโทรมา ตอนนี้หายหน้าจะเอายังไง
ฉันเหนื่อยโทรตามแล้วนะ จะไปทางไหนก็ไป ปายยย!

เต๊อะหนู ไปเตอะไปแอ่ว จังหวัดเจียงฮาย
จังหวัดเจียงฮาย จังหวัดเจียงฮาย กรู้วว!
Check it out! Yo!
Check it out! Boom! อ่ะ!
แต่วันนี้ทำไมไม่ยอมโทรกลับหากัน
อยู่ที่ไหนทำไมไม่บอก ฉันซักคำ...
โหน่ว โนว โน้ว โนว โน่ววว โอ โว อูโว้ววว

ละแมะ ล่ะ ไม่ว่างจริง ๆ อะหรือว่ามีคนอื่น
ต่อสายเธอทั้งคืน ก็เจอ ตุ๊ด! ตุ๊ด! ตุ๊ด...
หายกันไปเลย ไม่รู้... มีเรื่องอะไรต้องทำ
ได้รับไหมข้อความ ว่างไหมซักนาที
โทรหาแหน่เด้อ จำเบอร์โทรน้องได้บ่
เฮ่ย! คนละเพลง อะไป ๆ ๆ ไม่โทรก็แยกย้ายกัน ไป ๆ ๆ