เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Fmaj7GEmAmDmEmAmAmเธอมีFmaj7ใคร ที่เข้ามาแทนที่Gฉัน
  และเค้าเป็นEmคนสำคัญ Am ฉันต้องเข้าใจ
ก่อนจDmะรัก เธอได้บอกกับเขาEmไหม 
 ว่าเธอยังAmมีฉันอยู่ ก่อนหน้า ใคร ๆ------------------------Fmaj7ก็รู้ว่าใจ เธอไม่เหมือนEmเดิม
ตัวฉัน ไม่มีอะไรเพิ่มเAmติม
ยังคงรัก อยู่ถึงแม้ใจ เธอไปหาใคร
Fmaj7อยากหายไป โดยไม่พยEmายาม
  แต่โลกของฉัน ยังคงหมุนAmตาม เธอคนนี้
ยังคงหวังอยู่แม้ไม่มีทาง------------------------
*Fmaj7 (ฝืน... ทน..Em. ต่อ...) ฉันจะรอต่Amอไป
  (แม้... จะ... A7ท้อ... ใจ) แม้ไม่มีทาง
Fmaj7(ฝืน... ทน... Emอยู่...) ก็จะลองAmทำความเข้าใจ และA7รับรู้
------------------------
** เธอมีFmaj7ใคร ที่เข้ามาแทนที่Gฉัน 
 และเค้าเป็นEmคนสำคัญ Am ฉันต้องเข้าใจ
ก่อนจDmะรัก เธอได้บอกกับเขาEmไหม 
 ว่าเธอยังAmมีฉันอยู่ ก่อนหน้า ใคร ๆ
Instru :Fmaj7GEmAmDmEmAmAm
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :Fmaj7GEmAmDm(บอกกับเขาEmไป) ว่าเธอยังAmมีฉันอยู่
เล่นอีกครั้ง
เธอมีใคร ที่เข้ามาแทนที่ฉัน และเค้าเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ ก่อนจะรัก เธอได้บอกกับเขาไหม ว่าเธอยังมีฉันอยู่ ก่อนหน้าใครใคร
Dark / Light
 • A7Chord Guitar A7
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • E7Chord Guitar E7
 • EmChord Guitar Em
 • Fmaj7Chord Guitar Fmaj7
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ก่อนใคร Bowkylion. And lyrics with chords guitar in key Fmaj7

เนื้อเพลง: ก่อนใคร คอร์ด Bowkylion

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : Bowkylion
เธอมีใคร ที่เข้ามาแทนที่ฉัน
และเค้าเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ
ก่อนจะรัก เธอได้บอกกับเขาไหม
ว่าเธอยังมีฉันอยู่ ก่อนหน้าใครใคร----------ก็รู้ว่าใจ เธอไม่เหมือนเดิม
ตัวฉัน ไม่มีอะไรเพิ่มเติม
ยังคงรัก อยู่ถึงแม้ใจ เธอไปหาใคร
อยากหายไป โดยไม่พยายาม
แต่โลกของฉัน ยังคงหมุนตาม
เธอคนนี้ ยังคงหวังอยู่แม้ไม่มีทาง----------* (ฝืนทนต่อ) ฉันจะรอต่อไป
(แม้จะท้อใจ) แม้ไม่มีทาง
(ฝืนทนอยู่) ก็จะลองทำความเข้าใจ และรับรู้----------** เธอมีใคร ที่เข้ามาแทนที่ฉัน
และเค้าเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ
ก่อนจะรัก เธอได้บอกกับเขาไหม
ว่าเธอยังมีฉันอยู่ ก่อนหน้าใครใคร----------(ซ้ำ *, **) ----------(บอกกับเขาไป) ว่าเธอยังมีฉันอยู่