ฉันจะรอเธอก็ต้องรอ คอร์ด Keesamus

คอร์ดเพลง ฉันจะรอเธอก็ต้องรอ ของ Keesamus และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ​Keesamus, เรียบเรียง : สิทธวีร์ พิพัฒน์ชุติพร

ฉันจะรอ เธอก็ต้องรอ รอวันสองเรากลับมา เมื่อเธอรอ ฉันก็ยังรอ รอวันที่เราเคียงข้างกัน 1 วัน เหมือน 1 ปี ช่างทรมานใจจริงหนอ น้ำตาแห่งความคิดถึง ไหลเป็นทาง

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A7Chord Guitar A7
 • AmChord Guitar Am
 • B7Chord Guitar B7
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ฉันจะรอเธอก็ต้องรอ Keesamus. And lyrics with chords guitar D,C#m,Bm,E,F#m,A,B7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :DC#mBmE+DC#m F#mBm C#m DEAเราต่างก็มีหน้าที่C#mทำ  เป็นเหF#mตุนำให้เราต้องห่าC#mงกัน
ไกลจากDฉันอย่างนี้ จะC#mยังมีฉันมั้ยF#mเธอ 
 คิดถึBmงกัน สักB7นิดบ้างไหมEคนดี
ก่อนจาAกกัน เธอบอกว่าเธอC#mกลัว   
   F#m กลัวว่าฉันจะเปลี่ยC#mนไป      
Dรัก เรารักกันแค่C#mไหน  จะขอพิDสูจน์ ขอให้เEธอจงเชื่Aอใจ------------------------
* ฉันF#mจะรอ เธอก็C#mต้องรอ   DรอวันEสองเรากลับAมา
เมื่อเธอDรอ ฉันก็C#mยังรอ     Bmรอวันที่เEราเคียงข้างAกัน
Instru :AC#mF#mC#mDC#m F#mBm C#m DE1 F#mวัน เหมือนC#m 1 ปี ช่างDทรมาEนใจจริงหAนอ
น้Dำตาแห่งความC#mคิดถึง ไหลเป็F#mนทาง
  สัญBmญาจะรักเEธอเพียงคนเดีAยว
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. *
 4.  )
Bmรอวันที่เEราเคียงข้างAกัน
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ฉันจะรอเธอก็ต้องรอ คอร์ด Keesamus

เราต่างก็มีหน้าที่ทำ
เป็นเหตุนำให้เราต้องห่างกัน
ไกลจากฉันอย่างนี้ จะยังมีฉันมั้ยเธอ
คิดถึงกัน สักนิดบ้างไหมคนดี
ก่อนจากกัน เธอบอกว่าเธอกลัว
กลัวว่าฉันจะเปลี่ยนไป
รัก เรารักกันแค่ไหน
จะขอพิสูจน์ ขอให้เธอจงเชื่อใจ

* ฉันจะรอ เธอก็ต้องรอ รอวันสองเรากลับมา
เมื่อเธอรอ ฉันก็ยังรอ รอวันที่เราเคียงข้างกัน

1 วัน เหมือน 1 ปี ช่างทรมานใจจริงหนอ
น้ำตาแห่งความคิดถึง ไหลเป็นทาง
สัญญาจะรักเธอเพียงคนเดียว

(ซ้ำ *, *)

รอวันที่เราเคียงข้างกัน