ไม่น่าไปรักเธอเลย (Walk Away) คอร์ด Chilling Sunday

คอร์ดเพลง ไม่น่าไปรักเธอเลย (Walk Away) ของ Chilling Sunday และเนื้อร้องคำร้อง : ทำนอง : Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthana, เรียบเรียง : Jittipon Thawornkit, ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่รักเธอ ถ้าย้อนเวลากลับ ไปจะเดินผ่านเธอไปเฉยๆ ตอนนั้นที่เธอยิ้มมา ฉันควรหลบสายตา มันคงจะดีกว่านี้ถ้า ไม่รู้จักกัน ฉันควรเดินหนีไป ในวันนั้น

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • G#mChord Guitar Abm
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#7Chord Guitar C#7
 • C#mChord Guitar C#m
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • E7Chord Guitar E7
 • EmChord Guitar Em
 • Emaj7Chord Guitar Emaj7
 • FChord Guitar F
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง ไม่น่าไปรักเธอเลย (Walk Away) Chilling Sunday. And lyrics with chords guitar E,Emaj7,B/Eb,C#m,B,A,G#m,D,Bm,Am,C#7,F#m

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Instru :EEmaj7EEmaj7E ไม่ใช่อย่างที่คิดใช่B/Ebไหม     
  C#m เธอดูเปลี่ยนไปไม่เหBมือนในวันนั้น
เคยคิAดว่าฉันนั้นโชคดี แต่G#mแล้วความจริงในวันนี้
  สิ่งที่เDธอให้มามีแต่ความเสีBยใจ------------------------
* ถ้ารู้ว่าเป็นแบบEนี้ฉันจะไม่รักB/Ebเธอ 
ถ้าย้อนเวลากC#mลับ ไปจะเดินผ่านเธอไป เBmฉย ๆ     
Eตอนนั้นที่เธอยิ้Aมมา ฉันAmควรหลบสายตา
  มัG#mนคงจะดีกว่านี้ถ้า ไC#7ม่รู้จักกัน
ฉัF#mนควรเดินหนีไป ในวัน(Am)นั้น        (B) ไม่น่าไ(E)ปรักเธอเลย
------------------------
E ฉันเป็นคนโง่เองใช่B/Ebไหม   
   C#mที่คิดว่าเธอจะไBม่เปลี่ยนไป
สิ่งที่Aเธอสัญญาในวันนั้น ไม่G#mเหมือนความจริงในวันนี้
  สิ่งที่Dฉันพบเจอมีแต่ความเสีBยใจ
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :AG#m C#m BAG#m Bm EAG#m C#7DB
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
E      B/Eb อยากย้อนเวลากลัC#mบไป 
 แล้วเดินผ่านเธอไปBm เฉย ๆ   E       A ฮา..Am.        
มัG#mนคงจะดีกว่านี้ถ้C#7า ไม่รู้จักกัน
  ฉัF#mนควรเดินหนีG#mไป  ในวันAmนั้น      B
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ไม่น่าไปรักเธอเลย (Walk Away) คอร์ด Chilling Sunday

ไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหม
เธอดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนในวันนั้น
เคยคิดว่าฉันนั้นโชคดี แต่แล้วความจริงในวันนี้
สิ่งที่เธอให้มามีแต่ความเสียใจ

* ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่รักเธอ
ถ้าย้อนเวลากลับ ไปจะเดินผ่านเธอไปเฉย ๆ
ตอนนั้นที่เธอยิ้มมา ฉันควรหลบสายตา
มันคงจะดีกว่านี้ถ้า ไม่รู้จักกัน
ฉันควรเดินหนีไป ในวันนั้น
ไม่น่าไปรักเธอเลย

ฉันเป็นคนโง่เองใช่ไหม
ที่คิดว่าเธอจะไม่เปลี่ยนไป
สิ่งที่เธอสัญญาในวันนั้น
ไม่เหมือนความจริงในวันนี้
สิ่งที่ฉันพบเจอมีแต่ความเสียใจ

(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *)

อยากย้อนเวลากลับไปแล้วเดินผ่านเธอไปเฉย ๆ
มันคงจะดีกว่านี้ถ้า ไม่รู้จักกัน
ฉันควรเดินหนีไป ในวันนั้น