บทที่ 1 คอร์ด จุ๋ย จุ๋ยส์

คอร์ดเพลง บทที่ 1 ของ จุ๋ย จุ๋ยส์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : -, เรียบเรียง : -, ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

R - A - T แรท หนู C - A - T แคท แมว B - A - T แบท ค้างคาว Lesson One บทที่ 1 แต่งตง แต่งตัว ดี ๆ กันนะหนู ดื่มกง ดื่มกัน อย่าเอาให้แมว

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • G#Chord Guitar Ab
 • BChord Guitar B
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • F#Chord Guitar F#
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง บทที่ 1 จุ๋ย จุ๋ยส์. And lyrics with chords guitar D,G,A,E,C#m,F#,G#,B

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :DGDADGADDวามรู้ เรามีกันอGยู่ทุกคน
   โอเคอย่าเDพิ่งฉงน เดี๋ยวผมจะเAล่าให้ฟัง
ขอDอธิบาย ไม่ถึงกับGอภิปราย
   เอาแบบ สบAาย ๆ ไม่ต้องเDปิดเสียงดัง------------------------ข้างบ้Dานด่าจะหาGว่าไม่เตือน
   โดนมาแDล้วครับเพื่อน เพลงไม่เAพราะละมั้ง
เข้าเDรื่องกันดีกว่า คงอยากรู้Gกันกระมัง
   มาบ่นอะไAรให้ฟัง อาจจะไDม่เข้าใจ------------------------ถ้าเDล่าเอง ก็คงจะไGม่สนุก
   เดี๋ยวพอDจบท่อนฮุค จะมีแขกรับเAชิญมาที่นี่
ชื่อ เด็กDชายสรพอง นามสGกุลว่า พริ้มดี
   ลูกครึ่งAอิตาลี่ จะมาเDล่าให้ฟัง------------------------ท่อนฮุค ท่อนฮุค   ท่อนฮุค ๆ ๆ
ท่อนฮุค ท่อนฮุค    ท่อนฮุค ๆ ๆ------------------------Dาลครั้งหนึ่ง เมื่อตอนที่Gผมขึ้น ป.5
   ได้เจอกับDครูสาวสวย ครูชื่อ วAาสนา
เป็นเDด็กยังตัว เล็ก ๆ ไม่เคยจะเGรียนอังกฤษวิชา
  ก็อยากให้Aครูน่ะมา ครูวาสDนา มาสอนหน่อย------------------------ผมเDริ่มเปิดหนังสือ ที่ซื้อตั้งแGต่ตอนปิดเทอม
และแม่ของDผมจะปกหุ้ม กระดาษน้ำตAาลมาห่อให้
พอเDปิดขึ้นมา หน้าแรก ผมโGต๊กกาใจ
  นี้มันหนังAสือภาษาอะไร ภาษาไDทย ไม่ยักกะมี------------------------
* ครูวDาสนาบอกว่านี้คือ หนังGสือภาษาอังกฤษ
ถ้าอยาก SDpeak English ควรเรียนอังกAฤษอย่างตั้งใจ
------------------------Dบทที่ 1 คือ Lesson oGne เข้าใจ๋
   โฮ๊ะ ๆ นักเAรียนหัวไว แสดงว่าDครูสอนดี
ในDบทแรก ทีเราเGปิดขึ้นมา
   นักเรียนคงเDห็นนะจ๊ะ ว่ามันเป็นAตัวอะไร
มีหDนูกับแมว และก็คางคGาวใช่มะ
   นักเรียนทุกAคนตั้งใจ สะกดพร้อมDกันตามครู------------------------
** ERAT - แรท - Aหนู  ECAT - แคท - แAมว
   EBAT - แบท - ค้างคAาว Lesson OEne บทที่A 1
------------------------
*** แต่งEตง แต่งตัว ดี ๆ (กัน) นะAหนู
   ดื่มEกง ดื่มกัน อย่าเอาให้แAมว
จะEท่ง จะเที่ยว ก็เอาเป็นค้างAคาว
   Lesson OEne บทที่ A1      (B  E)
------------------------C#m  เทคแคร์นะครับ F#คุณสุภาพสตรี
  F#  G#  A               แต่งแบบพอดี ผมกEลัวว่าจะบอบช้ำ
C#m  หลวมตัวหลงไป เทียวมาเที่ยวF#ไป ดริ้งกันทุกค่ำ G#  A        เมาความงดงาม ก็พBลันหายไปตามดีกรี
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Dบทที่ 1 คือ Lesson OGne เข้าใจ๋
   นักเรียนทุกAคนตั้งใจ สะกดพร้อมDกันตามครู
 1. ( ซ้ำ  
 2. **, 
 3. ***, 
 4. ***, 
 5. ***
 6.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง บทที่ 1 คอร์ด จุ๋ย จุ๋ยส์

ความรู้ เรามีกันอยู่ทุกคน
โอเคอย่าเพิ่งฉงน เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
ขออธิบาย ไม่ถึงกับอภิปราย
เอาแบบ สบาย ๆ ไม่ต้องเปิดเสียงดัง
ข้างบ้านด่าจะหาว่าไม่เตือน
โดนมาแล้วครับเพื่อน เพลงไม่เพราะละมั้ง
เข้าเรื่องกันดีกว่า คงอยากรู้กันกระมัง
มาบ่นอะไรให้ฟัง อาจจะไม่เข้าใจ

ถ้าเล่าเอง ก็คงจะไม่สนุก
เดี๋ยวพอจบท่อนฮุค จะมีแขกรับเชิญมาที่นี่
ชื่อเด็กชาย สรพอง นามสกุลว่าพริ้มดี
ลูกครึ่งอิตาลี่ จะมาเล่าให้ฟัง
ท่อนฮุค ท่อนฮุค ท่อนฮุค ท่อนฮุค ท่อนฮุค
ท่อนฮุค ท่อนฮุค ท่อนฮุค ท่อนฮุค ท่อนฮุค

กาลครั้งหนึ่ง เมื่อตอนที่ผมขึ้น ป.5
ได้เจอกับครูสาวสวย ครูชื่อ วาสนา
เป็นเด็กยังตัว เล็ก ๆ ไม่เคยจะเรียนอังกฤษวิชา
ก็อยากให้ครูน่ะมา ครูวาสนา มาสอนหน่อย
ผมเริ่มเปิดหนังสือ ที่ซื้อตั้งแต่ตอนปิดเทอม
และแม่ของผมจะปกหุ้ม กระดาษน้ำตาลมาห่อให้
พอเปิดขึ้นมา หน้าแรก ผมโต๊กกาใจ
นี้มันหนังสือภาษาอะไร ภาษาไทย ไม่ยักกะมี
ครูวาสนาบอกว่านี้คือ หนังสือภาษาอังกฤษ
ถ้าอยาก Speak English ควรเรียนอังกฤษอย่างตั้งใจ

บทที่ 1 คือ Lesson one เข้าใจ๋
โฮ๊ะ ๆ นักเรียนหัวไว แสดงว่าครูสอนดี
ในบทแรก ทีเราเปิดขึ้นมา
นักเรียนคงเห็นนะจ๊ะ ว่ามันเป็นตัวอะไร
มีหนูกับแมว และก็คางคาวใช่มะ
นักเรียนทุกคนตั้งใจ สะกดพร้อมกันตามครู

* R - A - T แรท หนู C - A - T แคท แมว
B - A - T แบท ค้างคาว Lesson One บทที่ 1
แต่งตง แต่งตัว ดี ๆ กันนะหนู
ดื่มกง ดื่มกัน อย่าเอา ให้แมว
จะท่ง จะเที่ยว ก็เอาเป็นค้างคาว
Lesson One บทที่ 1

เทคแคร์ นะครับ คุณสุภาพสตรี
แต่งแบบพอดี ผมกลัวว่าจะบอบช้ำ
หลวมตัวหลงไป เทียวมาเที่ยวไป ดริ้งกันทุกค่ำ
เมา ความงดงาม ก็พลันหายไปตามดีกรี

ครูวาสนาบอกว่า นี้คือหนังสือภาษาอังกฤษ
ถ้าอยาก Speak English ควรเรียนอังกฤษอย่างตั้งใจ
บทที่ 1 คือ Lesson One เข้าใจ๋
นักเรียนทุกคนตั้งใจ สะกดพร้อมกันตามครู

(*)

** แต่งตง แต่งตัว ดี ๆ (กัน) นะหนู
ดื่มกง ดื่มกัน อย่าเอาให้แมว
จะท่ง จะเที่ยว ก็เอาเป็นค้างคาว
Lesson One บทที่ 1

(**)