เลาะท่ง คอร์ด น้องปลื้ม 5 G

คอร์ดเพลง เลาะท่ง ของ น้องปลื้ม 5 G และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช, เรียบเรียง : บุญหลง คอปเตอร์ไฟต์

สูนั่นฮูแง่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแต แต่แล่นแต่ สู่นั้น ฮู้แง่ แต่แล่นแต่ แต่ แล่นแต่ แต่แล่นแต่ สูนั่นฮูแง่ ฮูแง่ ฮูบักใหญ่ นั่นขวย กิ๊โปม โอเฮาโอ โอเฮาโอ โอเฮาโอ นั่นขวยกิ๊...

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง เลาะท่ง น้องปลื้ม 5 G. And lyrics with chords guitar Em,D,C,G,B,Am,Bm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :EmEmDDEmEmEm DEm+EmEmDDEmEmDDEmEmข่อยเป็นลูกอีสาน บ้านนาโDตจริง
  ข่อยฮู้Cทุกสิ่งยกเDว้นฮู้จักคEmวาม
Emข่อยเป็นคนมักส่อ มักเว้ามักDลวง
  ข่อยบ่ได้Cป่วง   Dแค่ข่อยบ่Emเต็ม
Gมื้อนี้ฮู้สึกว่า ขี้ค้านนอนเDว็น
  ฮู้สึกตื่นCเต้น  ได้DออกไปหาแนEmวกิน
Gท้องฟ้ากะแจ่มใส บ่มีฝDนริน
  ได้ออกหาCกิน   D ท้องถิ่นบ้าEmนนา------------------------
* ก้าวขาออกCมา สิ่งที่ตามDหา กะพ้อแBล้ววววว...
------------------------
** สูนั่นฮูEmแง่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแต แต่แล่นแต่  
สู่นั้น ฮู้Dแง่ แต่แล่นแต่ แต่ แล่นแต่ แต่แล่นแต่
สูนั่นCฮูแง่   Dฮูแง่  ฮูบักใEmหญ่ 
 นั่นขวย กิ๊โEmปม โอเฮาโอ โอเฮาโอ โอเฮาโอ
นั่นขวยกิ๊โป่ม โอเฮาโอ โอฮะโอ โอฮะโอ. 
 ขวยกิ๊โDปมมม ขวยบักใEmหญ่
ขวยกิ๊โDป่ม ขวยกิ๊โCปมมม ขวยบักEmใหญ่ 
 นั่นขวยกุ๊ดEmจี่ นั่นขวยกุ๊ดจี่ นั่นขวยกุ๊ดจี่
อยู่ในขี่ของงัวและควาย. 
 ให้พวกเฮาส่อยกันตั้Amงใจ ขุดเอาDไปเฮ็ดแนวกิEmนแลง
------------------------
*** หาเลาCะท่ง ไปเลาะDท่ง ไปหาเลEmาะท่ง 
ไปเลาะท่ง ไปหาเCล่ะท่ง
ไปเลDาะท่งไปหาเEmลาะท่ง  ไปเลาะท่ง
ไปหาเลาCะท่ง ไปหาเDลาะท่ง ไปหาเลEmาะท่ง
Instru :Em (8 Times)+C DEmGBmEmGC DEm
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **, 
 4. **, 
 5. ***
 6.  )
Outro :Em (8 Times)+C DEmGBmEmGC DEm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง เลาะท่ง คอร์ด น้องปลื้ม 5 G

ข่อยเป็นลูกอีสาน บ้านนาโตจริง
ข่อยฮู้ทุกสิ่งยกเว้นฮู้จักความ
ข่อยเป็นคนมักส่อ มักเว้ามักลวง
ข่อยบ่ได้ป่วง แค่ข่อยบ่เต็ม
มื้อนี้ฮู้สึกว่า ขี้ค้านนอนเว็น
ฮู้สึกตื่นเต้น ได้ออกไปหาแนวกิน
ท้องฟ้ากะแจ่มใส บ่มีฝนริน
ได้ออกหากิน ท้องถิ่นบ้านนา

* ก้าวขา ออกมา สิ่งที่ตามหา กะพ้อแล้ววววว...

** สูนั่นฮูแง่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแต แต่แล่นแต่
สู่นั้น ฮู้แง่ แต่แล่นแต่ แต่ แล่นแต่ แต่แล่นแต่
สูนั่นฮูแง่ ฮูแง่ ฮูบักใหญ่
นั่นขวย กิ๊โปม โอเฮาโอ โอเฮาโอ โอเฮาโอ
นั่นขวยกิ๊โป่ม โอเฮาโอ โอฮะโอ โอฮะโอ
ขวยกิ๊โปมมม ขวยบักใหญ่
ขวยกิ๊โป่ม ขวยกิ๊โปมมม ขวยบักใหญ่
นั่นขวยกุ๊ดจี่ นั่นขวยกุ๊ดจี่ นั่นขวยกุ๊ดจี่
อยู่ในขี่ของงัวและควาย
ให้พวกเฮาส่อยกันตั้งใจ ขุดเอาไปเฮ็ดแนวกินแลง

*** หาเลาะท่ง ไปเลาะท่ง ไปหาเลาะท่ง
ไปเลาะท่ง ไปหาเล่ะท่ง ไปเลาะท่งไปหาเลาะท่ง
ไปเลาะท่ง ไปหาเลาะท่ง ไปหาเลาะท่ง ไปหาเลาะท่ง

(ซ้ำ *, **, **, ***)