ไม่คู่ควร คอร์ด เสาร์๕

คอร์ดเพลง ไม่คู่ควร ของ เสาร์๕ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : สุวรรณ นาคบุตร, เรียบเรียง : วิทวัส ชูอ่อน

ถึงไม่ได้เป็นไร แต่ใจยังคิดถึง ให้รู้ว่าคนหนึ่ง ยังรัก ยังภักดี ไม่ต้องการลากเธอ ลงจากฟ้า มาจมอยู่ตรงนี้ ไม่อยากให้เธอต้องลำบาก ขอบคุณถ้อยคำ ที่เคยเข้าใจ ในยามฉันใจอ่อนล้า
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • D/GChord Guitar D/G
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • G/CChord Guitar G/C
คอร์ดเพลง ไม่คู่ควร เสาร์๕. And lyrics with chords guitar Am,G,Em,F,C,E,G/C

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :AmGEmAmF GC AmFGเอื้อมAmมือ ขึ้นGไป ยิ่งCไกลยิ่งAmห่าง
เส้นFทางรักGเราห่างไCกล
ที่Amเธอ  ให้Gมา มากEmเกินรับไAmหว   ไอFฉัน... มันต้อย G ต่ำ
ตำAmนานดอกGฟ้า กับCหมากระAmจอก ไม่FบอกใครGเขาก็Cรู้
อย่าเAmปลืองน้ำGตา เลยEmนะโฉมAmตรู  
   ไอเFรามันห่างกันGไกล------------------------
* ถึงไม่ได้เป็นFไร แต่ใGจยังคิดCถึง 
  ให้รู้ว่าคนหFนึ่ง ยังGรัก ยังภัAmกดี
ไม่ต้องการลากFเธอ ลงจากGฟ้า มาCจมอยู่ตAmรงนี้  
  F ไม่อยากให้เGธอต้องลำCบาก
------------------------ขอบAmคุณถ้อยGคำ ที่เCคยเข้Amาใจ ในFยามฉันGใจอ่อนCล้า
ต่อAmจาก นี้Gไป ลืมEmฉันไปเถอะAmนะ 
  แล้วรักFษาตัวเองให้Gดี
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Fเธอก็รู้ว่าฟ้านั้นEmอยู่      Amสูง  เศษGดินนั้นเกินไขว่คAmว้า    
Fคนอย่างฉันนั้นคงไEmม่มี     Amค่า  กับFเธอสักเท่EาใดInstru :F G/CF GAmF GC AmFG
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
ถึงไม่ได้เป็นFไร แต่ใGจยังคิดCถึง 
   ให้รู้ว่าคนหFนึ่ง ยังGรัก ยังภัAmกดี
ไม่ต้องการลากFเธอ ลงจากGฟ้า มาCจมอยู่ตAmรงนี้    
Fก็รู้ตัวGดีไม่คู่Cควร F ไม่อยากให้เGธอต้องลำCบาก
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ไม่คู่ควร คอร์ด เสาร์๕

เอื้อมมือขึ้นไป ยิ่งไกลยิ่งห่าง เส้นทางรักเราห่างไกล
ที่เธอ ให้มา มากเกินรับไหว ไอฉัน... มันต้อยต่ำ
ตำนานดอกฟ้า กับหมากระจอก ไม่บอกใครเขาก็รู้
อย่าเปลืองน้ำตา เลยนะโฉมตรู ไอเรามันห่างกันไกล

* ถึงไม่ได้เป็นไร แต่ใจยังคิดถึง
ให้รู้ว่าคนหนึ่ง ยังรัก ยังภักดี
ไม่ต้องการลากเธอ ลงจากฟ้า มาจมอยู่ตรงนี้
ไม่อยากให้เธอต้องลำบาก

ขอบคุณถ้อยคำ ที่เคยเข้าใจ ในยามฉันใจอ่อนล้า
ต่อจากนี้ไป ลืมฉันไปเถอะนะ แล้วรักษาตัวเองให้ดี

(ซ้ำ *)

เธอก็รู้ว่าฟ้านั้นอยู่สูง เศษดินนั้นเกินไขว่คว้า
คนอย่างฉันนั้นคงไม่มีค่า กับเธอสักเท่าใด

(ซ้ำ *)

ถึงไม่ได้เป็นไรแต่ใจยังคิดถึง
ให้รู้ว่าคนหนึ่ง ยังรัก ยังภักดี
ไม่ต้องการลากเธอ ลงจากฟ้า มาจมอยู่ตรงนี้
ก็รู้ตัวดีไม่คู่ควร ไม่อยากให้เธอต้องลำบาก