ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) คอร์ด Tilly Birds

คอร์ดเพลง ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) ของ Tilly Birds และเนื้อร้องคำร้อง : อนุโรจน์ เกตุเลขา (3rd), Chamil Arin, BABEPOOM, ทำนอง : ธุวานนท์ ตันติวัฒนวรกุล (Milo Tanti), อนุโรจน์ เกตุเลขา (3rd), เรียบเรียง : ธุวานนท์ ตันติวัฒนวรกุล (Milo Tanti)

ถ้าเราได้เจอกันอีกสักวัน อยากถาม เธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่า เธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่า หากเราได้เจอกันอีกสักครั้ง อยากขอ กอดเธอไว้ให้อุ่นเหมือนเก่า ให้คำว่าเรายังคง

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • G#mChord Guitar Abm
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) Tilly Birds. And lyrics with chords guitar E,D,C#m,B,F#m,A,G#m,G

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
จากวันEนั้น ที่เธอได้ไปจากDฉัน  
 ไม่รู้เธออยู่ที่ไC#mหน ตอนนี้เธอเป็นอย่าBงไร
F#mเธอจากไปไม่ลาสักBคำ  
    F#mอยากแค่ขอสบตาเธอBอีกครั้ง------------------------ที่เธอEไป ฉันยอมรับและเข้Dาใจ 
  ไม่ว่าอะไรเธอC#mเลย ยังรักเธอ รู้ใช่ไBหม    
F#mใจฉันยังคิดถึงเหมือนBเคย
  F#mไม่มีใครแทนที่เธอBได้... เลย------------------------
*E ถ้าเราได้เจอกันอีกสักC#mวัน อยากถาม
เธอจำF#mฉันได้อยู่หรือเปล่า  เธอจะBยิ้มให้ฉันหรือเปล่า
Eหากเราได้เจอกันอีกสักC#mครั้ง
อยากขอ กอดเธอF#mไว้ให้อุ่นเหมือนเก่า ให้คำBว่าเรายังคง
------------------------
** เหมือนเAดิม ไม่เคยจางG#mหายไป 
  เหมือนF#mเดิม ไม่เคยจางBหายไป
เหมือนAเดิม ไม่เคยจางG#mหาย    
แม้C#mนานเท่าไร ฉันF#mรอเธอ ไBด้  เสEมอ
------------------------
ยังคงEยิ้ม ให้ความทรงจำทุกDชิ้น รูปเรา เธอเก็บไว้C#mไหม 
เพราะฉันไม่เคยโยนBทิ้ง     F#mสิ่งดี ๆ ไม่เคยหายBไป   
  F#mเธอเคยลองนึกถึงมันBบ้าง ไหม
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
เหมือนEเดิม     D             G      
   A  ฟ้าและท้องทะเลต้องห่างกัน
G         A   เหมือนที่เราทั้งสองต้องจากกันE ฉันเข้าใจ
G         A  แม้ว่าเธอไม่หวนคืนกลับมา   G      
   A  ขอแค่เธอไม่ลืมช่วงเวลา Bที่มีความหมาย
Instru :AG#mF#mBAG#mC#mF#mBEถ้าเราได้เจอกันอีกสักDครั้ง 
อยากถาม เธอจำC#mฉันได้อยู่หรือเปล่า
เธอจะBยิ้มให้ฉันหรือเปล่า 
  Eหากเราได้เจอกันอีกสักDครั้ง อยากขอ
กอดเธอC#mไว้ให้อุ่นเหมือนเก่า ให้คำBว่าเรายังคง
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
Outro :EDC#mBE
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) คอร์ด Tilly Birds

จากวันนั้น ที่เธอได้ไปจากฉัน
ไม่รู้เธออยู่ที่ไหน ตอนนี้เธอเป็นอย่างไร
เธอจากไปไม่ลาสักคำ
อยากแค่ขอสบตาเธออีกครั้ง

ที่เธอไป ฉันยอมรับและเข้าใจ
ไม่ว่าอะไรเธอเลย ยังรักเธอ รู้ใช่ไหม
ใจฉันยังคิดถึงเหมือนเคย
ไม่มีใครแทนที่เธอได้... เลย

* ถ้าเราได้เจอกันอีกสักวัน อยากถาม
เธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่า
เธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่า
หากเราได้เจอกันอีกสักครั้ง อยากขอ
กอดเธอไว้ให้อุ่นเหมือนเก่า ให้คำว่าเรายังคง

** เหมือนเดิม ไม่เคยจางหายไป
เหมือนเดิม ไม่เคยจางหายไป
เหมือนเดิม ไม่เคยจางหาย
แม้นานเท่าไร ฉันรอเธอได้เสมอ

ยังคงยิ้ม ให้ความทรงจำทุกชิ้น (ให้ความทรงจำทุกชิ้น)
รูปเรา เธอเก็บไว้ไหม (รูปเรา เธอเก็บไว้ไหม)
เพราะฉันไม่เคยโยนทิ้ง (ไม่เคยโยนทิ้ง)
สิ่งดี ๆ ไม่เคยหายไป
เธอเคยลองนึกถึงมันบ้างไหม

(*)

เหมือนเดิม
ฟ้าและท้องทะเลต้องห่างกัน
เหมือนที่เราทั้งสองต้องจากกัน ฉันเข้าใจ
แม้ว่าเธอไม่หวนคืนกลับมา
ขอแค่เธอไม่ลืมช่วงเวลา ที่มีความหมาย

ถ้าเราได้เจอกันอีกสักครั้ง อยากถาม
เธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่า เธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่า
หากเราได้เจอกันอีกสักครั้ง อยากขอ
กอดเธอไว้ให้อุ่นเหมือนเก่า ให้คำว่าเรายังคง

(**)