วาดไว้ (Recall) คอร์ด Bowkylion

คอร์ดเพลง วาดไว้ (Recall) ของ Bowkylion และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : Bowkylion, เรียบเรียง : Yoryeeyee, Bowkylion

ที่เธอเคยบอกฉัน อย่าร้องไห้ อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่ โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจ ที่เธอเคยบอกฉัน อย่าร้องไห้ อยากขอโทษที่ทำไม่ได้ ที่วาดไว้ด้วยกัน จากนี้ฉันต้องฝันคนเดียว

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • BbmChord Guitar Bbm
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง วาดไว้ (Recall) Bowkylion. And lyrics with chords guitar F,C,Dm,Bb,Gm,Am,Bbm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :FCDmBbFได้เจอครั้งสุดท้าย .C..  ตอนที่ดูรูปถ่าย 
  และDmเมื่อ หลับตา ครั้งBbใด ยังเห็นเธอ
Fกอดเธอในฝัน .C..  ฉันน้ำตาล้นเอ่อ 
  สุขDmเพียง ได้ เจอ ใน Bbจินต นาการInstru :FCDmBbDm แม้เพลงCนี้ เธอไม่ได้Bbฟัง ทุกทุกคำ ที่เคยบอกGmไว้
งดงามแAmม้ ยิ่งห้ามใจ Bbฉันจำได้เสCมอ------------------------
* ที่เธอเคยFบอก ฉัน อCย่า ร้อDmง ไห้ 
  อยู่ให้Bbได้ ถ้าเธอไม่อDmยู่  โปรดรับCรู้ เธอยังอยู่ใBbนใจ 
C  ที่เธอเคยFบอก ฉัน อCย่า ร้อDmง ไห้ 
  อยากขอBbโทษ ที่ทำไม่ไDmด้  ที่วาดCไว้ ด้วยBbกัน
(จาBbmกนี้ฉัน ต้องฝันคนเFดียว)
------------------------Fบรรจงวาดฝัน .C.. ให้งดงามเหมือนเก่า 
  สุขDmเกิดเพียงเรา ถ่วงBbทุกข์ ให้จมดิ่ง
Fเพียงแค่ตื่นนั้น .C.. ก็เลือนลาง ทุกสิ่ง 
  เพราะDmความเป็นจริง นั้นมีบางสิ่ง ที่Bbจากไป------------------------
Dm แม้เธอCนั้น ไม่หวนคืนBbกลับ
ใจซึมซับ ไปด้วยความหGmมาย
เหมือนว่Amามี เธอข้างกาย Bbยังจำได้เสCมอ  
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
แต่Bbmว่าเธอ ไม่ได้มาFส่ง ... ถึง ... Cฝั่ง ... ฝัน ... Dmไกล ...
นานแค่ไCหน ยังคงวาดไว้ ว่าเรามีกันInstru :FCDmBb(2 Times)ที่เธอเคยDmบอก ฉัน อCย่า ร้อง Bbไห้  
  อยู่Bbmให้ได้ ถ้าเธอไม่อDmยู่  โปรดรับCรู้ เธอยังอยู่Bbในใจ
ที่เธอเคยFบอก ฉัน อCย่า ร้อง Dmไห้...
อยากขอBbโทษ ที่ทำไม่ไDmด้  ที่วาดCไว้ ด้วยBbกัน
จากนี้Bbmฉัน ต้องฝันคนเดียวOutro :FCDmBbF
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง วาดไว้ (Recall) คอร์ด Bowkylion

ได้เจอครั้งสุดท้าย  ตอนที่ดูรูปถ่าย
และเมื่อหลับตา ครั้งใดยังเห็นเธอ
กอดเธอในฝัน  ฉันน้ำตาล้นเอ่อ
สุขเพียงได้เจอในจินตนาการ

แม้เพลงนี้เธอไม่ได้ฟัง ทุกทุกคำที่เคยบอกไว้
งดงามแม้ยิ่งห้ามใจ ฉันจำได้เสมอ

* ที่เธอเคยบอกฉัน อย่าร้องไห้
อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่ โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจ
ที่เธอเคยบอกฉัน อย่าร้องไห้
อยากขอโทษที่ทำไม่ได้ ที่วาดไว้ด้วยกัน
(จากนี้ฉันต้องฝันคนเดียว)

บรรจงวาดฝัน  ให้งดงามเหมือนเก่า
สุขเกิดเพียงเราถ่วงทุกข์ให้จมดิ่ง
เพียงแค่ตื่นนั้น ก็เลือนลางทุกสิ่ง
เพราะความเป็นจริงนั้นมีบางสิ่งที่จากไป

แม้เธอนั้นไม่หวนคืนกลับ ใจซึมซับไปด้วยความหมาย
เหมือนว่ามีเธอข้างกาย ยังจำได้เสมอ

(*)

แต่ว่าเธอไม่ได้มาส่งถึงฝั่งฝันไกล
นานแค่ไหนยังคงวาดไว้ว่าเรามีกัน

ที่เธอเคยบอกฉัน อย่าร้องไห้
อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่ โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจ
ที่เธอเคยบอกฉัน อย่าร้องไห้
อยากขอโทษที่ทำไม่ได้ ที่วาดไว้ด้วยกัน จากนี้ฉันต้องฝันคนเดียว