เกลียดไม่ลง คอร์ด ฝน พรสุดา

คอร์ดเพลง เกลียดไม่ลง ของ ฝน พรสุดา และเนื้อร้องคำร้อง : พีท โมเดล, เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร

สุดท้ายก็ยอมให้เธอหลอก ... อยู่ดี ไม่จำสักที ว่าเธอคนนี้แหละที่ทิ้งฉัน ร้องไห้ฟูมฟาย ต้องนอนเสียใจ ก็เธอทั้งนั้น สมองอยากเกลียดเธอเหมือนกัน แต่ใจยังรักไม่ยอม เปลี่ยนไปไหน...

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง เกลียดไม่ลง ฝน พรสุดา. And lyrics with chords guitar D,Bm,Em,A,G,F#m

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :DBmEmAD ไม่จำสักที ... ที่โAดนเธอทิ้ง
Bm กี่ครั้งแล้วที่เธอ  Aทำฉันเสียน้ำตา
D กี่ครั้งแล้วที่เธอ ..A. เอ่ยคำร่ำลา
Bm แต่สุดท้ายเธอก็กลับมา ขอAคืนดี------------------------
*G เจ็บไม่สำนึก  F#mความรู้สึก ไม่เคยจำ
น้ำEmตาที่ไหล  เพราะเธอทำ
หัวใGจเจ็บช้ำ  เพราะโดนเธอย่ำAยี
------------------------
** สุดท้ายก็ยอมให้เGธอหลอก ... อยู่Aดี  
  ไม่จำสัF#mกที ว่าเธอคนนี้แหละที่Bmทำ (ทิ้ง) ฉัน
ร้องไห้ฟูมGฟาย ต้องนอนเสียใจ F#mก็เธอ ทั้งBmนั้น 
   สEmมองอยากเกลียดเธอเหมือนกัน
แต่Aใจยังรักไม่ยอม  เปลี่ยนไปไหนเลย
Instru :DAD ไม่จำสักที ... ว่าAเธอ ที่หลอกฉัน
Bm  ยังรักฝังใจผูกพัน เAพื่ออะไร
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :GF#mEm ADGF#m BmEmAAสุดท้ายก็ยอมให้เGธอหลอก ... อยู่Aดี 
ไม่จำสักF#mที ว่าเธอคนนี้แหละที่Bmทำฉัน
ร้องไห้ฟูมGฟาย ต้องนอนเสียใจ ... 
F#mก็เธอ  ทั้งBmนั้น ที่ทำEmฉัน       A
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
D        Bm          สEmมองอยากเกลียดเธอเหมือนกัน
แต่ใAจยังรักไม่ยอม เกลียดเธอDเลย
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง เกลียดไม่ลง คอร์ด ฝน พรสุดา

ไม่จำสักที ... ที่โดนเธอทิ้ง
กี่ครั้งแล้วที่เธอ  ทำฉันเสียน้ำตา
กี่ครั้งแล้วที่เธอ ... เอ่ยคำร่ำลา
แต่สุดท้ายเธอก็กลับมา ขอคืนดี

* เจ็บไม่สำนึก  ความรู้สึก ไม่เคยจำ
น้ำตาที่ไหล  เพราะเธอทำ
หัวใจเจ็บช้ำ  เพราะโดนเธอย่ำยี

** สุดท้ายก็ยอมให้เธอหลอก ... อยู่ดี
ไม่จำสักที ว่าเธอคนนี้แหละที่ทำ (ทิ้ง) ฉัน
ร้องไห้ฟูมฟาย ต้องนอนเสียใจ ก็เธอทั้งนั้น
สมองอยากเกลียดเธอเหมือนกัน
แต่ใจยังรักไม่ยอม  เปลี่ยนไปไหนเลย

ไม่จำสักที ... ว่าเธอ ที่หลอกฉัน
ยังรักฝังใจผูกพัน เพื่ออะไร

(*, **)

สุดท้ายก็ยอมให้เธอหลอก ... อยู่ดี
ไม่จำสักที ว่าเธอคนนี้แหละที่ทำฉัน
ร้องไห้ฟูมฟาย ต้องนอนเสียใจ ก็เธอทั้งนั้น ที่ทำฉัน

(**)

สมองอยากเกลียดเธอเหมือนกัน
แต่ใจยังรักไม่ยอม เกลียดเธอเลย