ไกลแค่ไหน คือ ใกล้ คอร์ด Getsunova

คอร์ดเพลง ไกลแค่ไหน คือ ใกล้ ของ Getsunova และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ปณต คุณประเสริฐ

อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้ บอกที อีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียที มีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจ ได้โปรด บอกกับฉันให้รู้ที ว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • G/BChord Guitar G/B
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง ไกลแค่ไหน คือ ใกล้ Getsunova. And lyrics with chords guitar G,Gmaj7,Em,C,D,Am,D/F#,Bm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
พยาGยามจะทำวิธี ต่าง ๆ ใGmaj7ห้เธอนั้นรักฉัน 
พยายEmามทุกวัน มอบให้ทุกอย่าง ที่เCธอต้องการ
เหมือนเดินGบนสะพาน ที่มีปลายทาง คืGmaj7อใจของเธอ
ยังคงEmคิดและหวัง จะนำเอารัก แท้Dนี้ไปให้------------------------
* (แต่) (ว่า) ทำCไม เดินมาเนิ่นนาน ไม่Dถึงซักที 
แต่ทำCไม มองดูเส้นทาง เหมือนยDาวออกไป 
อยาAmกรู้ว่าฉัน ต้องทำตัวอย่างDไร
------------------------
** อีกไกGลแค่ไหน จนกว่าฉันจะใD/F#กล้ บอกที 
อีกไEmกลแค่ไหน จนกว่าเธอจะCรักฉันเสียที
มีทGางใด ที่อาจทำให้D/F#เธอสนใจ ได้Emโปรด
บอกกับCฉันให้รู้ที ว่าสุดท้Dายแล้วฉันยังมีความห(G)มาย
------------------------
ยังไม่Gคิดยอมแพ้ ฉันเพียงแต่ อ้อนDล้าก็เท่านั้น 
ภายในEmใจยังคง รักเธอเหมือนเดิม ไม่เCคยเปลี่ยน
คงจะGดีไม่น้อย ถ้าเธอบอกให้ฉันไDด้รับรู้ 
ความในEmใจของเธอ เหตุผล ต่าง ๆ ที่Dยังซ่อนไว้
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :CDEmD/F#AmBmEmD/F#D
 1. ( ซ้ำ  
 2. **, 
 3. **
 4.  )
Outro :GD/F#EmC(2 Times)DG
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ไกลแค่ไหน คือ ใกล้ คอร์ด Getsunova

พยายามจะทำวิธีต่าง ๆ ให้เธอนั้นรักฉัน
พยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการ
เหมือนเดินบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอ
ยังคงคิดและหวัง จะนำเอารักแท้นี้ไปให้

* (แต่) (ว่า) ทำไม เดินมาเนิ่นนานไม่ถึงซักที
แต่ทำไม มองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไป
อยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไร

** อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้ บอกที
อีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียที
มีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจ ได้โปรด
บอกกับฉันให้รู้ที ว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย

ยังไม่คิดยอมแพ้ ฉันเพียงแต่อ้อนล้าก็เท่านั้น
ภายในใจยังคงรักเธอเหมือนเดิม ไม่เคยเปลี่ยน
คงจะดีไม่น้อย ถ้าเธอบอกให้ฉันได้รับรู้
ความในใจของเธอ เหตุผลต่างต่างที่ยังซ่อนไว้

(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ ** , **)