ขอมือเธอหน่อย คอร์ด นันทิดา แก้วบัวสาย

คอร์ดเพลง ขอมือเธอหน่อย ของ นันทิดา แก้วบัวสาย และเนื้อร้องคำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค, ทำนอง/เรียบเรียง : โสฬส ปุณกะบุตร

ขอมือเธอหน่อย ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจ ขอมองตาหน่อย ไว้คอยให้เตือนเมื่อเหงาใจ ขอใจเธอหน่อย ไว้คอยเป็นแรงผลักดัน
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ขอมือเธอหน่อย นันทิดา แก้วบัวสาย. And lyrics with chords guitar G,A,D,F#m,Bm,Em

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :GAD F#mBmGADDอยากจะจับDมือกับเธอ จับมือกับEmเธอสักครั้A
จับมือให้Emฉ้นไม่เคว้งไม่คAว้าง
และไม่เปล่าเปDลี่ยวเกินไป
อยากจะสบDตากับเธอ สบตากับเธEmอต่อไป A
อยากจะเก็บEmแววแห่งความเข้Aาใจ เอาไว้อบอุ่Dน นาน ๆ ------------------------
* ขอมือเธอหGน่อย ไว้Aคอยกระชับให้ชื่นDใจ
ขอมองตาหGน่อย ไว้Aคอยให้เตือนเมื่อเหงDาใจ   
ขอใจเธอหGน่อย ไว้Aคอยเป็นแรงผลักDดัน  
F#mฝันอันยิ่งใBmหญ่      A  หากGมีหัวใจของเAธอ ก็สุขเกินDพอ
------------------------
อยากจะจัDบมือกับเธอ จับมือให้เEmธอแน่ใจA  
อยากจEmะยืนกับเธอต่อไAป และพบสิ่งใหม่Dดีดี
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :DDEmAEmADD(2 Times)
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. *
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ขอมือเธอหน่อย คอร์ด นันทิดา แก้วบัวสาย

อยากจะจับมือกับเธอ จับมือกับเธอสักครั้ง
จับมือให้ฉ้นไม่เคว้งไม่คว้าง และไม่เปล่าเปลี่ยวเกินไป
อยากจะสบตากับเธอ สบตากับเธอต่อไป
อยากจะเก็บแววแห่งความเข้าใจ เอาไว้อบอุ่นนาน ๆ

* ขอมือเธอหน่อย ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจ
ขอมองตาหน่อย ไว้คอยให้เตือนเมื่อเหงาใจ
ขอใจเธอหน่อย ไว้คอยเป็นแรงผลักดัน
ฝันอันยิ่งใหญ่ หากมีหัวใจของเธอ ก็สุขเกินพอ

อยากจะจับมือกับเธอ จับมือให้เธอแน่ใจ
อยากจะยืนกับเธอต่อไป และพบสิ่งใหม่ดีดี

(ซ้ำ*) ...ดนตรี... (ซ้ำ * ,*)