อะไรก็ได้ คอร์ด 2pcs.

คอร์ดเพลง อะไรก็ได้ ของ 2pcs. และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

รู้ว่าเธอมีเรื่อราวที่คิดไว้ตั้งมากมายรู้ว่าเธอวาดความฝันไว้ในใจทุกอย่าง สิ่งใดที่ทำได้ขอเธอเดินมากับฉัน ฉันจะพาไปไม่ว่าอะไรที่เธอต้องการ ฉันจะตามใจให้เธอ...

Dark / Light
คอร์ดเพลง อะไรก็ได้ ของ ศิลปิน 2pcs. เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::รู้ว่าเธอมีเรื่อราวที่คิดไว้ตั้งมากมายรู้ว่าเธอวาดความฝันไว้ในใจทุกอย่าง สิ่งใดท

เนื้อเพลง อะไรก็ได้ คอร์ด 2pcs.

รู้ว่าเธอมีเรื่อราวที่คิดไว้ตั้งมากมาย
รู้ว่าเธอวาดความฝันไว้ในใจทุกอย่าง สิ่งใดที่ทำได้
ขอเธอเดินมากับฉัน ฉันจะพาไป
ไม่ว่าอะไรที่เธอต้องการ ฉันจะตามใจ
ให้เธอได้ เป็นอย่างใจเธอต้องการ

* แค่อยู่กับฉันอะไร ๆ ดีกว่านี้
แค่อยู่กับฉันอะไร ๆ เธอเป็นได้ทันที ทุก ๆ อย่าง
โลกใบนี้ฉันพร้อมทำให้เธอของเธอ

** (ถ้าอยากเป็น)
นักร้องฉันพร้อมให้เธอ ได้ร้องจนสุดเสียง
ร้องเพลงตามเสียงหัวใจ
(ถ้าอยากเป็น) นักว่ายน้ำพร้อมพาเธอไปกระโดดน้ำ
ทุกวันให้เธอผ่อนคลาย
(ถ้าอยากเป็น) นักฝันพร้อมให้เธอได้ฝันในคืนนี้
พรุ่งนี้เช้ามาพบกันใหม่
(ให้เธอมี) โลกที่เป็นอะไรก็ได้ ได้ดั่งใจ
ทุกสิ่งที่เธอยากเป็น ฉันพร้อมให้เธอ

รู้ว่าบางทีที่เคยใฝ่ฝันมันก็มากมาย
คงดีถ้ามีสักคนที่พร้อมที่จะเข้าใจ ให้เธอได้
เป็นสิ่งที่ใจเธอต้องการ

(ซ้ำ *, **)

(ซ้ำ **)

(นักฝันพร้อมให้เธอได้ฝันในคืนนี้)
พรุ่งนี้เช้ามาพบกันใหม่
(ให้เธอมี) โลกที่เป็นอะไรก็ได้ ได้ดั่งใจ
ทุกสิ่งที่เธอยากเป็น ฉันพร้อมให้เธอ

ให้เธอมี โลกที่เป็นอะไรก็ได้ ได้ดั่งใจ ทุกสิ่ง
ที่เธอยากเป็น ฉันพร้อมให้เธอ