ใคร คอร์ด Boyd Kosiyapong

คอร์ดเพลง ใคร ของ Boyd Kosiyapong และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : -, เรียบเรียง : -, ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ใคร สักคนที่เกิดมาเพื่อผูกพัน ใครที่เกิดมาคู่กับฉัน ใครคือคนนั้นช่วยมา บอกฉันที ให้ใจ ที่หวั่นไหวได้พึ่งพิงสักที่ ให้รู้ว่าสักวันฉันจะเจอะ คน ๆ นี้

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • G#Chord Guitar Ab
 • G#maj7Chord Guitar Abmaj7
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • B7Chord Guitar B7
 • BbChord Guitar Bb
 • Bbmaj7Chord Guitar Bbmaj7
 • BmChord Guitar Bm
 • Bm7Chord Guitar Bm7
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • CmChord Guitar Cm
 • Cm7Chord Guitar Cm7
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • E7Chord Guitar E7
 • EbChord Guitar Eb
 • Ebmaj7Chord Guitar Ebmaj7
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#mChord Guitar F#m
 • F#m7Chord Guitar F#m7
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
 • Gm7Chord Guitar Gm7
คอร์ดเพลง ใคร Boyd Kosiyapong. And lyrics with chords guitar C,Am,F,G,Bm7,E7,AmMaj7,G#maj7,Fm,Ebmaj7,Cm7,G#,D,Bm,Em,A,F#m,E,Bb,Eb,Cm,Gm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :CAmFGCคนที่เหงาคนหนึ่ง นั้Bm7นรอใครที่จะเข้E7าใจ
มาเป็นAmเพื่อนดูAmMaj7หนัง      เป็นเAmพื่อนฟังเพลง ใกล้ G
Cแบ่งปันทุกข์และสุข Bm7พูดคุยยามที่เหนื่อยหัE7วใจ
แต่ว่า คAmน ๆ นั้นAmMaj7                จะAmได้เจอะกันวันGไหน------------------------
*G#maj7 มอง   ...      Fmปฏิทินที่เปลี่ยนEbmaj7เข้ามาใหม่
Cm7มองคนรักเขาG#เดินเคียงใกล้
   Cm7ฉันคงได้แค่Fมองอยู่ตรงGนี้
------------------------
**Dคร สักBmคนที่เกิดมาเพื่อผูกEmพัน
     ใAครที่เกิดมาคู่กัF#mบฉัน
Bmครคือคนนั้นช่วยEmมา บอกฉันAที
ให้ใDจ ที่หวั่นBmไหวได้พึ่งพิงสัEmกที่
   ให้Aรู้ว่าสักGวันฉันจะF#mเจอะ คน ๆ Bm นี้
และEmใครที่รอคนAนี้มีจริงใช่ไหม
Instru :DGCวันที่แสนว่างเปล่า ทุBm7กคราวพยายามเข้E7าใจ
แต่ว่AmาในวันAmMaj7นี้            ข้างAmในกลับทนไม่ไGหว
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :GF#mGF#mEmF#m BmEA BbEbใคร สักCmคนที่เกิดมาเพื่อผูกFmพัน
     Bbใครที่เกิดมาG#คู่กับฉัGm
Cm ใครคือคนนั้นช่วFmยมา บอกฉัBbนที
ให้Ebใจ ที่หวั่นCmไหวได้พึ่งพิงสัFmกที่
   ให้Bbรู้ว่าสักG#วันฉันจะGmเจอะ คนCm ๆ นี้
และFmใครที่รอคนBbนี้มีจริงใช่ไEหม Cm
      แต่Fmใครที่รออยู่ตอนBbนี้เขาอยู่ ที่ไหน
Outro :EbCmFmBb G#GmCmFmBb...
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ใคร คอร์ด Boyd Kosiyapong

คนที่เหงาคนหนึ่ง นั้นรอใครที่จะเข้าใจ
มาเป็นเพื่อนดูหนัง เป็นเพื่อนฟังเพลง ใกล้ ๆ
แบ่งปันทุกข์และสุข พูดคุยยามที่เหนื่อยหัวใจ
แต่ว่า คน ๆ นั้น จะได้เจอะกันวันไหน

* มอง ปฏิทินที่เปลี่ยนเข้ามาใหม่
มองคนรักเขาเดินเคียงใกล้
ฉันคงได้แค่มองอยู่ตรงนี้

** ใคร สักคนที่เกิดมาเพื่อผูกพัน
ใครที่เกิดมาคู่กับฉัน
ใครคือคนนั้นช่วยมา บอกฉันที
ให้ใจ ที่หวั่นไหวได้พึ่งพิงสักที่
ให้รู้ว่าสักวันฉันจะเจอะ คน ๆ นี้
และใครที่รอคนนี้มีจริงใช่ไหม

วันที่แสนว่างเปล่า ทุกคราวพยายามเข้าใจ
แต่ว่าในวันนี้ ข้างในกลับทนไม่ไหว

(ซ้ำ *, **, **)

แต่ใครที่รออยู่ตอนนี้เขาอยู่ ที่ไหน