ฝากใจใส่ทานตะวัน คอร์ด สมจิตร บ่อทอง

คอร์ดเพลง ฝากใจใส่ทานตะวัน ของ สมจิตร บ่อทอง และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : สมจิตร บ่อทอง, เรียบเรียงดนตรี : เธค คอนสาร

ฝากดวงใจ สอดเอาไว้ที่ทานตะวัน มอบเป็นของขวัญ ในวันที่เธอสมปอง ผ่านอุปสรรค์ พบความรักที่แสนเรืองรอง ถึงใจพี่ทั้งสี่ห้อง จะหม่นหมองเนื้อทองจงลืม โปรดเข้าใจ

Dark / Light
  • AmChord Guitar Am
  • BbChord Guitar Bb
  • BmChord Guitar Bm
  • CmChord Guitar Cm
  • DChord Guitar D
  • DmChord Guitar Dm
  • EmChord Guitar Em
  • FChord Guitar F
  • GChord Guitar G
  • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง ฝากใจใส่ทานตะวัน สมจิตร บ่อทอง. And lyrics with chords guitar Gm,Bb,Cm,Dm,F

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :GmBbCm DmGmยังจำได้Gmไหม ว่าหัวใFครเคยหนุนตัBbกพี่
เจ็บปวดCmฤดี เมื่อพี่ได้ฟังข่Dmาวคราว
เจ้าแต่งงานแFล้ว น้องDmแก้วเจ้าลืมGmรักเรา
เจ้าทุยเลยนั่งซึมเBbศร้า ฝากความDmเหงา ใส่Gmทานตะวัน------------------------Gm ละขอให้สุขีมั่น ขอให้อยู่นำกัน อย่ามีมื้อ มลายหมุ่น
ฮักของนาง อย่า สู่มีบ่อนวุ่น
บุญชายสร้างฮ่วมบ่หลาย
น้องจั่งได้จากอ้าย น้องจั่งได้จากอ้าย
สายแนนจองบ่เถิงกันเอย
ความสัมพันธ์ กะเลยฝืน ผู้อื่นเอา ไปนอนซ้อน เอยInstru :GmGmGmDmGmCmBb FGmฝากดGmวงใจ สอดเอาไว้ที่ทานตะวัน
มอบเป็นของขวัญ ในวันที่เธอสมปDmอง
ผ่านอุปGmสรรค์ พบความรักที่แสนเรืองCmรอง
ถึงใจพี่ทั้งสี่Fห้อง จะหม่นDmหมองเนื้อทองจGmงลืม
โปรดเข้าGmใจ พี่ไปช่วยงานไม่ได้
เพราะพี่อาย พี่อายเมื่อไปแล้วDmซึม
แขกมาในGmงาน เขาคงรู้ดีเหตุที่พี่Cmขรึม
พี่กลัวน้ำตาไหลBbซึม ลืมเสียเFถิด เมื่อเจอดอGmกไม้------------------------Gmไกลกันแล้ว คงบ่มีแววรักคืนมาใหม่
แสนอาลัย กะได้แต่นอน ร้องไห้ใส่หมอน
วันคืนก่อน อดีตเก่าเคยเห็น
เป็นตาสงกันโต ผู้เดียวฝันค้าง------------------------
ลางเลือนแCmล้ว เมื่อน้องแก้วจาGmกไป
ยิ่งปวดหัวใจ เมื่อใกล้ค่ำมาทุDmกที
ไม่นานGmหนอ เขาต้องขอแม่คCmนดี
ว่าเป็นของFพี่ เถDmอะนะนงGmเยาว์
เศร้าแสGmนเศร้า เมื่อผู้ชายคนนั้น
เขาบีบเขาคั้น เนื้อนวลคงสุDmขขี
รักหนอGmรัก ถูกผลักเพราะCmคนดี
มือน้องพี่ ขยี้ใFจ พี่แหลกBbราน
ทานตCmะวัน จะอยู่ในทานBbตะวัน------------------------Gmหวานคำอ้อน ฟังเขาวิงวอน
ใจเจ้าคงเปลี่ยน คงเอิ้นฮักอ้าย ไปสิ้นบ่เหลือ
แม่แก้มเรื่อ คงเซื่อเทิงเขา
เอาเถอะนางจงสุข อย่ามีแนวเปื้อน
เฮือนของอ้าย กะยังมีพ่อแม่
ถึงใจเป็นแพ้ กะยังมีซวน พอได้เห็นตอง
แม้นฮักน้อง หนาปวงปานใด๋
แม้นฮักน้อง หนาปวงปานใด๋
แต่ว่าใจยังคิด เรื่องดีบ่มีบ้า
ให้แต่งสา พี่คนไห้ เออ เฮอะ เอยOutro :GmGmGmDmGmCmBb FGm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ฝากใจใส่ทานตะวัน คอร์ด สมจิตร บ่อทอง

ยังจำได้ไหม ว่าหัวใครเคยหนุนตักพี่
เจ็บปวดฤดี เมื่อพี่ได้ฟังข่าวคราว
เจ้าแต่งงานแล้ว น้องแก้วเจ้าลืมรักเรา
เจ้าทุยเลยนั่งซึมเศร้า ฝากความเหงาใส่ทานตะวัน

ละขอให้สุขีมั่น ขอให้อยู่นำกันอย่ามีมื้อมลายหมุ่น
ฮักของนาง อย่าสู่มีบ่อนวุ่น บุญชายสร้างฮ่วมบ่หลาย
น้องจั่งได้จากอ้าย น้องจั่งได้จากอ้าย
สายแนนจองบ่เถิงกันเอย ความสัมพันธ์กะเลยฝืน
ผู้อื่นเอา ไปนอนซ้อนเอย

ฝากดวงใจ สอดเอาไว้ที่ทานตะวัน
มอบเป็นของขวัญ ในวันที่เธอสมปอง
ผ่านอุปสรรค์ พบความรักที่แสนเรืองรอง
ถึงใจพี่ทั้งสี่ห้อง จะหม่นหมองเนื้อทองจงลืม
โปรดเข้าใจ พี่ไปช่วยงานไม่ได้ เพราะพี่อาย
พี่อายเมื่อไปแล้วซึม แขกมาในงาน
เขาคงรู้ดีเหตุที่พี่ขรึม พี่กลัวน้ำตาไหลซึม
ลืมเสียเถิดเมื่อเจอดอกไม้

ไกลกันแล้วคงบ่มีแววรักคืนมาใหม่
แสนอาลัยกะได้แต่นอน ร้องไห้ใส่หมอน
วันคืนก่อนอดีตเก่าเคยเห็น
เป็นตาสงกันโต ผู้เดียวฝันค้าง

ลางเลือนแล้วเมื่อน้องแก้วจากไป
ยิ่งปวดหัวใจ เมื่อใกล้ค่ำมาทุกที
ไม่นานหนอ เขาต้องขอแม่คนดี
ว่าเป็นของพี่ เถอะนะนงเยาว์
เศร้าแสนเศร้า เมื่อผู้ชายคนนั้น เขาบีบเขาคั้น
เนื้อนวลคงสุขขี รักหนอรัก ถูกผลักเพราะคนดี
มือน้องพี่ขยี้ใจพี่แหลกราน
ทานตะวัน จะอยู่ในทานตะวัน

หวานคำอ้อน ฟังเขาวิงวอน ใจเจ้าคงเปลี่ยน
คงเอิ้นฮักอ้ายไปสิ้นบ่เหลือ แม่แก้มเรื่อคงเซื่อเทิงเขา
เอาเถอะนางจงสุขอย่ามีแนวเปื้อน
เฮือนของอ้ายกะยังมีพ่อแม่
ถึงใจเป็นแพ้กะยังมีซวนพอได้เห็นตอง
แม้นฮักน้องหนาปวงปานใด๋
แม้นฮักน้องหนาปวงปานใด๋ แต่ว่าใจยังคิดเรื่องดีบ่มีบ้า
ให้แต่งสา พี่คนไห้ เออ เฮอะ เอย