หนึ่งในดำเนิน คอร์ด สุรพล สมบัติเจริญ

คอร์ดเพลง หนึ่งในดำเนิน ของ สุรพล สมบัติเจริญ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : สุรพล สมบัติเจริญ, ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

หมวยก็งามบาดใจ ไผก็งามบาดตา อยู่เหนือฝั่งคงคา อ้อดำเนินจ้าพี่รักเท่าชีวี สวยบาดตาบาดใจ สวยอะไรอย่างนี้ งามยิ่งกว่าเทวี ที่มีอยู่ในเมืองไทย
Dark / Light
  • EmChord Guitar Em
  • FmChord Guitar Fm
คอร์ดเพลง หนึ่งในดำเนิน สุรพล สมบัติเจริญ. And lyrics with chords guitar Fm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Fmหนึ่งในดำFmเนิน สวยเหลือเกินนะเธอ
  บุญพาพี่มาเจอ เจอะเธอที่ในดำเนิน
หนึ่งอยู่บนฝั่งคลอง พี่ยิ่งมองยิ่งเพลิน
  หนึ่งอยู่ในดำเนิน งามเกินกว่าองค์อุมา------------------------หมวยก็งามบาFmดใจ ไผก็งามบาดตา
  อยู่เหนือฝั่งคงคา อ้อดำเนินจ้าพี่รักเท่าชีวี
สวยบาดตาบาดใจ สวยอะไรอย่างนี้
  งามยิ่งกว่าเทวี ที่มีอยู่ในเมืองไทย
Instru :Fm (6 Times)หนึ่งในดำFmเนิน สวยเหลือเกินนะเธอ
  บุญพาพี่มาเจอ เจอะเธอที่ในดำเนิน
หนึ่งอยู่บนฝั่งคลอง พี่ยิ่งมองยิ่งเพลิน
  หนึ่งอยู่ในดำเนิน งามเกินกว่าองค์อุมา------------------------หมวยก็งามบาFmดใจ ไผก็งามบาดตา
  อยู่เหนือฝั่งคงคา อ้อดำเนินจ้าพี่รักเท่าชีวี
สวยบาดตาบาดใจ สวยอะไรอย่างนี้
  งามยิ่งกว่าเทวี ที่มีอยู่ในเมืองไทย
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง หนึ่งในดำเนิน คอร์ด สุรพล สมบัติเจริญ

หนึ่งในดำเนิน สวยเหลือเกินนะเธอ
บุญพาพี่มาเจอ เจอะเธอที่ในดำเนิน
หนึ่งอยู่บนฝั่งคลอง พี่ยิ่งมองยิ่งเพลิน
หนึ่งอยู่ในดำเนิน งามเกินกว่าองค์อุมา

หมวยก็งามบาดใจ ไผก็งามบาดตา
อยู่เหนือฝั่งคงคา อ้อดำเนินจ้าพี่รักเท่าชีวี
สวยบาดตาบาดใจ สวยอะไรอย่างนี้
งามยิ่งกว่าเทวี ที่มีอยู่ในเมืองไทย

(ซ้ำทั้งหมด)