พงพนา คอร์ด คาราวาน

คอร์ดเพลง พงพนา ของ คาราวาน และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : -, ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เหยี่ยวยังไหวหัวใจสั่นคลอน หมู่ตัวหนอนทรุดใต้สะเทือน พายุร้ายร่ายมนต์เชือดเฉือน คือเสียงเตือนแห่งพงพนา คือเสียงเตือนของกาลเวลา
Dark / Light
  • AChord Guitar A
  • AmChord Guitar Am
  • BmChord Guitar Bm
  • CChord Guitar C
  • DChord Guitar D
  • FChord Guitar F
  • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง พงพนา คาราวาน. And lyrics with chords guitar D,Bm,A,G

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :D(10 Times)เมื่อเมฆBmฟ้า สีดำลอยAมา คลื่นลมปรวนแDปร
  สุดตาBmแล      A  ฟ้ากำลังคDลั่ง
เจ้าหนูBmน้อย สีแดงวิ่งDมา เจ้าไก่Gฟ้า เขียว ๆ บินDไป
กระต่ายGขาว อ้าวลงพงDไม้ ลมหายAใจ แห่งพงBmพนา
   ลมหายAใจ แห่งพงพDนา------------------------เหยี่ยวยังBmไหว หัวใจสั่นคDลอน
  หมู่ตัวหGนอน ซุกกายสะเDทือน
พายุAร้าย ร่ายมนต์เชือดเDฉือน
   คือเสียงเAตือน แห่งพงBmพนา
คือเสียงเAตือน ของกาลเวDลา
Instru :D(14 Times)เมื่อเมฆBmฟ้า สีดำลอยไAป หัวใจฉันแDพ่ว
  ผ่านมาBmแล้ว ผ่านไAป ไม่ย้อนเวDลา
ดอกไBmม้ขาว ยับลงกับDดิน ที่ป่าGหิน ยังมีคราบน้ำDตา
  กิ่งยางGสูง ฉีกหักกลางDฟ้า
เอาหัวAใจ แท้จริงออกBmมา เอาหัวAใจ เจ็บปวดออกDมา------------------------ห้วยละBmหาน สายธารบอกDข่าว  กี่ลมหGนาว ร้อนฝนฝากDคำ
กิ่งใบไGหว ไร้ลมตอกDย้ำ วอนให้Aจำ เรื่องของพงBmพนา
วอนให้Aจำ เรื่องของพงพDนา วอนให้Aจำ เรื่องของพงBmพนา
วอนให้Aจำเรื่องของพงพDนา
Outro :D(18 Times)
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง พงพนา คอร์ด คาราวาน

เมื่อเมฆฟ้าสีดำลอยมา คลื่นลมปรวนแปร
สุดตาแล ฟ้ากำลังคลั่ง
เจ้าหนูน้อยสีแดงรีบมา เจ้าไก่ฟ้าเขียว เขียวบินไป
กระต่ายขาวอ้าวลงพงไม้ ลมหายใจแห่งพงพนา
ลมหายใจแห่งพงพนา

เหยี่ยวยังไหวหัวใจสั่นคลอน
หมู่ตัวหนอนซุกกายสะเทือน
พายุร้ายร่ายมนต์เชือดเฉือน
คือเสียงเตือนแห่งพงพนา
คือเสียงเตือนของกาลเวลา

เมื่อเมฆฟ้าสีดำลอยไป หัวใจฉันแพ่ว
ผ่านมาแล้ว ผ่านไปไม่ย้อนเวลา
ดอกไม้ขาวยับลงกับดิน ที่ป่าหินยังมีคราบน้ำตา
กิ่งยางสูงฉีกหักกลางฟ้า
เอาหัวใจแท้จริงออกมา เอาหัวใจเจ็บปวดออกมา

ห้วยละหาน สายธารบอกข่าว กี่ลมหนาว ร้อนฝนฝากคำ
กิ่งใบไหวไร้ลมตอกย้ำ วอนให้จำ เรื่องของพงพนา
วอนให้จำเรื่องของพงพนา วอนให้จำเรื่องของพงพนา
วอนให้จำเรื่องของพงพนา