ตลกอกหัก คอร์ด ปอยฝ้าย มาลัยพร

คอร์ดเพลง ตลกอกหัก ของ ปอยฝ้าย มาลัยพร และเนื้อร้องผู้ประพันธ์ : สัญญาลักษณ์ ดอนศรี, ดนตรี : สวัสดิ์ สารคาม, สังกัด: ท็อปไลน์ ไดมอนด์

ตลกอกหัก คนฮักสบัดหน้าหนี เก่งบนเวที เฮ็ดหยังมีคนหัวร่อ แต่ชีวิตจริง ความฮักสิดิ่งลงคลอง จบการแสดงแล้วน้อง ขอลงไปนั่งฮ้องไห่

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง ตลกอกหัก ปอยฝ้าย มาลัยพร. And lyrics with chords guitar Cm,Gm,Fm,Bb,F,Eb,G

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :CmCm+CmCmCmGmCmFmGm BbCmจังแม่นมวนน้Cmอสู ฮู้บ่ ว่าข้อยสิต๋าย
  มามวนเอาฮาย ยามข้อย ออกหน้าเGmวที
ฮู้บ่พวกเFจ้า ผู้สCmาวของข้อยเขFmาหนี
  ย้อนว่า มาเฮ็ดจัCmงซี่ เขาเBbลยกล่าวคำอGmำลา
ตลกฮ้อCmงไห่ ในใจ บ่มีใครเห็น
  กล้ำกลืนฝืนเล่น ให้คนสรวลเสเGmฮฮา
แต่คนฮักEbข้อย เขาCmซ้ำเขาพลอยเขFmาด่า
  มีแCmฟนก็คือผีGmบ้า เธอBbรับสภาพบ่ไEbหว------------------------น้ำตาBbตลก ไหลGmตกใส่ไมโครCmโฟน 
 พ้ออยากสิโตน เวทีให้คอหักGmตาย
หัวเกิ๋งหัวBbเกิง ให้Cmน้องผู้คนทั้งหFmลาย  
 ฮู้Cmบ่ว่าข้อยสิFmต๋าย หัวBbใจสลายแล้วหนอ------------------------
* ตลกอCmกหัก คนฮักสบัดหน้าหนี 
 เก่งบนเวที เฮ็ดหยังมีคนหัวGmร่อ
แต่ชีวิตจBbริง ความCmฮักสิดิ่งลงคFmลอง 
 จบกFารแสดงแล้วCmน้อง ขอลBbงไปนั่งฮ้อEbงไห่
Instru :Bb GmCmCmGmBb CmFm FCm BbCm
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Outro :Bb GCm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ตลกอกหัก คอร์ด ปอยฝ้าย มาลัยพร

จังแม่นมวนน้อสู ฮู้บ่ ว่าข้อยสิต๋าย
มามวนเอาฮาย ยามข้อย ออกหน้าเวที
ฮู้บ่พวกเจ้า ผู้สาวของข้อยเขาหนี
ย้อนว่า มาเฮ็ดจังซี่ เขาเลยกล่าวคำอำลา
ตลกฮ้องไห่ ในใจ บ่มีใครเห็น
กล้ำ กลืนฝืนเล่น ให้คนสรวลเสเฮฮา
แต่คนฮักข้อย เขาซ้ำเขาพลอย เขาด่า
มีแฟนก็คือผีบ้า เธอรับสภาพ บ่ไหว

น้ำตาตลก ไหลตกใส่ไมโครโฟน
พ้ออยากสิโตน เวทีให้คอหักตาย
หัวเกิ๋งหัวเกิง ให้น้องผู้คนทั้งหลาย
ฮู้บ่ว่าข้อยสิต๋าย หัวใจสลายแล้วหนอ

* ตลกอกหัก คนฮักสบัดหน้าหนี
เก่งบนเวที เฮ็ดหยังมีคนหัวร่อ
แต่ชีวิตจริง ความฮักสิดิ่งลงคลอง
จบการแสดงแล้วน้อง ขอลงไปนั่งฮ้องไห่

(ซ้ำ *)