แฟนจ๋า คอร์ด สุรพล สมบัติเจริญ

คอร์ดเพลง แฟนจ๋า ของ สุรพล สมบัติเจริญ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : สุรพล สมบัติเจริญ

ลืม ผมหมดแล้วหรือคุณ ลืมพวงมาลัยหอมกรุ่น ที่คุณคล้องคอ ผมรอใจปลื้ม วัดสนามชัย ดินแดนครั้งก่อน ผมยังไม่ลืม ผมหลั่งน้ำตา อุราแสนปลื้ม ลืมแล้วหรือ ภาพแห่งความหลัง

Dark / Light
  • AChord Guitar A
  • BbChord Guitar Bb
  • BmChord Guitar Bm
  • CChord Guitar C
  • DChord Guitar D
  • DmChord Guitar Dm
  • EmChord Guitar Em
  • FChord Guitar F
  • GChord Guitar G
  • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง แฟนจ๋า สุรพล สมบัติเจริญ. And lyrics with chords guitar F,Bb,Dm,C,Gm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :F BbDmFF CFDm CF CFDmลืม ... ผมหรือยังครับแFฟน เมื่อBbก่อนเคยฟังกันแDmน่น 
แฟนจ๋าแฟนลืมผมหรืFอยัง
จากไปเสียFนาน ตั้งแต่เลิกจัดรายการให้ฟัง
คงลืมDmผมเสียแล้ว กระFมัง ลืมหรือยังหรือยังครับแCฟน
Dmลืม ... ผมหรือยังครับFคุณ  เมื่อBbก่อนเคยหมุนฟังDmคลื่น
วันและคืนฟังเพลงสุขFแสน
ผมจัดรายFการเมื่อก่อนคุณCฟัง ครั้งอยู่ต่าFงแดน
คุณจดหมายไปกันเนืองDmแน่น
  สมัครเป็นCแฟนผมยังไม่Fลืม------------------------
Cลืม ... Dmผมหมดแล้วหรืGmอคุณ ลืมDmพวงมาลัยหอมกFรุ่น 
ที่คุณคล้องCคอ ผมรอGmใจปลื้มC
วัดสนามFชัย ดินแดนคBbรั้งก่อน ผมยังไม่Fลืม
ผมหลั่งน้ำCตา อุราแสนFปลื้ม
  ลืมแล้วหรือ ภาพแห่งความCหลัง------------------------Dmลืม ... ผมลงคอหรือแFฟน อย่าBbพึ่งลืมมิตรแสDmนซื่อ 
คือผมนี่ปรานีอีกคFรั้ง
ผมจัดรายFการรีบหมุนคลื่นเCถิด  เปิดเครื่องรัFบฟัง
กลับเถิดนะ กลับใจอีกFครั้ง 
กลับมารับGmฟัง เหมือCนเดิมเถิดFคุณ  Bb         C        F
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง แฟนจ๋า คอร์ด สุรพล สมบัติเจริญ

ลืม ผมหรือยังครับแฟน เมื่อก่อนเคยฟังกันแน่น
แฟนจ๋าแฟนลืมผมหรือยัง
จากไปเสียนาน ตั้งแต่เลิกจัดรายการให้ฟัง
คงลืมผมเสียแล้ว กระมัง ลืมหรือยังหรือยังครับแฟน
ลืม ผมหรือยังครับคุณ เมื่อก่อนเคยหมุนฟังคลื่น
วันและคืนฟังเพลงสุขแสน
ผมจัดรายการเมื่อก่อนคุณฟัง ครั้งอยู่ต่างแดน
คุณจดหมายไปกันเนืองแน่น
สมัครเป็นแฟนผมยังไม่ลืม

ลืม ผมหมดแล้วหรือคุณ ลืมพวงมาลัยหอมกรุ่น
ที่คุณคล้องคอ ผมรอใจปลื้ม
วัดสนามชัย ดินแดนครั้งก่อน ผมยังไม่ลืม
ผมหลั่งน้ำตา อุราแสนปลื้ม
ลืมแล้วหรือ ภาพแห่งความหลัง

ลืม ผมลงคอหรือแฟน อย่าพึ่งลืมมิตรแสนซื่อ
คือผมนี่ปรานีอีกครั้ง ผมจัดรายการรีบหมุนคลื่นเถิด
เปิดเครื่องรับฟัง กลับเถิดนะ กลับใจอีกครั้ง
กลับมารับฟัง เหมือนเดิมเถิดคุณ