ความหวาน คอร์ด พิกเล็ท Sugar Eyes

คอร์ดเพลง ความหวาน ของ พิกเล็ท Sugar Eyes และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : จักรธร ขจรไชยกูล, เรียบเรียง : Bellsnowbear

ความหวานในใจฉันเหมือนมันต่ำไป กลับมารักกันทีได้ไหม ขาดเธอแล้วฉันอยู่ไม่ไหว คิดถึงเวลาที่มีเธออยู่ใกล้ กลับมาหาฉันทีได้ไหม เติมความหวานให้ใจฉันที
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ความหวาน พิกเล็ท Sugar Eyes. And lyrics with chords guitar C,F,Dm,G,Em,Fm,Am

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :CFDmGCแล้วฉันก็ได้Fรู้ว่าเธอนั้นDmสำคัญมากเพียงGไร  
Cต่ฉันความรู้สึกFช้าเพราะว่าตอนDmนี้เธออยู่แสนไGกล
CคิดถึงเธอทุกคFรั้งฉันยังคงDmเสียใจและร้องGไห้   
Cฉันคิดว่าจะไFหว แต่เธอรู้Dmไหมฉันทำไม่Gได้------------------------
* Dmฉันเพิ่งเข้Emาใจ    โFลกที่ไม่มีเธอ เป็นอCย่างนี้
โปรดกลับDmมา   นะคEmนดี     เFmพราะฉันไม่มีเธอไม่Gได้
------------------------
** ความหFวานในใจGฉัน เหมือนมันต่Emำไป
กลับAmมารักกันทีได้Dmไหม ขาดเธอแGล้วฉันอยู่ไม่ไCหว
คิดFถึงเวลาGที่มีเธออยู่Emใกล้ กลับมาAmหาฉันทีได้Dmไหม
  เติมความหGวานให้ใจฉันCที    (G)
------------------------
ไม่Cรู้ ว่าใครคนFนั้น เขาจะลืมDmฉัน จริง ๆ หรือเGปล่า
Cขาจะยังเก็บ เFรื่องราวของเราเอDmาไว้ หรือทำหายไGป   
ไม่Cรู้ว่าอ้อมกอดเFขาจะรู้สึกเDmหงา  เหมือนฉันหรือGไม่    
C รู้เพียงอ้อมกอดFฉัน ยังรอแต่Dmเขาไม่เคยให้ใGคร
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :FGEmAmDmGCG
 1. ( ซ้ำ  
 2. **, 
 3. **
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ความหวาน คอร์ด พิกเล็ท Sugar Eyes

แล้วฉันก็ได้รู้ว่าเธอนั้นสำคัญมากเพียงไร
แต่ฉันความรู้สึกช้าเพราะว่าตอนนี้เธออยู่แสนไกล
คิดถึงเธอทุกครั้งฉันยังคงเสียใจและร้องไห้
ฉันคิดว่าจะไหว แต่เธอรู้ไหมฉันทำไม่ได้

* ฉันเพิ่งเข้าใจ โลกที่ไม่มีเธอเป็นอย่างนี้
โปรดกลับมานะคนดี เพราะฉันไม่มีเธอไม่ได้

** ความหวานในใจฉันเหมือนมันต่ำไป
กลับมารักกันทีได้ไหม ขาดเธอแล้วฉันอยู่ไม่ไหว
คิดถึงเวลาที่มีเธออยู่ใกล้ กลับมาหาฉันทีได้ไหม
เติมความหวานให้ใจฉันที

ไม่รู้ว่าใครคนนั้นเขาจะลืมฉันจริง ๆ หรือเปล่า
เขาจะยังเก็บเรื่องราวของเราเอาไว้หรือทำหายไป
ไม่รู้ว่าอ้อมกอดเขาจะรู้สึกเหงาเหมือนฉันหรือไม่
รู้เพียงอ้อมกอดฉันยังรอแต่เขาไม่เคยให้ใคร

(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **, **)