ฝากดาวถามข่าวบ้าน คอร์ด ดอกอ้อ-ก้านตอง

คอร์ดเพลง ฝากดาวถามข่าวบ้าน ของ ดอกอ้อ-ก้านตอง และเนื้อร้องคำร้อง : งัวน้อย, ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ให้เบิ่งลาว ยามเอื้อยของเจ้าบ่อยู่ ให้หมั่นให้ดู๋ เซ้าตรู่ให้ลุกหุงข้าว ให้ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเล่าเรียนเด้อเจ้า อย่าเฮ็ดให้ลาว คึดนำคือเอื้อยของโต ส่งความห่วงใย ไปกับแส...

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C7Chord Guitar C7
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
คอร์ดเพลง ฝากดาวถามข่าวบ้าน ดอกอ้อ-ก้านตอง. And lyrics with chords guitar C,Em,Am,F,G,Dm,C7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :C EmAmF GCF GC Em AmDm GCส่งความห่วงCใย ไปEmกับสายลมคืAmนนี้
  ไปถามคนFดี น้องGพี่อยู่ ตCจว.
จากพี่Fสาว คGนจร ฮำCฮอนจEmาก
   กทAmม.   ซำบายDmดีบ่     อีGพ่อ อีแม่ทCางบ้าน------------------------บ้านเฮาปีCนี้ ลมหEmนาววี่วี่มาAmต้อง
  คนเฒ่าทั้งFสอง เนื้อGหนังกะเริ่มหย่Cอนยาน
ลาวเว้าFจ่ม สู่Gมื้อ ถึงCพี่ผู้หEmนีไกลบ้Amาน
  เห็นแล้วสงDmสาร ยามGถ่านผิงไฟสCองเฒ่า------------------------
* ให้เบิ่งFลาว ยามเGอื้อยของเจ้าCบ่อยู่ Am  
ให้หมั่นใDmห้ดู๋  เซ้าGตรู่ให้ลุกหุCงข้าวC7
ให้ขFยันหมั่นเGพียร ตั้งCใจเล่าEmเรียนเด้อAmเจ้า 
อย่าเฮ็ดให้Dmลาว คึดGนำคือเอื้อยขCองโต
------------------------
** ส่งความห่วงCใย ไปEmกับแสงดาวAmคืนนี้ 
ขอเอื้อยFคนดี ได้กGลับมาอุ้มโCอบโอ๋
อย่ารับFรู้    เGลยน้อง เรื่องCการ เรื่องEmงานเอื้อยAmโต 
เมื่อฟ้าปลDmดโซ่ จากความGจนเอื้อยคงCได้กลับ
Instru :F GC AmDm GC C7F GC Em AmDm GC C7
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
เมื่อฟ้าปลDmดโซ่ จากความGจนให้เอื้อยCคืนมาOutro :Dm GC
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ฝากดาวถามข่าวบ้าน คอร์ด ดอกอ้อ-ก้านตอง

ส่งความห่วงใย ไปกับสายลมคืนนี้
ไปถามคนดี น้องพี่อยู่ ตจว.
จากพี่สาว คนจร ฮำฮอนจาก กทม.
ซำบายดีบ่ อีพ่อ อีแม่ทางบ้าน

บ้านเฮาปีนี้ ลมหนาววี่วี่มาต้อง
คนเฒ่าทั้งสอง เนื้อหนังกะเริ่มหย่อนยาน
ลาวเว้าจ่ม สู่มื้อ ถึงพี่ผู้หนีไกลบ้าน
เห็นแล้วสงสาร ยามถ่านผิงไฟสองเฒ่า

* ให้เบิ่งลาว ยามเอื้อยของเจ้าบ่อยู่
ให้หมั่นให้ดู๋ เซ้าตรู่ให้ลุกหุงข้าว
ให้ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเล่าเรียนเด้อเจ้า
อย่าเฮ็ดให้ลาว คึดนำคือเอื้อยของโต

** ส่งความห่วงใย ไปกับแสงดาวคืนนี้
ขอเอื้อยคนดี ได้กลับมาอุ้มโอบโอ๋
อย่ารับรู้เลยน้อง เรื่องการ เรื่องงานเอื้อยโต
เมื่อฟ้าปลดโซ่ จากความจนเอื้อยคงได้กลับ

(ซ้ำ *, **)

เมื่อฟ้าปลดโซ่ จากความจนให้เอื้อยคืนมา