เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Csus2GCsus2GเพราะรักจึงยอมทุกอCย่าง   G ก็คิดว่ายังเข้าCใจ    
G ทุกครั้งที่เธอห่างFหาย Emยัง    ไว้Dmใจ 
   ยังยFอม ปล่อยเธอลำGพัง------------------------ไม่คิดว่าความไว้Cใจ   G จะกลายเป็นความเหินCห่าง 
G ผลลัพธ์คือความจืดFจาง   Em หมดหนDmทาง 
จะFทำให้เป็นเหมือนGเดิม ------------------------
*F___E7        สุดท้ายคือAmเจ็บ เจ็บ เจ็บ บาดDmเจ็บเจียนGตาย 
   Amโดนเธอทำเจ็บFช้ำ จนGตาย
------------------------
** จุดอ่อนจากการที่Cไว้ ... Dm ใจ         Em       
    คือโFดนทำร้ายแทบเCสียคDmน           Em
จุดFอ่อนจากการเชื่อCถือ ... Dmคน  บางEmคน 
   มีFผลคือต้องผิดGหวัง
จุดจบก็คือต้องเCสีย ... ใจ (ที่Dmแท้คือความEmไว้ใจ) 
รุนแFรงเลวร้ายกว่าCทุกครั้ง
(เพราDmะรักจึงยอมEmไว้ใจ)
  จุดFจบมีรออยู่แCล้ว ... Dm ปลาย  Emทาง
  คงFรู้ว่าเป็นอย่างGไร
Instru :CGCGเพราะคิดว่าความไว้Cใจ    G จะซื้อหัวใจของเCธอ
G ฉันถึงเชื่อเธอเFสมอ  Emเมื่อพบเDmจอ
เธอเFดินอยู่กับใคร ใGคร------------------------ไม่คิดว่าในที่Cสุด  G เธอเองจะปันหัวCใจ
G ที่แท้คนโดนทำFร้าย  Em  คนแพ้ Dmพ่าย คือFคนที่เชื่อใจGเธอ
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
จุดอ่อนจากการที่Cไว้ ... ใจ (ที่Dmแท้คือควาEmมไว้ใจ)
  คือFโดนทำร้ายแทบเCสีย ... คน
(เพราDmะรักจึงยอมEmไว้ใจ)  จุดFจบมีรออยู่แCล้ว ... Dm  ปลาย Emทาง   
คงFรู้ว่าเป็นอย่าGงไร  เพราะรักจึงยอมไว้ใCจ      G       
   C        G    เพราะรักจึงยอมไว้Cใจ
เล่นอีกครั้ง
จุดอ่อนจากการที่ไว้ใจ คือโดนทำร้ายแทบเสียคน จุดอ่อนจากการเชื่อถือคน บางคน มีผลคือต้องผิดหวัง จุดจบก็คือต้องเสียใจ
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • Csus2Chord Guitar Csus2
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • Gsus2Chord Guitar Gsus2
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ไว้ใจ Micro. And lyrics with chords guitar in key Csus2

เนื้อเพลง: ไว้ใจ คอร์ด Micro

คำร้อง : สีฟ้า, ทำนอง/เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เพราะรักจึงยอมทุกอย่าง ก็คิดว่ายังเข้าใจ
ทุกครั้งที่เธอห่างหาย ยังไว้ใจ ยังยอมปล่อยเธอลำพัง
ไม่คิดว่าความไว้ใจ จะกลายเป็นความเหินห่าง
ผลลัพธ์คือความจืดจาง หมดหนทาง
จะทำให้เป็นเหมือนเดิม----------* สุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บ บาดเจ็บเจียนตาย
โดนเธอทำเจ็บช้ำจนตาย----------** จุดอ่อนจากการที่ไว้ใจ
คือโดนทำร้ายแทบเสียคน
จุดอ่อนจากการเชื่อถือคน บางคน มีผลคือต้องผิดหวัง
จุดจบก็คือต้องเสียใจ (ที่แท้คือความไว้ใจ) รุนแรงเลวร้ายกว่าทุกครั้ง (เพราะรักจึงยอมไว้ใจ)
จุดจบมีรออยู่แล้ว ปลายทาง คงรู้ว่าเป็นอย่างไร----------เพราะคิดว่าความไว้ใจ จะซื้อหัวใจของเธอ
ฉันถึงเชื่อเธอเสมอ เมื่อพบเจอ เธอเดินอยู่กับใครใคร
ไม่คิดว่าในที่สุด เธอเองจะปันหัวใจ
ที่แท้คนโดนทำร้าย คนแพ้พ่าย คือคนที่เชื่อใจเธอ----------(ซ้ำ *, **) ----------จุดอ่อนจากการที่ไว้ใจ (ที่แท้คือความไว้ใจ)
คือโดนทำร้ายแทบเสียคน (เพราะรักจึงยอมไว้ใจ)
จุดจบมีรออยู่แล้ว ปลายทาง คงรู้ว่าเป็นอย่างไร
เพราะรักจึงยอมไว้ใจ เพราะรักจึงยอมไว้ใจ