พระลักษมณ์ (ผู้เสียสละ) คอร์ด Feedback

คอร์ดเพลง พระลักษมณ์ (ผู้เสียสละ) ของ Feedback และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : เจษฎา กงจักร์ (ปอง ฟีดแบค)

ได้เพียงมองพี่ราม... เคียงคู่เธอน้องสีดา ส่วนฉันเหว่ว้า ไม่มีเธอมาเคียงข้างกาย เคยหมายปองน้องสีดา แต่รักพี่มีมากกว่า จึงยอมหลีกทางเป็นคนเคียงข้าง... ที่รักเธอ
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง พระลักษมณ์ (ผู้เสียสละ) Feedback. And lyrics with chords guitar G,Em,C,D,Am,Bm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :GEmC DGAmBmAm DGรักภัคดีพี่Gชาย ยอมถวายBmชีวา 
ออกหน้าสู้ยักCษา ปกป้องสีDดา ให้ปGลอดภัย
ถึงตัวต้องAmตาย อีกสักกี่หน... จะBmทน เพื่อEmเธอ
ซื่อสัตย์ภัคAmดี อย่างนี้เสมอ... ตDลอดไป------------------------
* ได้เพียงมองGพี่ราม... อยู่เคียงคู่น้อBmงสีดา 
ส่วนฉันเหว่Cว้า ไม่มีเธอDมา เคียงGข้างกาย
ไม่หมายปอง น้อAmงสีดา ก็รักพี่ มีBmมากกว่า
จึงยอมหลีกAmทาง เป็นคนเคียงDข้าง... ของGพวกเธอ
Instru :GEmC DGAmBmAm DGรักภักดีสีGดา ประดุจดังพระBmมารดา
ก้มมองเพียงเCท้า มิกล้าสบDตา อยู่เGรื่อยไป
อุระมิAmลา แม่ยอดดวงใจ เจ้าBmจงนิทรา 
ตัวพี่ตื่นAmตัว ตลอดเวลา ปกDป้องภัย
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
ได้เพียงมองGพี่ราม
อยู่เคียงคู่น้องBmสีดา...  C       D        G
ไม่หมายปองน้องAmสีดา...   Bm  จึงยอมหลีกAmทาง
เป็นคนเคียงDข้าง  ของGพวกเธอ------------------------ไม่หมายปอง น้องAmสีดา ก็รักพี่ มีBmมากกว่า 
ปกป้องรักAmษา เป็นคนเคียงDข้าง  ที่Gรักเธอ
ตัวฉันพระAmลักษมณ์ ผู้เสียสDละ ของGพวกเธอInstru :GEmC DGAmBmAm DG(2 Times)
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง พระลักษมณ์ (ผู้เสียสละ) คอร์ด Feedback

รักภัคดีพี่ชาย ยอมถวายชีวา
ออกหน้าสู้ยักษา ปกป้องสีดาให้ปลอดภัย
ถึงตัวต้องตายอีกสักกี่หน... จะทนเพื่อเธอ
ซื่อสัตย์ภัคดีอย่างนี้เสมอ... ตลอดไป

* ได้เพียงมองพี่ราม... อยู่เคียงคู่น้องสีดา
ส่วนฉันเหว่ว้า ไม่มีเธอมาเคียงข้างกาย
เคยหมายปองน้องสีดา ก็รักพี่ มีมากกว่า
จึงยอมหลีกทางเป็นคนเคียงข้าง... ที่รักเธอ

รักภักดีสีดา ประดุจดังพระมารดา
ก้มมองเพียงเท้ามิกล้าสบตา อยู่เรื่อยไป
อุรมิลาแม่ยอดดวงใจ เจ้าจงนิทรา
ตัวพี่ตื่นตัวตลอดเวลา ปกป้องภัย

(ซ้ำ *)

ได้เพียงมองพี่ราม อยู่เคียงคู่น้องสีดา...
ไม่หมายปองน้องสีดา...
จึงยอมหลีกทางเป็นคนเคียงข้างของพวกเธอ

ไม่หมายปองน้องสีดา ก็รักพี่มีมากกว่า
ปกป้องรักษาเป็นคนเคียงข้างที่รักเธอ
ตัวฉันพระลักษมณ์ผู้เสียสละของพวกเธอ