จากคนรักเก่า คอร์ด อ๊อฟ ปองศักดิ์

คอร์ดเพลง จากคนรักเก่า ของ อ๊อฟ ปองศักดิ์ และเนื้อร้องคำร้อง : วิสูตร แสงอรุณเลิศ, ทำนอง : อนันต์ เย็นพูนสุข, เรียบเรียง : ชุมพล สุปัญโญ

บอกว่าจากคนรักเก่า ให้คนรักใหม่ เพียงต้องการให้เขาเข้าใจว่าเธอชอบอะไร บอกว่าจากคนรักเก่า ด้วยความหวังดี เพียงให้ไปด้วยกันได้ดี ไม่เสียใจ ฝากให้เขา ฝากให้คนรัก

Dark / Light
 • A/C#Chord Guitar A/C#
 • A7Chord Guitar A7
 • A7sus4Chord Guitar A7sus4
 • Am7Chord Guitar Am7
 • B7Chord Guitar B7
 • Bm7Chord Guitar Bm7
 • Bm7b5Chord Guitar Bm7b5
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • Cmaj9Chord Guitar Cmaj9
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • D7sus4Chord Guitar D7sus4
 • Dm7Chord Guitar Dm7
 • E7Chord Guitar E7
 • E7sus4Chord Guitar E7sus4
 • Em7Chord Guitar Em7
 • Em7b5Chord Guitar Em7b5
 • F#m7b5Chord Guitar F#m7b5
 • Fmaj7Chord Guitar Fmaj7
 • GChord Guitar G
 • G7sus4Chord Guitar G7sus4
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
 • Gmaj9Chord Guitar Gmaj9
คอร์ดเพลง จากคนรักเก่า อ๊อฟ ปองศักดิ์. And lyrics with chords guitar Cmaj7,Am7,Fmaj7,G7sus4,G,Bm7b5,E7,D/F#,Dm7,Em7,Em7b5,A7sus4,A7,Cmaj9

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Cmaj7Am7Fmaj7G7sus4+Cmaj7Am7Fmaj7G7sus4Cmaj7เธอไม่ชอบไปAm7ไหนคนเดียว
  Fmaj7เธอไม่ชอบเจอคGวามวุ่นวาย
Cmaj7 ถ้าหากเธอโAm7มโหเมื่อไร ให้Fmaj7เงียบไว้ เดียวGหายเอง
Cmaj7เธอชอบกุหลาAm7บสีชมพู  Fmaj7เธอชอบไปทะGเลทุกปี
Cmaj7ถ้าอยากให้เธอAm7นอนหลับฝันดี
ก่อนFmaj7นอน บอกเธอว่าGรัก------------------------
*Bm7b5 เขียนทุก ๆ อE7ย่าง ที่ตัวฉัAm7นรู้ดี  
     GเพราะฉัD/F#นเห็นมานาน
Bm7b5เขียนเป็นข้อคE7วาม  ฝากวานใDm7ห้เธอ
   Em7  ช่วยส่งใFmaj7ห้เขาหน่อย
------------------------
** G7sus4บอกว่า   จากCmaj7คนรักเก่า ใAm7ห้คนรักใหม่
  Fmaj7เพียงต้องการให้เขาเข้าใจว่าเธอDm7ชอบอะไร
Gบอกว่าจากCmaj7คนรักเก่า    Am7ด้วยความหวังดี
  เFmaj7พียงให้ไปด้วยกันได้ดี ไม่เGสียใจ
ฝากให้Em7b5เขา  ฝากให้A7sus4คนรัก     ใหA7ม่   
ถ้าFmaj7วุ่นวาย  ถ้ามากไป ขอโGทษที
ฝากบอEm7b5กเขา   ให้ดูA7sus4แล     เธอให้A7ดี 
อย่าเDm7หมือนฉันEm7   ที่ มันรู้Fmaj7ดี              G แต่ละเลย
Instru :Cmaj7Am7Fmaj7G7sus4+Cmaj7Am7Fmaj7G7sus4
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
ฝากใEm7b5ห้เขา ฝากให้A7sus4คนรัก        ใA7หม่ 
ถ้าFmaj7วุ่นวาย  ถ้ามากไป ขอโGทษที
ฝากให้Em7b5เขา       ให้ดูA7sus4แล      เธอให้A7ดี
อย่าเหDm7มือนฉัน   Em7ที่มัน    รู้Fmaj7ดี              G แต่ละเลยInstru :Cmaj7Am7Fmaj7G7sus4(2 Times)ฝากบอCmaj9กเขา
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง จากคนรักเก่า คอร์ด อ๊อฟ ปองศักดิ์

เธอไม่ชอบไปไหนคนเดียว
เธอไม่ชอบเจอความวุ่นวาย ถ้าหากเธอโมโหเมื่อไร
ให้เงียบไว้ เดียวหายเอง เธอชอบกุหลาบสีชมพู
เธอชอบไปทะเลทุกปี
ถ้าอยากให้เธอนอนหลับฝันดีก่อนนอน บอกเธอว่ารัก

* เขียนทุก ๆ อย่าง ที่ตัวฉันรู้ดี
เพราะฉันเห็นมานาน เขียนเป็นข้อความ
ฝากวานให้เธอ ช่วยส่งให้เขาหน่อย

** บอกว่าจากคนรักเก่า ให้คนรักใหม่
เพียงต้องการให้เขาเข้าใจว่าเธอชอบอะไร
บอกว่าจากคนรักเก่า ด้วยความหวังดี
เพียงให้ไปด้วยกันได้ดี ไม่เสียใจ
ฝากให้เขา ฝากให้คนรัก ใหม่ถ้าวุ่นวาย
ถ้ามากไป ขอโทษที ฝากบอกเขา ให้ดูแล เธอให้ดี
อย่าเหมือนฉัน ที่มันรู้ดี แต่ละเลย

(ซ้ำ *, **)

ฝากให้เขา ฝากให้คนรัก ใหม่ถ้าวุ่นวาย
ถ้ามากไป ขอโทษที ฝากให้เขา ให้ดูแล
เธอให้ดีอย่าเหมือนฉัน ที่มันรู้ดี แต่ละเลย

ฝากบอกเขา