ผิดที่ฉัน คอร์ด Boy Peacemaker

คอร์ดเพลง ผิดที่ฉัน ของ Boy Peacemaker และเนื้อร้องสังกัด : Grammy

สิ่งต่าง ๆ และเรื่องราว ที่เข้ามาในชีวิต อาจจะถูกฟ้าลิขิต ให้มันเป็นไปอย่างนั้น วันเวลานั้นเคยบอก ว่าเธอมีใจกับฉัน วันเวลานั้นเช่นกัน ที่บอกว่าเธอเปลี่ยนไป
Dark / Light
Something Wrong

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

เนื้อเพลง ผิดที่ฉัน คอร์ด Boy Peacemaker

สิ่งต่าง ๆ และเรื่องราว ที่เข้ามาในชีวิต
อาจจะถูกฟ้าลิขิต ให้มันเป็นไปอย่างนั้น
วันเวลานั้นเคยบอก ว่าเธอมีใจกับฉัน
วันเวลานั้นเช่นกัน ที่บอกว่าเธอเปลี่ยนไป
* ไม่ใช่ฟ้า ดิน ที่ทำให้ฉันเสียใจ
ไม่ได้โทษ ใคร ที่เธอปันใจอย่างนั้น
** ผิดที่ฉัน ฉันทำตัวไม่ค่อยดี
ผิดที่ฉัน ฉันเหลวไหลกับเธอ
ผิดที่ทำให้เธอต้องทุกข์ใจ ผิดที่ทำให้เธอปวดร้าว
รู้ตัวดีไม่โทษใคร อยากบอกกับเธอ ฉันเสียใจ
ไม่มีทางได้เธอคืน ไม่ว่าแลกด้วยสิ่งไหน
ใจเธอคงซื้อไม่ได้ หมดใจก็คงจบกัน
คนไม่ดีต้องรับกรรม ก็ควรจะเป็นอย่างนั้น
คนดีดีก็เช่นกัน ก็ควรจะไปได้ดี
(ซ้ำ * , **)
(ซ้ำ **)