แสงของไฟ (Cover Jida Band) คอร์ด Greasy Cafe

คอร์ดเพลง แสงของไฟ (Cover Jida Band) ของ Greasy Cafe และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ฉัน ที่เปรียบดังเช่นผืนดิน ที่อยากให้ฟ้าได้ยิน และโปรดเธอมาหาฉัน สักวัน จบแล้ว ไม่มีแล้ว คำถาม ที่เกิดขึ้นในใจของฉัน ที่เกิดขึ้นมากมายทุกวัน
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • G#Chord Guitar Ab
 • G#mChord Guitar Abm
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • C#m9Chord Guitar C#m9
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • Em9Chord Guitar Em9
 • FChord Guitar F
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง แสงของไฟ (Cover Jida Band) Greasy Cafe. And lyrics with chords guitar E,G#m,F#m,Am,B,F,C#m,A,C#m9

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :EG#mF#mAm BEลม ที่ผ่านและพัดG#mเธอมา  ที่ปราศจากสัญF#mญา 
   ว่าจะอยู่เนิ่นนานเท่Amาไร    B
ก่อนที่Fฝน จะสาดและซัดเธG#mอไป
และก่อนที่แสงของF#mวันใหม่
จะหอบเธอหนีหายAmไป   จBาก------------------------
*C#m ฉัน ที่เปรียบดังเช่นผืนG#mดิน  ที่อยากให้ฟ้าไF#mด้ยิน
และโปรดเธอมาหาAmฉัน   สักBวัน 
  C#mจบ  แล้Bว    A   ไม่C#mมีแล้ว   B      A
------------------------
คำถEาม ที่เกิดขึ้นในใจขอG#mงฉัน  
ที่เกิดขึ้นมากมายทุF#mกวัน 
จะอยู่กับฉันเช่นAmนั้น ตลอดไB
ดังความEรัก จะเปรียบเช่นแสงของG#mไฟ 
 ที่จะสว่างไสวมากF#mเท่าไร
ก็ไม่อาจดำรงเช่นAmนั้นตลอดไB
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
จบC#mแล้ว    B      A  มันจC#mบแล้ว B   
  A มันจบC#mแล้ว    B   
   A   ไม่C#mมีแล้ว  B      A      C#m9
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง แสงของไฟ (Cover Jida Band) คอร์ด Greasy Cafe

ลม ที่ผ่านและพัดเธอมา
ที่ปราศจากสัญญา
ว่าจะอยู่เนิ่นนานเท่าไร
ก่อนที่ฝน จะสาดและซัดเธอไป
และก่อนที่แสงของวันใหม่
จะหอบเธอหนีหายไป จาก

* ฉัน ที่เปรียบดังเช่นผืนดิน
ที่อยากให้ฟ้าได้ยิน
และโปรดเธอมาหาฉัน สักวัน
จบแล้ว ไม่มีแล้ว

คำถาม ที่เกิดขึ้นในใจของฉัน
ที่เกิดขึ้นมากมายทุกวัน
จะอยู่กับฉันเช่นนั้น ตลอดไป
ดังความรัก จะเปรียบเช่นแสงของไฟ
ที่จะสว่างไสวมากเท่าไร
ก็ไม่อาจดำรงเช่นนั้นตลอดไป

(ซ้ำ *)

จบแล้ว มันจบแล้ว มันจบแล้ว ไม่มีแล้ว