ความทรงจำครั้งสุดท้าย คอร์ด Clash

คอร์ดเพลง ความทรงจำครั้งสุดท้าย ของ Clash และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : แบงค์ CLASH, เรียบเรียง : Ope Time

แม้อาจเป็นสุดท้ายที่ฉันได้เจอเธอ สุดท้ายที่ฉันได้มองเธอ จะบอกให้ฟังและย้ำว่าฉันนั้นรักเธอ แม้ฉันต้องจากไปแต่ภายในใจนั้นยังรัก เธอมีค่าเกินที่ฉันจะลืม ความทรงจำครั้งนี้

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A7Chord Guitar A7
 • Am7Chord Guitar Am7
 • Amaj9Chord Guitar Amaj9
 • Asus2Chord Guitar Asus2
 • BChord Guitar B
 • B7Chord Guitar B7
 • BmChord Guitar Bm
 • Bm7Chord Guitar Bm7
 • CChord Guitar C
 • C#7Chord Guitar C#7
 • C#mChord Guitar C#m
 • C#m7Chord Guitar C#m7
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • Cmaj9Chord Guitar Cmaj9
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • Dmaj7Chord Guitar Dmaj7
 • Dmaj9Chord Guitar Dmaj9
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • Em7Chord Guitar Em7
 • F#mChord Guitar F#m
 • F#m7Chord Guitar F#m7
 • Gmaj9Chord Guitar Gmaj9
 • Gsus2Chord Guitar Gsus2
คอร์ดเพลง ความทรงจำครั้งสุดท้าย Clash. And lyrics with chords guitar Asus2,Amaj9,E/G#,F#m,E,Dmaj7,C#m7,Bm7,C#7,B7,Dmaj9,F#mM7,F#m7,B,D,C#m

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Asus2 Amaj9Asus2 Amaj9Asus2เหตุผลของการจาE/G#กลา จากกันแลF#mะกัน
  สักEวันหนึ่งเธอคงเข้าใจDmaj7เอง
ให้เพลงC#m7นี้เป็นพยานแBm7ห่งรัก เมื่อเรานั้นเEหงาใจ
Asus2แค่คิดว่าสองเราจากE/G#กัน เหนื่อยใจเหลือF#mเกิน
ไม่อยากให้Eมันเป็น อย่าDmaj7งนี้เลย
จำC#m7เป็นต้อง เBm7อ่ยปาก แEม้ไม่อยากลา------------------------
*Dmaj7 ไม่ต้องร้องไห้ออกมา ถ้าAsus2ชีวิตนี้ขาดฉันไป
  Bm7ฉันคงอยู่ อาจไม่ใช่Eตัวเป็นหัวใจ
------------------------
**Asus2 แม้อาจเป็นสุดE/G#ท้าย ที่ฉันได้F#mเจอเธอ
สุดEท้ายที่ฉันได้Dmaj7มองเธอ
จะC#m7บอกให้ฟัง แลBm7ะย้ำว่าฉันนั้นEรักเธอ
Asus2แม้ฉันต้องจากC#7ไป แต่ภายในF#mใจนั้นยังB7รัก
(Dmaj7 เธอ  มีค่าเC#m7กินที่ฉันจะDmaj9ลืม
ความทรงEจำครั้งนี้ไม่(Asus2)มีเลือน )
------------------------
Asus2ก็รู้   รู้ที่ผ่านE/G#มาจากคนคุ้F#mนเคย 
ว่าEมีกันและกันเหมือนใคDmaj7ร ๆ
ต่อจาC#m7กนี้ไป ไม่มีอีกBm7แล้ว ที่เราใกล้Eชิดกัน
Asus2ก็รู้ ว่าสองเราจากE/G#กัน นั้นคือน้F#mำตา
  แต่เมื่อเวEลามันรักDmaj7ษาใจ
และเC#m7ป็น  เครื่องBm7บอกกล่าว ว่าEฉันคงต้องลา
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
F#m                F#mM7            จะไม่F#m7ลบแผลไปจากBใจ
ไม่มีDวัน (จะลืมกัน)
ไม่มีวัน (จะลืมกัน) ไม่มีEวันเลือนหายไปจากใจInstru :Asus2E/G#F#m7EDmaj7C#m7Bm7E+Asus2C#7F#m7B7DC#mDE
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
Dmaj7 ต่อให้ตัวต้องC#m7ตาย และเจออDmaj9ะไร
  ความทรงEจำครั้งนี้... ไม่Asus2มีเลือน
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ความทรงจำครั้งสุดท้าย คอร์ด Clash

เหตุผลของการจากลา จากกันและกัน
สักวันหนึ่งเธอคงเข้าใจเอง
ให้เพลงนี้เป็นพยานแห่งรัก เมื่อเรานั้นเหงาใจ
แค่คิดว่าสองเราจากกันเหนื่อยใจเหลือเกิน
ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลย
จำเป็นต้องเอ่ยปาก แม้ไม่อยากลา

* ไม่ต้องร้องไห้ออกมา ถ้าชีวิตนี้ขาดฉันไป
ฉันคงอยู่อาจไม่ใช่ตัวเป็นหัวใจ

** แม้อาจเป็นสุดท้ายที่ฉันได้เจอเธอ
สุดท้ายที่ฉันได้มองเธอ
จะบอกให้ฟังและย้ำว่าฉันนั้นรักเธอ
แม้ฉันต้องจากไปแต่ภายในใจนั้นยังรัก
(เธอมีค่าเกินที่ฉันจะลืม ความทรงจำครั้งนี้ไม่มีเลือน)

ก็รู้ รู้ที่ผ่านมาจากคนคุ้นเคย
ว่ามีกันและกันเหมือนใคร ๆ
ต่อจากนี้ไปไม่มีอีกแล้วที่เราใกล้ชิดกัน
ก็รู้ว่าสองเราจากกันนั้นคือน้ำตา
แต่เมื่อเวลามันรักษาใจ
และเป็นเครื่องบอกกล่าวว่าฉันคงต้องลา

(ซ้ำ *, **)

จะไม่ลบแผลไปจากใจ ไม่มีวัน (จะลืมกัน)
ไม่มีวัน (จะลืมกัน) ไม่มีวันเลือนหายไปจากใจ

(ซ้ำ **)

ต่อให้ตัวต้องตาย และเจออะไร
ความทรงจำครั้งนี้ไม่มีเลือน