ไม่รับฝาก คอร์ด Slur

คอร์ดเพลง ไม่รับฝาก ของ Slur และเนื้อร้องอัลบั้ม : B

รู้แล้วว่าจะต้องเตรียมใจ ไม่รับปากรู้แล้วว่าจะต้องเตรียมการ ไม่รับฝาก หากอยู่ในใจ ทำไมไม่ขอมาอยากบอกออกไป ทำไมไม่ขอมาไม่ขอมา ไม่ขอมา ไม่ขอมา
Dark / Light
คอร์ดเพลง ไม่รับฝาก ของ ศิลปิน Slur เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::รู้แล้วว่าจะต้องเตรียมใจ ไม่รับปากรู้แล้วว่าจะต้องเตรียมการ ไม่รับฝาก  หากอยู่ใน

เนื้อเพลง ไม่รับฝาก คอร์ด Slur

รู้แล้วว่าจะต้องเตรียมใจ ไม่รับปาก
รู้แล้วว่าจะต้องเตรียมการ ไม่รับฝาก

* หากอยู่ในใจ ทำไมไม่ขอมา
อยากบอกออกไป ทำไมไม่ขอมา
ไม่ขอมา ไม่ขอมา ไม่ขอมา

** ความทรงจำ ในวันเลือนลาง
และคนที่รอเวลาให้เธอเดินกลับมา
การเดินทาง ในความทรงจำ
สิ่งเดียวที่ลอยตามมา ให้เราเดินต่อไป

*** รู้ดี รู้ดี อยู่ เดินต่อไป รู้ดี รู้ดีแก่ใจ แต่สายไป

ไม่พร้อมที่จะต้องเป็นคน ที่เข้าใจ
ไม่พร้อมถ้ามันต้องเป็นเธอ ที่หายไป

(ซ้ำ * ,** ,*** )

(ซ้ำ ** ,*** )

เธอคงเป็นทาง ให้เราเดินต่อไป
เธอก็คงเป็นทาง ให้เราเดินต่อไป
เธอก็คงเป็นทาง ให้เราเดินต่อไป
เธอก็คงเป็นทาง ให้เราเดินต่อไป