เทียนไขไฟฟ้า คอร์ด นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม

คอร์ดเพลง เทียนไขไฟฟ้า ของ นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม และเนื้อร้องคำร้อง / ทำนอง : ปาน ประกาศิต, เรียบเรียง : ญา วงกล้วย

เป็นแค่เทียนไข จะเทียบอะไรกับไฟฟ้า ฉันมันคงรกลูกตา เมื่อไฟฟ้ามาสว่างไสว ก็เข้าใจดี ไฟมาแล้วเทียนต้องไป แล้วเธอก็ดับเทียนไข ที่แสงมีเพียงริบหรี่

Dark / Light
 • G#Chord Guitar Ab
 • AmChord Guitar Am
 • BbmChord Guitar Bbm
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#Chord Guitar C#
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • EbChord Guitar Eb
 • EbmChord Guitar Ebm
 • EmChord Guitar Em
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง เทียนไขไฟฟ้า นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม. And lyrics with chords guitar G#,Fm,C#,Eb,Bbm,Cm,Em

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :G#FmC#EbG#FmBbm EbG#G#ฉันนั้นมันก็เป็น เหมือนเช่นเทียนFmไข
ที่มีความC#หมาย แค่เพียงเป็นบางคEbรั้งครา
G#เธอจุดฉันเพื่อคั่นเวFmลา
เมื่อตอนไฟBbmฟ้า ไม่มาแล้วมืดดับไEbป      
G# ยอมเผาตัวเอง เปล่งแสงเพื่อเธFm
เต็มใจเสC#มอ เพื่อเธอฉันทำด้วยEbใจ
G#แม้ว่าเธอจะมีเทียนFmไข
แต่ในหัวBbmใจ  ของเEbธอก็รอG#ไฟมา------------------------
* อยากC#ทำให้มากกว่านี้ แต่Cmมีค่าเพียงเท่านั้น
อยากC#อยู่กับเธอนาน ๆ แต่Ebมันเป็นไปไม่ได้
------------------------
** เป็นแค่เทียนC#ไข จะเทียบอะไEbรกับไฟFmฟ้า
ฉันมันคงรกลูกC#ตา เมื่อไฟฟ้าEbมาสว่างไG#สว
ก็เข้าใจC#ดี ไฟมEbาแล้วเทียนต้องไFm
แล้วเธอก็ดับเทียนBbmไข    ที่แC#สงมีเพียงริบEbหรี่
------------------------
*** G#เห็นน้ำตาเทียน หลั่งลงเป็นFmทาง
นี่คือเบื้องหC#ลัง แสนเศร้าของความหวัEbงดี
G#ไฟฟ้ามาค่าเทียนไม่Fmมี มาถึงวันBbmนี้
  เหลือเพีEbยงแค่น้ำG#ตาเทียน
Instru :G#EmC# EbG#
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **, 
 4. ***
 5.  )
C#ขอเธออย่ามองมาทางCmนี้
ไม่อยากให้เC#ธอ ต้องEbมาเห็นน้ำG#ตาเทียน
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง เทียนไขไฟฟ้า คอร์ด นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม

ฉันนั้นมันก็เป็นเหมือนเช่นเทียนไข ที่มีความหมาย
แค่เพียงเป็นบางครั้งครา เธอจุดฉันเพื่อคั่นเวลา
เมื่อตอนไฟฟ้าไม่มาแล้วมืดดับไป ยอมเผาตัวเอง
เปล่งแสงเพื่อเธอ เต็มใจเสมอเพื่อเธอฉันทำด้วยใจ
แม้ว่าเธอจะมีเทียนไข แต่ในหัวใจของเธอก็รอไฟมา

* อยากทำให้มากกว่านี้ แต่มีค่าเพียงเท่านั้น
อยากอยู่กับเธอนาน ๆ แต่มันเป็นไปไม่ได้

** เป็นแค่เทียนไข จะเทียบอะไรกับไฟฟ้า
ฉันมันคงรกลูกตา เมื่อไฟฟ้ามาสว่างไสว
ก็เข้าใจดี ไฟมาแล้วเทียนต้องไป
แล้วเธอก็ดับเทียนไข ที่แสงมีเพียงริบหรี่

*** เห็นน้ำตาเทียนหลั่งลงเป็นทาง
นี่คือเบื้องหลังแสนเศร้าของความหวังดี
ไฟฟ้ามาค่าเทียนไม่มี มาถึงวันนี้
เหลือเพียงแค่น้ำตาเทียน

(ซ้ำ *, **, ***)

ขอเธออย่ามองมาทางนี้ ไม่อยากให้เธอ
ต้องมาเห็นน้ำตาเทียน