อย่าให้เขารู้ คอร์ด มิคกี้

คอร์ดเพลง อย่าให้เขารู้ ของ มิคกี้ และเนื้อร้องคำร้อง : วรัชยา พรหมสถิต, ทำนอง/เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข

อย่าให้เขารับรู้ ว่าฉันเคยเป็นใคร อย่าให้เขาสงสัย เรื่องที่ผ่านมา เพราะเขาอาจ หวาดหวั่นไม่ไว้ใจ ในที่สุด แล้วจะพาล หมดรักและจากลา
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • CChord Guitar C
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง อย่าให้เขารู้ มิคกี้. And lyrics with chords guitar C,Cmaj7,F,G,Am,Bb

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :C Cmaj7F GC Cmaj7GCความจริงก็รู้กันอยู่ ว่าเFธอรักคนใหม่
   Cมันจึงไม่ค่อยเข้าใจ ที่เGธอยังเหมือนเคย
Cยังคงให้ความสนิท ที่Fดูเหมือนเกินเลย
  แหละCยังทำตัวคุ้นเคยตลอดเวGลา------------------------
* Fใจจริง จริง ก็ซึ้งอยู่ ที่เCธอยังดีกับฉัน
  แFต่ก็หวั่นกลัวเธอมีปัญGหา จึงเตือนเอาไว้ว่า
------------------------
** อย่าให้เCขารับรู้ ว่าFฉันเคยเป็นGใคร
  อย่าให้เCขาสงสัย เFรื่องที่ผ่านGมา
เพราะเขาAmอาจ หวาดหFวั่นไม่ไว้Gใจ ในที่สุด
  แล้วจะAmพาล หมดGรักและจากFลา   (G)
------------------------
Cคนเราถ้าคิดจะตัด ก็คFวรให้มันขาด 
  Cวันนึงฉันคงจะชิน กับGการไม่เหลือใคร
Cดูแลเขาให้ดีดี ถ้าเFธอนั้นทำได้ 
จะCคอยเอาใจช่วยเธอตลอดเวGลา
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
แหละเGธอจะเสียAmใจ หากว่าBbเขา มาแปรเปลี่ยนไป
G  รู้ไว้นะ ทิ้งฉันซะ เราควรจะจบแล้วInstru :C FGC FGAm FGAm GF G
 1. ( ซ้ำ  
 2. **, 
 3. **
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง อย่าให้เขารู้ คอร์ด มิคกี้

ความจริงก็รู้กันอยู่ ว่าเธอรักคนใหม่
มันจึงไม่ค่อยเข้าใจ ที่เธอยังเหมือนเคย
ยังคงให้ความสนิท ที่ดูเหมือนเกินเลย
แหละยังทำตัวคุ้นเคยตลอดเวลา

* ใจจริง จริง ก็ซึ้งอยู่ ที่เธอยังดีกับฉัน
แต่ก็หวั่นกลัวเธอมีปัญหา จึงเตือนเอาไว้ว่า

** อย่าให้เขารับรู้ ว่าฉันเคยเป็นใคร
อย่าให้เขาสงสัย เรื่องที่ผ่านมา
เพราะเขาอาจ หวาดหวั่นไม่ไว้ใจ ในที่สุด
แล้วจะพาล หมดรักและจากลา

คนเราถ้าคิดจะตัด ก็ควรให้มันขาด
วันนึงฉันคงจะชิน กับการไม่เหลือใคร
ดูแลเขาให้ดีดี ถ้าเธอนั้นทำได้
จะคอยเอาใจช่วยเธอตลอดเวลา

(*, **)

แหละเธอจะเสียใจ หากว่าเขา มาแปรเปลี่ยนไป
รู้ไว้นะ ทิ้งฉันซะ เราควรจะจบแล้ว

(**, **, ...)